Depreciació reversible

per Software DELSOL

Segons la regulació comptable parlem de depreciació per a referir-nos al fet de constatar, comptablement, que el valor comptable d'un actiu no correspon amb la realitat per considerar-se que té un valor menor en el mercat o en el seu ús.

Existeixen dos mètodes pel qual es computa la depreciació d'un actiu: l'amortització que és previsible, periòdica i el que fa és periodificar la despesa de l'adquisició d'actius fixos computant, alhora, la seva depreciació al llarg del temps; i la deterioració que consisteix a constatar que un actiu no té el valor que se li atribueix en el balanç perquè el seu preu de venda (restant els costos de la venda) o el seu valor d'ús són menors que aquest valor comptable.

Per al càlcul del valor de l'actiu acudirem al seu valor de venda (descomptant les despeses de la venda) o el seu valor d'ús real.

Aquesta depreciació pot ser de dos tipus:

 • Depreciació irreversible que consisteix en una pèrdua de valor de l'actiu que no va recuperar el seu valor en cap moment. Les amortitzacions, per exemple, sempre són una depreciació irreversible.
 • Depreciació reversible en la qual la pèrdua de valor respon a circumstàncies del mercat (al preu conjuntural del bé) que és una circumstància totalment aliena a l'empresa i, en aquest cas, si és possible que es recuperi el valor de l'actiu.

Com hem dit ja, l'amortització és sempre una depreciació irreversible perquè el que fa és anar computant el desgast del ben afectat.

En el cas de les deterioracions la seva condició de reversible o irreversible dependrà de la naturalesa de l'actiu afectat i de les raons per les quals s'ha produït aquesta disminució de valor.

Si la depreciació és irreversible es computarà directament en el compte de resultats; si és reversible es dotarà una provisió comptable per aquesta depreciació, que produirà una despesa en el compte de resultats però que, si es reverteix la pèrdua de valor, haurà de computar-se com un ingrés amb el que anul·larem la despesa anterior encara que el fet es produeixi en un exercici diferent.

Hem d'assenyalar que la regulació comptable és diferent de la regulació dels comptes en la Llei de l'Impost de Societats, és a dir, de la regulació fiscal. I no només diferent sinó, a vegades, contradictòria.

Per a complir totes dues normatives haurem d'elaborar la comptabilitat segons les normes comptables i, a l'hora de presentar declaracions tributàries, realitzar els ajustos extra-comptables que consisteixen a variar els resultats perquè s'ajustin a la normativa tributària.

Això és important a l'hora de parlar de depreciació reversible perquè, precisament, la normativa tributària si permet constatar deterioracions en l'actiu circulant quan tinguin aquest caràcter reversible, però no quan el valor de mercat sigui inferior.

Doctrina comptable

D'aquest tema s'ha ocupat l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Per a començar, hem d'estudiar les normes de Registre i Valoració d'Immobilitzat Material i inversions immobiliàries que ha establert l'ICAC en la seva Resolució d'1 de març de 2013 que deu ser aplicada per a la valoració i correcció valorativa d'aquest tipus d'elements comptables.

En la seva consulta de 25 d'abril de 1996 es refereix a actius financers adquirits utilitzant subvencions no reintegrables: aquest tipus de subvencions figuren com un ingrés en el compte de Pèrdues i Guanys.

Aquesta imputació al resultat, en el cas de la compra d'actius no depreciables, es produeix en l'exercici comptable en el qual s'aliena l'actiu que s'ha comprat amb ella o en donar-la de baixa.

Per tant, la imputació a resultats depèn de la depreciació de l'actiu finançat amb independència que tal depreciació sigui definitiva o reversible.

Això produeix un problema ja que, en dependre l'ingrés extraordinari de la subvenció de la depreciació, si aquesta depreciació és reversible podria arribar a produir-se l'efecte que el ben adquirit amb la subvenció fos major que l'ingrés d'aquesta subvenció.

La conclusió al fet que arriba l'ICAC és que els actius financers que s'han adquirit amb subvencions no reemborsables, si són depreciats per deterioració, la seva depreciació serà sempre considerada irreversible sigui com sigui la naturalesa i causa de tal depreciació.

Per descomptat, aquesta actuació haurà de ser complidament explicada en la memòria.

En la Consulta del BOAC núm. 39 de setembre de 1999 recorda l'haver d'aplicar la normativa en el registre d'operacions de participació en el capital d'altres entitats.

En aquestes inversions la deterioració de tals actius es registrarà a través de la dotació de provisions, sent sempre depreciacions de caràcter reversible.

Es permet, no obstant això, constatar la pèrdua com a irreversible quan aquesta pèrdua de valor es produeixi per circumstàncies d'entitat suficient per a considerar la pèrdua com a irreversible, en aquest cas es donarà de baixa l'actiu o la part del mateix que procedeixi constatant una depreciació irreversible.

Aquestes circumstàncies han de ser extraordinàries, ja que quan s'inverteix en una empresa es tracta de poder recuperar l'invertit, per la qual cosa es requerirà que la societat afectada aparegui com que deixa de ser empresa, que no continuarà amb l'activitat; estar circumstàncies han de ser prou explicades en la memòria.

En la Resolució de 25 de març de 2002 estableix la doctrina que, en el cas d'actius que tinguin com a finalitat principal la protecció i millora del medi ambient o la minimització de l'impacte ambiental, inclosa la reducció o eliminació de contaminació futura, han de tenir-se en compte els factors mediambientals que els afectin en les seves correccions valoratives.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".