Empresa del grup

per Software DELSOL

El Codi de Comerç (RD 22 d'agost de 1885, d'ara endavant CdC) defineix al grup de societats en el seu article 42: existeix quan hi ha una societat (a la qual anomenem dominant) que té o pot tenir, de manera directa o indirecta, el control d'altres (a les quals anomenem dependents); aquest control existeix, segons aquest article, en els següents casos:

 1. Quan posseeixi la majoria dels vots en la Junta General pel seu propi dret o quan, per acords celebrats amb tercers, disposi d'aquesta majoria dels vots.
 2. Quan pugui nomenar o destituir la major part dels membres del Consell d'Administració.
 3. Quan hagi nomenat amb els seus vots a la major part dels components de l'òrgan d'administració en el moment de presentar els comptes consolidats i en els dos anys anteriors; es presumirà que això és així quan la majoria dels membres del Consell d'Administració siguin també integrants del Consell d'Administració de la societat dominant o d'una altra dominada per aquesta, tret que la societat afectada estigui vinculada a una tercera societat com a dominant segons els criteris anteriors.

A efecte que es compleixin aquestes condicions, continua s'entén que la societat dominant té i exerceix drets de vot computant no només els que tingui ella directament, sinó també a través d'altres societats dominades per ella o de persones, físiques o jurídiques, encara que actuïn en el seu propi nom, però quan ho facin per compte de la societat dominant o una altra dependent d'ella o dels vots de què disposi per acord amb altres persones.

Per la seva part el criteri 13 de les normes per a l'elaboració de comptes anuals del Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007, de 16 de novembre, d'ara endavant PGC), després de remetre's a l'art. 42 CdC que acabem de citar, àmplia una mica el concepte afegint que també existeix grup de societats cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias”.

Això significa que, encara que els requisits que acabem d'enumerar de l'art. 42 no es donin de manera formal continua existint un grup de societats quan, en la pràctica, el control que en ells es descriu es produeixi.

Encara que no es donin aquests supòsits,  també qualsevol persona física o jurídica que ho estimi convenient pot, també, formar comptes anuals consolidats.

Comptes anuals consolidades

Comença l'abans citat art. 42 del CdC establint l'obligació que tenen les societats d'un grup a presentar comptes anuals consolidats.

Encara que tinguin aquesta obligació això no suposa que no tinguin, també, l'obligació de formular els seus propis comptes anuals i informe de gestió normals.

Els comptes anuals consolidats inclouran les de la societat dominant, les de totes les societats dominades per ella (segons la definició que hem fet en el punt anterior) a més de qualsevol altra empresa que estigui dominada per una de les dominades per ella, amb independència de la seva forma jurídica o del lloc del seu domicili.

Es deuen, per als comptes consolidats, nomenar auditors de comptes que seran designats per la Junta General de la Societat dominant; els auditors han de verificar la concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals.

Igualment, la Junta General de la dominant ha d'aprovar aquests comptes consolidats alhora que aprova les seves ordinàries; aquests comptes i informe de gestió consolidats es presentaran en el Registre Mercantil i seran publicades en els mateixos terminis i condicions que els comptes ordinaris.

L'art. 43 del CdC estableix excepcions a aquesta obligació de presentar comptes consolidats en els casos que enumera:

 1. Quan el conjunt de societats del grup no aconsegueixi els resultats previstos com a límit per a presentar comptes abreujats.
 2. Quan la societat dominant sigui, al seu torn, dominada per una altra també espanyola o europea, que tingui més del 50% dels seus drets de vot, tret que sol·licitin la consolidació sis mesos abans del tancament accionistes que tinguin, com a mínim, un 10% del capital. En aquest cas la consolidació es farà en el grup major de l'empresa dominant de la dominant o, si no, la dominant dominada ha d'explicar en els seus comptes l'exempció per les circumstàncies que concorrin o quan la societat dispensada no hagi emès valors negociables en un mercat de la UE.
 3. Quan les participacions de la possible societat dominant no tinguin una importància significativa en el seu patrimoni.
 4. Quan les societats dominades estiguin eximides per falta d'informació, perquè les seves participacions en el capital es tenen només per a cedir-les a un altre o perquè circumstàncies severes obstaculitzen el control de la dominant,

El NOFCAC (Normes De Formulació De Comptes Anuals Consolidats), aprovat pel RD 1159/2010, de 17 de setembre, regula i estableix els criteris per a la formulació dels comptes anuals consolidats de les quals estem parlant, molt important és l'establiment o fixació de proporcions o percentatges que han d'aplicar-se en cada cas concret compensant operacions internes entre empreses del grup i sobre els rendiments o beneficis que obtinguin.

A aquest efecte, aquesta norma reglamentària realitza també una modificació del Pla General de Comptabilitat per a adaptar-lo a aquesta situació del grup d'empreses i facilitar la confecció de comptabilitat consolidada.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".