Comptes comptables

per Software DELSOL

La comptabilitat és un llenguatge.

En el llenguatge humà trobem les paraules, que són la seva unitat bàsica. Les paraules són, aquí, un significant que ens comuniquen un significat.

No obstant això, les paraules per si soles no són suficients per a configurar una llengua, necessiten una estructura i unes regles. Si ens limitem a dir paraules sense solta ni volta no tenim un llenguatge i, per tant, no estem comunicant res, perquè el propòsit que té l'existència del llenguatge és comunicar, d'unes persones a unes altres, realitats i idees.

El mateix succeeix amb la música: a Occident la música té, com a unitats bàsiques, les notes (do, re mi, …), cada nota representa una altura de so, però ha de trobar-se en una estructura i amb unes regles per a funcionar com a llenguatge, és el que es diu sistema temperat (o sistema tonal).

Tant en el llenguatge humà, amb els seus diferents idiomes, com en el musical les seves unitats bàsiques (les paraules i les notes) i la seva estructura i regles no han estat inventades per una persona en un moment donat, han anat apareixent al llarg del temps durant milers d'anys.

Amb la comptabilitat passa exactament el mateix. Com a unitat bàsica té els comptes que, igual que les paraules i les notes, són significants, és a dir, ens comuniquen “alguna cosa”.

Aquest “alguna cosa” (el seu significat) representarà una realitat de molt diferents tipus que, per exemple, pot ser:

 • Un bé material, com una mercaderia per a vendre, un cotxe, un edifici.
 • Un bé immaterial, com una marca comercial o un mètode de producció.
 • Una realitat econòmica com els diners o els títols.
 • Uns drets i obligacions que tenen els propietaris del negoci sobre el negoci com el capital que li han aportat o els beneficis que es distribuiran (o no) o les seves pèrdues.
 • Uns drets sobre uns altres que ens deuen diners per la raó que sigui, perquè li ho hem prestat, perquè ens deuen una factura, per devolució d'impostos, etc.
 • Uns drets que tenen uns altres sobre el nostre negoci als quals devem diners pel que sigui, perquè ens ho han prestat, perquè ens han girat una factura, per impostos, per les seves nòmines, etc.
 • Els nostres ingressos.
 • Les nostres despeses, tant els del dia a dia com els periodificats (amortitzacions).
 • Els riscos que corre el nostre patrimoni i les nostres expectatives: les previsions i provisions.
 • Els comptes d'ordre, que no tenen contingut econòmic directe sinó només ens informen de realitats.
 • Finalment, existeixen comptes que no signifiquen res per si soles perquè el que fan és complementar i corregir altres comptes (serien com un adjectiu en el llenguatge humà): per exemple, el compte d'amortització acumulada d'un bé serveix per a disminuir el valor comptable d'aquest bé restant-li el seu saldo al del seu compte principal.

El cuadre de comptes 

Com hem dit, els comptes comptables no han estat inventades per una persona que, en un moment donat, s'ha assegut per a fer-lo, sinó que han anat apareixent durant, almenys, els últims mil anys en els negocis d'occident.

Igual que amb les paraules de l'idioma espanyol existeix una normativa i una institució que la regula, la Real Acadèmia Espanyola, que ens diu quines són les paraules en ús, per als comptes comptables també existeix una normativa (en aquest cas internacional, europea i espanyola) i una institució que la vigila, l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

La normativa es recull en el Pla General de Comptabilitat (PGC) que, a Espanya, està fixat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre a més d'altres plans específics com l'aprovat per a les PIMES i petites empreses (RD 1515/2007, de 16 de novembre).

El PGC, a més d'establir com hem de realitzar la comptabilitat i, per tant, com hem d'utilitzar els comptes, també publica un quadre de comptes on fixa cadascuna amb el seu significat concret i amb les seves pròpies normes d'ús.

Aquests comptes del quadre es configuren amb tres guarismes numèrics que estan dissenyats de manera lògica: el primer guarisme és el grup al qual pertany el compte, el segon el subgrup i el tercer ja defineix el compte en si. Així el compte de Banc (572) comença per (5) perquè és un compte financer, afegeix (57) perquè és un compte de tresoreria i ja acaba (572) per a designar, específicament, al banc.

En els actuals programes informàtics de comptabilitat tenim la possibilitat de consultar els saldos dels comptes a diferents nivells, la qual cosa té la seva utilitat.

Els grups generals de comptes (el primer guarisme) que estableix el PGC són:

 1. Finançament bàsic.
 2. Immobilitzat.
 3. Existències.
 4. Creditors i deutors per operacions de trànsit.
 5. Comptes financers.
 6. Compres i despeses.
 7. Vendes i ingressos.
 8. Despeses imputades al patrimoni net.
 9. Ingressos imputats al patrimoni net.

A partir d'aquests comptes nosaltres podem crear subcomptes afegint guarismes per a ampliar i delimitar la informació: per exemple al compte (572) de bancs podem crear el subcompte (5720000001) per al nostre compte en el Banc de Santander i la (5720000002) per al nostre compte en el BBVA i, així, successivament.

Tipus de comptes comptables 

Els comptes són utilitzats per a realitzar assentaments comptables en els quals se'ls suma o resta una quantitat de diners per cada operació en la qual fem un registre i, al final, cada compte apareix amb un saldo que és el resultat de sumar i restar aquests registres.

Aquestes entrades i sortides de diners en cada compte es realitzen en dos “costats” de l'assentament als quals anomenem Deure i Haver; a les entrades al Deure les diem càrrecs i a les entrades en l'Haver les diem abonaments.

Per això, si anem imputant al llarg del temps en un compte quantitats al Deure i en Haver-hi el compte tindrà un saldo que serà zero (si sumen el mateix el Deure i l'Haver) o serà un saldo al Deure (deutor) o en l'Haver (creditor) que resulta de la diferència entre els moviments dels dos.

Com a conseqüència d'això, la classificació fonamental dels comptes comptables és:

 • Comptes deutors, les que creixen al Deure i disminueixen en l'Haver.
 • Comptes creditors, que creixen en l'Haver i disminueixen al Deure.

Una altra classificació important és la distinció entre comptes d'actiu, de net patrimonial, de passiu i d'ingressos i despeses; aquesta l'explicarem en el punt següent.

El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys

Al final de l'exercici comptable tenim uns comptes que figuren, cadascuna d'elles, amb un saldo Deutor, Creditor o zero, segons les podem veure en el seu llibre major (que és un resum de cada compte una per una) i en el balanç de situació de sumes i saldos (on apareixen els seus saldos en l'Haver i al Deure).

El primer que fem quan acaba l'any és confeccionar el compte de pèrdues i guanys, per a això realitzarem un assentament en el qual saldarem tots els comptes d'ingressos i despeses: els ingressos [comptes del grup (7)] s'han anat comptabilitzant en l'Haver perquè són comptes creditors i les despeses [del grup (6)] al Deure perquè són deutores, ara imputarem tots els seus saldos a l'inrevés de manera que quedin totes amb saldo zero i la diferència s'inclou en el compte de Resultats de l'exercici (129) que, si té saldo deutor significa que hem tingut pèrdues i si és creditor hem tingut beneficis.

Fet això, confeccionarem el balanç de situació. En el balanç de situació els saldos dels comptes ja no estan en l'Haver o al Deure sinó que són positius o negatius de manera que els comptes deutors amb saldo deutor apareixen amb saldo positiu i amb saldo creditor negatiu (que en comptabilitat s'escriu amb la xifra entre parèntesi i no amb el signe menys) i els comptes creditors a l'inrevés: positiu en l'haver i negatiu al deure.

Aquest balanç de situació està dividit en dues parts:

 • D'una banda, l'actiu, que al seu torn es divideix en actiu corrent i no corrent.
 • Per un altre trobem dos grups de comptes:
  • El net patrimonial
  • El passiu que també es divideix en passiu corrent i no corrent.

És important saber que cada compte té el seu lloc concret assignat dins d'aquestes parts del balanç i que els comptes d'actiu són deutores i les de passiu i net patrimonial creditores.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".