Embargament

per Software DELSOL

El Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola defineix embargament com a “retención, traba o secuestro de bienes por mandamiento de juez o autoridad competente”, és a dir, per l'embargament una autoritat que té poder per a això (un jutge o una autoritat administrativa) reté o aprehèn béns d'una persona que no ha complert amb una obligació de pagament per a realitzar aquest compliment de manera forçosa.

L'embargament de béns judicial està regulat per la Llei d'Enjudiciament Civil (Llei 1/2000, de 7 de gener) en el seu Capítol Tercer del Títol Quart, on assenyala de manera detallada els procediments i regles per a travar béns de l'executat.

També poden realitzar un embargament les autoritats administratives per a fer efectius els cobraments als quals tenen dret pels administrats, això està regulat pel Reglament General de Recaptació (RD 939/2005, de 29 de juliol) en els seus articles 75 et seq. Les seves condicions i procediments són molt similars als civils que són els que veurem en aquest article.

Condicions i procediment de l'embargament

Els béns a embargar no hauran de ser de valor superior al deute per la qual s'embarguen tret que en el patrimoni de l'embargat no existeixin béns de valor menor i sigui necessari fer-ho.

L'embargat pot evitar l'embargament consignant en el Jutjat les quantitats per les quals se li executa, això el podrà fer abans de l'embargament (evitant-ho) o en qualsevol moment posterior (aixecant-ho).

Aquesta consignació, si l'executat no ha formulat oposició, es posarà a la disposició del creditor executant (encara que deurà després liquidar-se el deute amb els seus interessos i costes); si s'ha oposat quedarà dipositada en el Jutjat.

L'embargament es produeix en el moment en què es decreti pel lletrat de l'Administració de Justícia del jutjat que, a més, haurà d'adoptar a continuació les mesures que procedeixin per a la garantia i publicitat de la trava de béns.

No es poden embargar béns o drets dels quals no consti la seva existència. No obstant això, si es podrà dictar embargament de comptes bancaris en diverses entitats que pugui tenir l'embargat.

Si el compte on estan els fons té diversos titulars només s'embargarà els diners que pertany a l'embargat; a aquest efecte, si no s'ha definit, es considerarà que és seva la part proporcional al nombre de titulars (si són dos, per exemple, la meitat dels diners).

Tampoc es podrà embargar d'un compte els diners corresponents al salari, sou o pensió en les quantitats que són mínimes inembargables.

Per a la pràctica de l'embargament l'executant podrà assenyalar béns de l'executat a ser embargats en el moment de sol·licitar tal embargament. Si no ho fa el jutjat requerirà a l'executat perquè li comuniqui que béns o drets de la seva propietat poden ser embargat. Si tampoc ho fa podrà l'executant sol·licitar del jutjat l'esbrinament de béns a través del punt neutre judicial o per altres mitjans previstos en Dret com dirigir-se a bancs, registres i altres entitats.

En tot cas si l'executat no respon adequadament al requeriment perquè designi béns pot ser sancionat i multat per això.

Totes les persones i entitats, privades o públiques, tenen l'obligació de col·laborar amb l'execució i donar la informació requerida pel Jutjat, inclosa la documentació que procedeixi, amb l'única excepció dels límits que estiguin imposats per la Llei per a la protecció dels Drets Fonamentals. En aquest últim cas el Jutge haurà de decidir el que procedeixi.

Es podrà sancionar i multar a persones i entitats que no col·laborin havent estat requerides per a això.

Fixació i límits dels béns a embargar

El Lletrat de l'Administració de Justícia, dins de l'execució, serà qui decreti l'embargament dels béns de l'executat, per a això tindrà en compte els que siguin de més fàcil realització econòmica i els que perjudiquin menys l'executat.

Si no és clar quins béns han d'embargar-se i quins no, la Llei estableix un ordre preferent:

 1. Diners en efectiu o en el banc.
 2. Actius financers: títols, valors o altres instruments financers o deutes a favor de l'executat a curt termini o a cobrar en l'acte.
 3. Joies i objectes d'art.
 4. Rendes en diners de qualsevol naturalesa o tipus.
 5. Dret al cobrament d'interessos, rendes o fruits de qualsevol tipus.
 6. Altres béns mobles o animals o accions o títols que no cotitzin en cap mercat.
 7. Béns immobles.
 8. Sous, salaris i pensions, així com ingressos d'activitats econòmiques.
 9. Crèdits o drets a mitjà i llarg termini.

Si no fos possible un altre embargament, o quan resulti aconsellable, també es podran embargar empreses de les quals sigui propietari l'embargat.

Béns inembargables

La Llei estableix determinats béns que no poden ser embargats; a més dels béns inalienables i els que no tinguin contingut patrimonial, són inembargables:

El mobiliari i parament de la casa a més de la roba de l'executat i la seva família (tret que sigui supèrflua); els aliments, combustible i uns altres que el jutjador estimi necessaris per a una subsistència digna.

Els llibres i altres béns utilitzats per a l'exercici de la professió o ofici al fet que es dediqui l'executat.

Els béns sacres de religions reconegudes legalment.

Les quantitats de diners declarades inembargables per la Llei o els tractats internacionals.

En el cas dels ingressos per salaris o pensions, són inembargables les quantitats corresponents, per trams, a un primer salari mínim interprofessional, al 30% del segon, al 50% del tercer, al 60% del quart, al 75% del cinquè i al 90% del sisè i següents.

Aquests límits podran no aplicar-se en el cas que l'embargament sigui per pagament d'aliments a fills menors, en aquest cas serà el jutge qui decideixi quins límits aplicar.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".