Quota tributària

per Software DELSOL

El Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola defineix la quota tributària com a “quantitat de diners que correspon pagar a un subjecte passiu com a conseqüència de l'aplicació d'un tribut”, per tant amb aquest terme ens referim al que hem de pagar com a conseqüència que se'ns apliqui un tribut.

Per la seva part la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre, d'ara endavant LGT) estableix, en el seu art. 56, que la quota tributària es pot determinar aplicant el tipus de gravamen que correspongui a la base imposable o, en altres casos, segons la quantitat fixa que s'assenyali per la norma que regula el tribut de què es tracti.

Per al seu càlcul es pot acudir a diferents mitjans de determinació:

 • Estimació directa: en general és el mètode que s'utilitza normalment; en ell el contribuent aporta la informació necessària per a determinar la base imposable i, per tant, la quota tributària.
 • Estimació objetiva: s'utilitza en casos específics en els quals la preveu la Llei del tribut de què es tracti, en ell es determina a través de magnituds, índexs, mòduls o dades previstes per aquesta Llei. El mètode d'estimació objectiva és sempre voluntari per a l'obligat tributari afectat que pot, sempre, optar per tributar per l'anterior mètode d'estimació directa.
 • Estimació indirecta: s'acudeix a aquest mètode quan no existeixen les dades, a la disposició de l'Administració Tributària, que serien necessaris per a determinar la base imposable per diferents motius: perquè el contribuent no ha presentat les seves declaracions o aquestes són inexactes, per resistència del contribuent o excuses o negatives davant la Inspecció o quan no compleix les seves obligacions comptables o registrals, per no existir dades per casos de força major. En aquest cas la base es fixarà amb les dades i antecedents de què es disposi, inclòs el càlcul del que seria previsible donada la situació.

Con estas herramientas hallamos la denominada cuota íntegra del impuesto, que es un cálculo previo de la cantidad a pagar al que se van a aplicar recargos, coeficientes, bonificaciones y deducciones, siempre previstas por la normativa del tributo, cuya aplicación nos lleva a la cuota líquida que es la cantidad que el contribuyente debe pagar en total por la aplicación de ese tributo.

Una vez obtenida la cuota líquida, se le restarán las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas que procedan según la normativa del tributo que estamos aplicando: con ello obtenemos la denominada cuota diferencial que es la cantidad que el contribuyente tiene que pagar efectivamente en la declaración o autoliquidación del impuesto.

Como vemos la cuota tributaria es la obligación tributaria principal de los contribuyentes, junto a otras obligaciones de pago como en el caso de recargos, intereses o multas. Es el contenido fundamental de cualquier tributo y determina, en algunos casos, la posible existencia de un delito fiscal.

Reserva de Llei

La Constitució Espanyola, en el seu art. 31.3 estableix aquest principi pel qual una norma amb rang de Llei, i no inferior, ha de ser la que reguli tots els elements fonamentals de la relació tributària.

Això obliga al fet que sigui una Llei la que fixi tant els elements que fixen el naixement de l'obligació tributària com la seva liquidació i determinació.

Les normes de rang reglamentari sol poden, per tant, concretar aspectes secundaris en l'aplicació del tribut.

Justícia tributària

Establert per l'art. 31.1 de la Constitució i, atès que el pagament dels tributs té com a objectiu el sosteniment de les despeses públiques, aquests pagaments que realitzen els contribuents han de ser concordes amb la seva capacitat de pagament.

Per a això han d'aplicar-se els principis de generalitat i de capacitat econòmica que fan que aquestes obligacions de pagaments se suportin per tots els individus, no podent establir-se exempcions que no tinguin una justificació, i que tals individus realitzin tals pagaments de manera d'acord amb la seva situació econòmica i la seva capacitat de pagament segons les seves circumstàncies personals.

Respecte de la capacitat, la doctrina constitucional ha assenyalat que la renda que origina l'obligació de pagament no és necessari que sigui real, sinó que també pot ser potencial, si algú renúncia a obtenir determinats rendiments pot ser gravat.

Progresivitat

Recollit també per l'art. 31.1 de la Constitució, per la seva aplicació es produeix, davant un augment de la base imposable de l'impost, un augment de la quota tributària que no és proporcional sinó que es grava en majors percentatges al qual més té i en menors al qual menys.

És una conseqüència de l'anteriorment vist principi de justícia i capacitat econòmica; el Tribunal Constitucional ha dictaminat que aquesta progressivitat ha d'aplicar-se, més que a un tribut en concret, al conjunt del sistema tributari.

Igualtat tributaria

L'Estat ha de gravar igual a subjectes que estan en la mateixa situació i de manera desigual a subjectes que estan en situacions diferents ateses les circumstàncies del cas.

La doctrina del Tribunal Constitucional estableix que aquest principi no prohibeix qualsevol desigualtat sinó solament les que no responguin a una causa raonable, només estaran prohibides les desigualtats que suposin una diferència en situacions que es considerin iguals sense estar justificada per una raó objectiva.

Aquesta diferenciació només serà admissible amb la constitució a la mà si els resultats de l'aplicació de la norma són adequades i proporcionals a les finalitats d'aquesta, evitant resultats que siguin, per a determinats individus, onerosos o desmesurats.

Aquest principi està íntimament lligat als de capacitat econòmica i progressivitat.

No confiscatori

Prohibeix esgotar la riquesa del contribuent amb l'aplicació del tribut; el que no pot succeir és que l'aplicació d'aquest tribut, juntament amb les altres obligacions tributàries del contribuent, li privin de les seves rendes i patrimoni.

En concret parlem que un impost és confiscatori quan el contribuent no pot pagar-lo amb les seves rendes, sinó que ha d'alienar el seu patrimoni per a poder realitzar aquest pagament.

Un exemple d'impost confiscatori que se sol posar seria un Impost sobre la Renda que aconseguís un tipus mitjà del 100% dels ingressos del contribuent.

En tal sentit la normativa general de l'Impost sobre el patrimoni prohibeix que l'aplicació conjunta d'aquest impost amb l'IRPF pugui suposar un gravamen superior al 60% dels ingressos del contribuent.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".