Empresa associada

per Software DELSOL

Parlem d'empresa associada per a referir-nos a una companyia sobre la qual una altra té una influència significativa.

No es tracta d'una empresa del grup, perquè en una empresa del grup una empresa té el control majoritari sobre una altra (no només una influència significativa), ni d'una empresa multigrup, perquè el multigrup suposa que diverses empreses col·laboren, de manera més o menys temporal, en un negoci conjunt.

Definició legal d'empresa asociada

El Codi de Comerç (RD 22 d'agost de 1885, d'ara endavant CdC) realitza la definició legal del que és una empresa associada en el seu art. 47.3; no obstant això, per a donar una definició legal acudirem a l'art. 5 del RD 1159/2010, de 17 de setembre, que recull el NOFCAC (Normes De Formulació De Comptes Anuals Consolidats) i que dóna una definició totalment concordant amb la del CdC però més clara i estructurada.

Segons això, és una empresa associada aquella en la qual uneixi o diverses societats del grup exerceixin una influència significativa en la seva gestió.

Perquè es consideri que existeix aquesta influència significativa han de concórrer dues circumstàncies:

 1. Que una o diverses societats del grup participin en el capital de la societat.
 2. Que puguin intervenir en decisions de política financera i sobre l'explotació de la societat participada, encara que no arribin a tenir el control sobre ella.

La Llei estableix, perquè es consideri una influència com a significativa que la societat o societats del grup tinguin, almenys, un 20% dels drets de vot de la participada que no pertany al grup.

També es considerarà que existeix una influència significativa si es dóna alguna d'aquestes circumstàncies:

 1. Que estigui representada en el Consell d'Administració o en un altre òrgan similar de direcció de la participada.
 2. Que pugui participar en els processos de decisió de polítiques, especialment en el repartiment de beneficis o dividends.
 3. Que realitzi operacions relativament importants amb la participada.
 4. Que s'intercanviïn personal directiu.
 5. Que comparteixin informació tècnica essencial.

La mateixa NOFCAC regula, en el seu article 58, quan perd aquesta empresa la condició d'associada i, per tant, deixa de computar com a tal en comptabilitat consolidada: es perd quan deixa d'existir influència significativa.

En aquest cas, si es manté la participació en el balanç de la Societat Principal, es comptabilitzarà com una inversió financera permanent normal.

Si, per contra, passa a estar dominada per la principal s'aplicaran els criteris per a empreses del grup. El mateix si es converteix en una empresa multigrup.

Comptabilitat consolidada

A diferència de les empreses del grup, les associades es computaran en la comptabilitat consolidada mitjançant l'anomenat procediment de posada en equivalència.

Si la participació en l'empresa associada es considera com mantinguda per a la venda es classificaran, en la comptabilitat, com a actius no corrents mantinguts per a la venda, en aquest cas no s'utilitzarà el procediment de posada en equivalència. Si perd la condició de mantinguda per a la venda tornarà a aplicar-se aquest procediment.

Procediment de posada en equivalència

Quan s'adquireixen les participacions en el capital de l'associada, es recullen comptablement pel valor corresponent al percentatge que la inversió de les empreses del grup representi en el patrimoni net de l'associada.

Posteriorment es variarà aquest valor, augmentant o disminuint, per a reconèixer els canvis del patrimoni net de la participada després de la data d'adquisició.

Per a la realització de totes aquestes operacions es prendrà la informació de la participada en els seus comptes anuals consolidats. Si no estigués obligada a presentar comptes consolidats haurem d'utilitzar els seus comptes anuals normals.

Si les normes i criteris comptables de la societat participada són diferents dels de l'empresa principal haurà d'homogeneïtzar-se la informació realitzant els ajustos que siguin necessaris.

En qualsevol cas, l'exercici comptable de l'associada ha de coincidir amb el de l'empresa que té les seves participacions i, per tant, els comptes anuals s'han de realitzar referides a les mateixes dates.

Els resultats o dividends de l'empresa associada es recolliran com a tals des de la data en què s'adquireix aquesta influència significativa.

Si es produeix una modificació de la participació, és a dir, quan s'ampliï o augmenti la inversió en la participada o disminueixi, es computarà el valor de la mateixa manera que en la seva adquisició inicial.

Si la disminució del valor de la participació sorgeix com a conseqüència de la reducció per deterioració d'un fons de comerç s'ajustarà fins al valor total de l'aquest fons de comerç.

Si la nova inversió no suposa un augment del percentatge de participació en el capital no afectarà el valor del fons de comerç de consolidació ni la possible diferència negativa de consolidació.

Si s'han reconegut pèrdues del valor de la participació l'amo de la mateixa haurà de reconèixer-lo en la seva comptabilitat consolidada a través del reconeixement de la deterioració corresponent.

En aquest cas la possible deterioració del fons de comerç no es computarà de forma separada, les pèrdues per deterioració no es referiran a cap actiu concret (ni al fons de comerç tampoc), sinó a la inversió total.

En cas de reversió d'aquesta deterioració, com és lògic, afectarà el total de la inversió.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".