Ecommerce

per Software DELSOL

L'E-commerce o comerç electrònic és aquell que es realitza a distància, fora d'una botiga física, a través de mitjans telemàtics i que està en plena expansió per l'ús generalitzat d'internet.

En els anys 90 i, sobretot, en aquest Segle XXI s'ha desenvolupat la compra i venda a través d'internet afavorida per:

 • Aparició de nous mètodes de pagament electrònic: ja no només les targetes de crèdit i dèbit sinó altres sistemes de pagament electrònic a través del nostre compte corrent i, fins i tot, plataformes creades en internet per a realitzar pagaments.
 • Nous sistemes de publicitat i promoció a través dels cercadors de la xarxa com Google o Yahoo (i molts altres) amb ells podem arribar al potencial consumidor mitjançant anuncis directes o pagant per a aconseguir millor posicionament web.
 • Com a complement de l'anterior s'han desenvolupat aplicacions que ens indiquen on es troba la botiga o professional que busquem més pròxim a la nostra ubicació geogràfica.
 • Creació de llocs web específics per a aquest tipus d'operacions que, en el fons, són pàgines d'anuncis per a intercanvis entre particulars.
 • Les pròpies empreses de distribució en lloc d'obrir una botiga (o a més d'això) creen els seus llocs web on ens ofereixen els seus productes i podem comprar-los per aquesta via.

Un percentatge important dels productes que es venen per aquest mitjà és la venda de programari o aplicacions i programes informàtics.

També hi ha un percentatge molt important de transaccions electròniques que es realitzen de particular a particular potenciant-se, amb aquest mercat electrònic, el mercat de segona mà.

Per al venedor (i fins i tot per al fabricant que vol vendre directament) aquest tipus de vendes té enormes avantatges:

 • Reducció de cost importantíssima, no només en l'evitació d'intermediaris sinó en l'eliminació d'infraestructures físiques de distribució com a botigues, i més encara en productes que no han de lliurar-se físicament com els programes i aplicacions informàtiques.
 • Aconseguir clients potencials que, d'una altra manera, estarien fora del nostre abast ja que amb internet el nostre mercat s'àmplia a tothom.
 • Important millora en les comunicacions entre venedor i client que, a més, són útils per a fidelitzar als nostres compradors.
 • En relació amb l'anterior els mitjans de promoció publicitària a través de la xarxa ens permeten personalitzar l'oferta de manera que els nostres anuncis (que tenen un cost econòmic) arribin a un determinat segment de públic que és el que ens interessa.
 • Es poden utilitzar mitjans com a imatges, àudio i vídeo per a realitzar les vendes.

Fiscalitat

Les obligacions fiscals, tant en l'aspecte formal com quant al pagament d'impostos, són exactament les mateixes en les operacions d'internet que en la resta de vendes tradicionals. Per tant el venedor està obligat a donar-se d'alta en el cens fiscal mitjançant el Model 036 (amb l'epígraf d'IAE que correspongui) i complir les seves obligacions formals respecte de retencions, pagaments a compte i declaracions dels impostos que corresponguin com a Societats, IVA i IRPF.

Els serveis prestats a través d'equips de processament en servidors d'internet són serveis prestats que estan subjectes a IVA.

Per a les vendes realitzades en la resta de la Unió Europea és molt interessant donar-se d'alta en els censos fiscals creats ad hoc.

El venedor està obligat a expedir factura en els mateixos termes que en un altre tipus d'operacions.

Lloc de realització de l'operació

 • Si venedor i comprador es troben a Espanya en territori de l'IVA s'aplicarà el tipus que correspongui a l'operació a Espanya.
 • Si l'adquirent és un empresari o professional d'un altre país de la UE s'aplicarà l'IVA que correspongui que, cas d'estar inscrits en el Numero-IVA (ROI) estarà exempt.
 • Si l'adquirent és un consumidor de la UE fora d'Espanya es liquidarà l'IVA espanyol.
 • Si el comprador, sigui empresari o professional o no, està fora de la Unió Europea no s'ha de repercutir l'IVA.
 • Tampoc es repercutirà l'IVA si el comprador és un empresari o professional establert a Canàries, Ceuta o Melilla.

Fiscalitat en venda d'articles de segona mà

En aquest tipus de transaccions no cal declarar res ja que no estem davant una activitat lucrativa, però, si el valor del venut supera 1.000€ estaria subjecte a l'Impost de Transmissions Patrimonials al tipus del 4%.

Si la compra o venda d'articles de segona mà no és entre particulars, sinó que es fa per un negoci que es dedica a aquest tipus de transaccions llavors sí que estaria subjecte als impostos corresponents i haurà de complir les obligacions segons hem explicat més amunt.

Protecció al consumidor

La normativa general de defensa dels consumidors a Espanya (Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre a més d'altres normes autonòmiques i locals) s'aplica sense cap excepció a les operacions realitzades a distància i, també per això, a les compres per internet, sent-los també d'aplicació la normativa sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Així doncs, totes les garanties sobre servei post venda, períodes de garantia, protecció de la salut i seguretat, informació, drets de desistiment, clàusules abusives, reclamacions i procediments administratius de protecció al consumidor són aplicables a aquest tipus de vendes.

A més, l'abans dit RDL 1/2007 estableix una sèrie de drets i garanties específiques per a les compres a distància (les realitzades sense la presència física simultània d'empresari i consumidor) que són:

 • Els operadors de vendes en internet han de respectar la normativa de consum i complir les obligacions que la Llei estableix.
 • Les comunicacions comercials hauran de deixar clar que són comunicacions comercials.
 • La utilització de tècniques de comunicació mitjançant sistemes automatitzats sense intervenció humana ha de ser consentides expressament pel consumidor o usuari.
 • El consumidor o usuari té dret a oposar-se a rebre comunicacions comercials no desitjades.
 • Han d'aplicar-se les normes sobre protecció de menors.

Informació prèvia al contracte a distància

Perquè el consumidor quedi vinculat per la compra que fa deu, prèviament, rebre la següent informació:

 • Les característiques principals dels béns i serveis que està comprant.
 • El nom comercial i dades personals del venedor.
 • Les dades de contacte (adreça física, adreça electrònica, telèfon, fax, etc) perquè el consumidor pugui dirigir-se a ell de forma ràpida i eficaç. També la direcció de l'empresari principal si és diferent del venedor.
 • El preu total amb impostos inclosos i tots les altres despeses com el transport. Si no és possible fixar el preu o les despeses les dades necessàries per al seu càlcul.
 • Les formes de pagament, lliurament i execució.
 • La llengua en què es formalitzarà el contracte si és diferent de la utilitzada per a la informació.
 • Els terminis i formes d'exercir el dret de desistiment i, cas d'existir, les despeses que hauria d'abonar el consumidor en aquest cas o en el de costos de devolució.
 • Informació sobre la garantia legal de conformitat per als béns.
 • Sobre les garanties i serveis post vingui que existeixin.
 • L'existència de codis de conducta i on es poden consultar.
 • La durada, si escau, del contracte.
 • Si escau la durada mínima de les obligacions contretes pel consumidor, així com l'existència de garanties econòmiques o altres condicions que el consumidor hagi d'assumir.
 • Quan existeixi, els mitjans extrajudicials per a fer valer els seus drets.

Requisits formals de la contractació

Ha d'estar redactat de bona fe, de manera clara i comprensible, i contenir tota la informació que hem enumerat en el punt anterior.

En concret haurà de contenir informació clara sobre les obligacions de pagament del consumidor; el consumidor ha de poder veure clarament a què s'està obligant i, si la contractació es realitza a través d'un botó, haurà d'especificar de manera clara “demanat amb obligació de pagament” o expressió anàloga.

El lloc web ha d'indicar clarament si hi ha alguna restricció en els lliuraments i quines modalitats de pagament s'accepten.

L'empresari ha de comunicar al comprador, mitjançant un suport durador (com un email o SMS) la confirmació de l'operació amb informació completa d'aquesta.

Correspon a l'empresari provar que s'han complert aquestes obligacions.

En tot cas el consentiment del consumidor o usuari ha de ser exprés, la falta de resposta no es pot mai considerar com una acceptació.

Dret de desistiment

El consumidor a través d'internet té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals sense indicar motiu i sense cap cost addicional. Aquest dret és irrenunciable.

Aquest termini comença, per a la compra de serveis des que són contractats i per a la de béns quan el consumidor rebi els béns comprats.

Si el venedor no ha informat degudament el consumidor d'aquest dret de desistiment el termini per a desistir s'amplia a dotze mesos.

Si l'informa amb posterioritat serà de 14 dies des d'aquesta informació.

La forma de desistir és comunicar-ho de manera fefaent al venedor dins del termini.

Execució del contracte

El venedor està obligat a complir el contracte sense cap demora i, com a molt, en el termini de 30 dies.

Si es produiran retards el consumidor ha de ser informat immediatament i tindrà dret al reemborsament del que hagués pagat. En cas de retard injustificat en la devolució dels diners podrà reclamar el doble de les quantitats i podrà, a més, reclamar danys i perjudicis si n'hi hagués.

Si no es disposa del bé o servei comprats es podrà lliurar un altre de característiques similars sense augment de preu. El consumidor podrà exercir el seu dret de desistiment.

Si la compra es realitza amb targeta de manera fraudulenta el titular legítim podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".