Deure i Haver

per Software DELSOL

Per a poder operar en una comptabilitat dins del nostre sistema comptable, el primer concepte bàsic que hem de tenir molt clar és que són, en què consisteixen i per a què serveixen el deure  i l'haver.

Aquí intentarem explicar-ho de la manera més clara possible.

La comptabilitat per partida doble

El nostre sistema comptable de partida doble té el seu fonament en la cerca d'un equilibri en imputar els moviments comptables.

Per a això utilitzem comptes que representen realitats; poden representar elements (físics o no) del nostre patrimoni empresarial o deutes amb tercers o aportacions que hem fet i que són l'origen del nostre patrimoni o, finalment, ingressos i despeses del nostre negoci. Cada compte té un saldo que és el resultat de les operacions comptables que hem fet amb aquest compte.

Quan comptabilitzem qualsevol moviment econòmic el que fem és registrar determinades quantitats de diners en determinats comptes (una o diverses) que creixen o disminueixen al deure (que se sol col·locar a l'esquerra) i altres quantitats de diners en una o diversos comptes que, amb això, creixen o disminueixen en l'haver (que sol anar a la dreta), sent obligatori que les quantitats de diners registrades al deu sumin exactament la mateixa quantitat que les registrades en l'haver. A això ho diem assentament comptable.

En nomenclatura comptable una imputació d'una quantitat al deure la diem càrrec i l'acció d'imputar al deure l'anomenem  carregar i una imputació en l'haver la diem abonament i l'acció d'imputar en l'haver li diem abonar.

És molt important insistir que l'assentament comptable ha de sumar exactament les mateixes quantitats econòmiques al deure i en l'haver, a això li diem quadrar l'assentament i és imprescindible. Si tots els assentaments estan quadrats la comptabilitat està quadrada.

Per què tot això?: tot registre d'una operació que es comptabilitza té un origen i una destinació (és igual que el principi físic que l'energia ni es cregui ni es destrueix, es transforma); els canvis de valor en el saldo d'un compte han de provocar sempre canvis de valor en una altra o altres comptes per una quantitat exactament igual sent el canvi d'unes conseqüència del canvi de les altres i viceversa.

Per exemple, si venem un element del nostre immobilitzat, una màquina que ja no necessitem, li donem aquesta màquina a una altra persona que, a canvi, ens dóna o, almenys, ens deu una quantitat de diners que és el seu preu pel que l'assentament comptable consistirà a anar al compte comptable que representa aquesta màquina i eliminar el seu saldo i, a canvi, anar al nostre compte de tresoreria o de deutors i imputar la quantitat de diners que hem aconseguit a canvi. Com aquest assentament ha d'estar quadrat, si el preu que ens donen per aquesta màquina és diferent (superior o inferior) del valor pel qual donem de baixa aquesta màquina hem d'imputar la diferència, en el mateix assentament, a un compte d'ingrés o de despesa que ens produirà, com veurem a continuació, una pèrdua o un guany patrimonial.

Comptes patrimonials i comptes d'ingressos i despeses

A l'efecte del que estem parlant, existeixen dos tipus de comptes totalment diferents:

 • D'una banda, estan els comptes que direm patrimonials que són les que apareixeran en el nostre balanç de situació.
 • Per un altre, estan els comptes d'ingressos i despeses que són les que apareixeran en el nostre compte de Pèrdues i Guanys.

Comptes del Balanç

Com hem dit, aquests comptes representen el que tenim i el que devem. Com veurem, hi ha comptes creditors, que creixen al deure i comptes deutors que creixen en l'haver.

Al seu torn s'agrupen en tres tipus de comptes:

 • Comptes d'actiu: representen els béns i drets que tenim per a poder realitzar les nostres activitats productives de béns i serveis, al seu torn es divideixen en:
  • Actiu material, immaterial i financer segons siguin “coses” tangibles i que es poden tocar (actiu material) com una màquina o un local o pis; coses que no es poden tocar (actiu immaterial) com una patent o una marca comercial o, finalment, quantitats de diners (actiu financer) que existeixin en la nostra tresoreria o en títols que representin diners.
  • Actiu fix (o no corrent) i actiu circulant (o corrent): L'actiu no corrent són béns i drets que ens donaran servei a l'activitat durant diversos anys mentre que l'actiu no corrent són béns, drets o quantitats econòmiques que utilitzem en el dia a dia, per exemple, les mercaderies que tenim per a vendre.

Per definició els comptes d'actiu són comptes deutors el que significa que el seu saldo és positiu i creix al deure i és negatiu i disminueix en l'haver, excepte casos especials que el que fan és disminuir o augmentar el valor d'altres comptes d'actiu.

 • Comptes de passiu: són les que representen els deutes i obligacions contretes amb tercer que són l'origen dels recursos amb els quals hem aconseguit els comptes d'actiu; igual que en el cas anterior, poden ser passiu corrent o no corrent segons aquests deutes o obligacions tinguin venciments superiors a l'any corrent o no.

Per definició els comptes de passiu són comptes creditors el que significa que el seu valor és positiu i creix amb l'haver i és negatiu i disminueix amb el deure, excepte casos especials que modifiquen el valor d'altres comptes de passiu.

 • Comptes de net patrimonial: són el que anomenem fons propis i representen l'origen de recursos que no devem a tercers perquè els hem aportat els amos del negoci.

Els comptes de net patrimonial també són comptes creditors i funcionen, en aquest sentit, igual que les de passiu.

Amb tots aquests comptes confeccionarem, al tancament de l'exercici, el balanç de situació en el qual ja no utilitzem l'haver i el deure sinó l'actiu i passiu que no són el mateix.

En l'actiu els saldos deutors (al deure) apareixen com a positius i els creditors (en l'haver) com a negatius i en el passiu a l'inrevés, els creditors com a positius i els deutors com a negatius.

Cosa diferent és el balanç de comprovació de sumes i saldos que no té valor jurídic i serveix per a comprovar la correcció en la gestió dels nostres comptes, en ell els saldos sí que apareixen en l'haver i al deure.

Comptes d'ingressos i despeses

Aquests comptes operen de manera totalment diferent a les anteriors. El seu saldo significa el que hem ingressat o gastat fins a aquest moment pel concepte que representen.

Els Comptes de Despesa [del grup (6)] són comptes deutors i les despeses que imputem en elles van sempre al deure.

Els Comptes d'Ingrés [del grup (7)] són comptes creditors i els ingressos que computem en elles van sempre en l'haver.

Al final de l'exercici aquests comptes se salden (desapareixen) en un assentament que anomenem de Pèrdues i Guanys que, com ha d'estar quadrat, acabarà amb la imputació de la diferència entre unes al deure i unes altres en l'haver en el compte de pèrdues i guanys el saldo dels quals, si és al deure, significa que tenim pèrdues i si és en l'haver significa que tenim beneficis.

La comptabilitat és un reflex

Finalment, ens agradaria explicar alguna cosa que sembla una paradoxa, però no ho és.

Si el compte de tresoreria i, en concret, la de banc és un compte d'actiu circulant i, per tant, deutora que creix al deure i decreix en l'haver, per què el banc en les seves comunicacions ens diu, quan li devem diners, que el saldo és deutor i quan tenim quantitats positives que és creditor?, no hauria de ser a l'inrevés?.

Doncs no perquè el banc ens està comptant la realitat des del seu punt de vista i les quantitats positives que, per a nosaltres es comptabilitzen al deutr per a ell són quantitats negatives que es comptabilitzen en l'haver i viceversa.

La persona que es relaciona, econòmicament, amb nosaltres també porta la seva pròpia comptabilitat i, com és lògic, la qual cosa per a nosaltres és positiu per a ella és negatiu i a l'inrevés.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".