Emancipació

per Software DELSOL

El Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola defineix emancipar com “libertad de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre” i també com “liberarse de caulquier clase de subordinación o dependencia".

L'emancipació es produeix, doncs, quan la persona emancipada deixa d'estar sotmesa a la pàtria potestat, tutela o curatela que limiten la seva capacitat d'obrar.

Les persones tenen dos tipus de capacitat:

 • La capacitat jurídica que és la possibilitat de ser titular de drets i obligacions; per exemple, ser propietari d'alguna cosa, tenir el lloguer d'alguna cosa, estar obligat per un contracte, etc.
 • La capacitat d'obrar que és la possibilitat de realitzar actes que produeixin efectes jurídics com comprar, vendre, llogar, obligar-se per un contracte, etc.

Existeixen persones que tenen plena capacitat jurídica però que manquen de capacitat d'obrar:

Les societats mercantils, per exemple, tenen plena capacitat jurídica, però per a actuar han de fer-ho a través dels seus representants legals (l'administrador, el conseller delegat o el consell d'administració).

Les persones físiques poden tenir capacitat jurídica i no tenir capacitat d'obrar en determinats casos com els menors d'edat o els incapacitats judicialment.

Aquestes persones físiques que poden, perfectament, ser propietaris, per exemple, d'un pis però no poden realitzar l'acte de comprar-lo, o acceptar-lo si li ho han deixat en herència, perquè no tenen capacitat d'obrar, podran actuar a través dels seus representants legals que seran, en el cas dels menors d'edat, els seus pares que exerceixen la seva pàtria potestat, que consisteix entre altres coses en això, o els tutors o curadors que els representen en el cas que no ho puguin fer els pares o en el cas dels incapacitats judicialment.

Els pares, tutors o curadors que representen a les persones que no tenen capacitat d'obrar poden actuar, en la majoria dels casos, segons el seu propi saber i entendre, però existeixen casos en els quals necessitaran autorització judicial o del consell de família i altres casos en els quals hauran de rendir comptes.

A més, quan existeixin conflicte d'interessos entre el representant i el no capaç (com, per exemple, quan concorren a una mateixa herència) es demanarà al jutge el nomenament d'un defensor judicial que representarà al menor o incapacitat en aquest assumpte.

Quan la persona que no té capacitat d'obrar deixa d'estar en aquesta situació i, per tant, comença a poder obrar per si mateixa, es produeix l'emancipació; està regulada pel Codi Civil en els seus articles 314 et seq. segons redacció definitiva donada per la Llei 11/1981 de 13 de maig en el seu article sis.

L'emancipació es produeix en tres casos: quan s'arriba a la majoria d'edat, quan li és concedida al menor pels quals exerceixin la pàtria potestat o quan la hi concedeixi un jutge.

La majoria d'edat

A Espanya la majoria d'edat comença als 18 anys, segons preveu l'art. 12 de la Constitució i l'art. 315 del Codi Civil.

Es compta com a complet el dia del naixement.

En el moment d'aconseguir la majoria d'edat, quan compleix 18 anys, la persona adquireix totes les seves capacitats i pot actuar plenament per si mateixa.

Emancipació por concesió

Els pares, que tenen la pàtria potestat, poden emancipar al seu fill menor sempre que tingui, almenys, deu i sis anys complerts i que estigui d'acord amb l'emancipació.

Per a fer-ho han d'atorgar una escriptura pública davant notari (que s'haurà d'inscriure en el Registre Civil perquè pugui tenir efectes davant tercers) o una compareixença davant el jutge encarregat del Registre Civil.

Una vegada concedida l'emancipació no pot revocar-se.

Encara que no es produeixi aquesta emancipació expressa, el Codi Civil considera com emancipat amb caràcter general i, per tant, atorga capacitat d'obrar, al major de deu i sis anys que viva, amb el consentiment dels seus pares, de manera independent.

Aquest consentiment dels pares sí que pot ser revocat.

També pot el jutge concedir al menor, major de deu i sis anys, l'emancipació quan aquest li ho sol·liciti (i prèvia audiència dels pares) si es dóna una d'aquestes circumstàncies:

 • Quan el pare que exerceix la pàtria potestat es torni a casar o convisqui amb una altra persona diferent de l'altre pare.
 • Quan els pares visquin separats.
 • Quan existeixi un altre motiu que entorpeixi greument l'exercici de la pàtria potestat.
 • Quan el major de deu i sis anys estigui subjecte a tutela (en aquest cas és preceptiu que informi el Ministeri Fiscal).

Com és lògic, aquesta emancipació judicial també haurà de ser inscrita en el Registre Civil.

Efectes de l'emancipació

Com hem dit, el major d'edat és capaç de realitzar tots els actes de la vida civil.

En el cas del menor emancipat (ho sigui pels seus pares com per un jutge) pot gestionar la seva persona i el seu patrimoni com si fos major d'edat, però existeixen determinats actes per als quals necessitarà actuar assistit pels seus pares, per un curador o fer-ho amb autorització judicial. Aquests actes que es limiten són:

 • Prendre diners al préstec.
 • Gravar o alienar béns immobles (posar un pis en garantia hipotecària o vendre'l, per exemple).
 • Gravar o alienar establiments mercantils, industrials o objectes d'extraordinari valor.

En tot cas, l'emancipat sí que pot comparèixer per si només en judici.

No obstant això, si el menor emancipat està casat i els béns immobles o dels altres casos citats són de propietat comuna a tots dos cònjuges, si l'altre cònjuge és major d'edat bastarà amb el consentiment dels dos. Si tots dos cònjuges són menors seria necessària l'assistència dels pares de tots dos.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".