Empresa multigrup

per Software DELSOL

El Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007, de 16 de novembre, d'ara endavant PGC) estableix que “se entenderá por empresa multigrupo aquella que esté gestionada conjuntamente por la empresa o alguna o algunas de las empresas del grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo de empresas”.

És a dir que, per definició, parlem d'empresa multigrup quan el negoci és de propietat i està sota el control conjunt de l'empresa que ens ocupa i tercers (societats o persones) que li són aliens per al desenvolupament de determinat negoci, és a dir, un negoci conjunt que s'articula a través de la constitució d'una societat independent.

Segons el Codi de Comerç

Per part seva, el Codi de Comerç (RD 22 d'agost de 1885, d'ara endavant CdC) no realitza, exactament, una definició de les societats multigrup; no obstant això si les regula en el seu article 47: si una societat que presenti comptes consolidats gestiona, juntament amb una o diverses societats que no siguin del grup, una altra societat, en aquest cas es pot incloure aquesta última en els comptes consolidats de manera proporcional, segons el percentatge de capital que posseeixi cadascun.

Quan una de les societats que forma part de la consolidació comptable tingui una participació important en una tercera societat no inclosa en aquesta consolidació, suposant aquesta participació una vinculació duradora amb aquesta tercera societat, aquesta participació ha d'aparèixer en el balanç consolidat figurant com una partida independent en l'epígraf que correspongui.

Aquesta participació important, segueix l'art. 47, existeix quan la participació suposi almenys el 20% dels vots de la societat influïda, tant si el té una sola com si el tenen diverses empreses del grup que presenten comptabilitat consolidada entre elles.

En aquest cas l'empresa participada no pertany al grup que presenta comptabilitat consolidada, però sí que ha d'aparèixer en ella.

L'article que estem repassant (el 47) continua, en el seu número 5., establint les normes de valoració de la societat participada.

Quan es registra la societat participada en la comptabilitat per primera vegada el valor comptable que tindrà la participació que tenim serà el percentatge d'aquesta participació en el moment d'adquirir-la segons el valor raonable (analitzant els actius, passius i altres elements patrimonials de la societat participada); si la diferència entre la inversió realitzada en l'adquisició i aquest valor raonable és positiva s'inclourà l'import en els llibres d'inversió i s'explicarà en la memòria; si fos negativa haurà de portar-se directament al compte de Pèrdues i Guanys consolidada.

En exercicis següents successius es computaran les variacions de valor en el patrimoni net de la societat participada i inclosa en la comptabilitat consolidada, eliminant la part d'aquesta variació que correspongui a resultats que provinguin de negocis entre aquesta empresa i les empreses del grup en els quals no participin tercers.

Tenint en compte amortitzacions i deterioracions es valorarà com al principi.

Els beneficis que reparteixi (com a dividends) la societat participada reduiran el valor comptable d'aquesta en el balanç consolidat.

En les normes de formulació de comptes anuals (NOFCAC)

El NOFCAC està aprovat pel RD 1159/2010, de 17 de setembre, que també actualitza el PGC.

Tracta el tema de les societats multigrup en el seu article 4 en referència, com és lògic, a l'obligació de consolidar comptes.

Les defineix, de manera molt similar a com ho fa el PGC, com a societats, no incloses com a dependents, quan són gestionades per una o més societats del grup al costat de persones alienes, exercint un control conjunt.

Per a entendre que existeix aquest control conjunt no n'hi ha prou amb la participació en el capital, sinó que, també, ha d'existir un contracte o acord recollit en els estatuts en el qual es pactin, de manera unànime, totes les decisions estratègiques de l'activitat (tant financeres com de l'explotació del negoci).

Per a això (art. 10.3) s'aplicarà el mètode d'integració proporcional i, de no fer-se així, s'aplicarà el procediment de posada en equivalència. El procediment que s'apliqui haurà de ser el mateix en totes les empreses multigrup.

El mètode d'integració proporcional és la incorporació, a la comptabilitat consolidada, de la part proporcional de totes les partides (actius, passius, fluxos d'efectiu, ingressos i despeses, etc.) de la societat participada externa en el percentatge d'aquesta participació.

Si l'empresa que exerceix la participació no presenta comptabilitat consolidada, es realitzarà en els seus comptes anuals individuals.

Aquesta norma defineix, amb molt de detall, les condicions en les quals s'integraran la comptes (còmput i, si escau, eliminació o compensació de determinades partides de tota mena, actius, passius, nets, ingressos i despeses).

Respecte del segon procediment possible, el de posada en equivalència la seva particularitat és que tots els actius es classifiquen com mantinguts per a la venda amb independència que la societat posseïdora d'ells tingui la intenció de retenir-los.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".