Estimació directa

per Software DELSOL

Per a les persones físiques (professionals i autònoms) que estan subjectes a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques existeixen tres sistemes per a calcular el seu rendiment econòmic i, per tant, la base imposable de l'impost:

Aquí paralarem de les dues primeres:

Estimació directa normal

S'aplica, per defecte, als quals no estan acollits a la simplificada o a l'objectiva.

És l'única possible si l'import de la xifra de negocis d'aquesta persona en l'exercici anterior és superior a 600.000€ (si l'exercici anterior és de durada inferior a un any s'aplicarà la part proporcional d'aquesta quantitat) i per als quals han renunciat a l'estimació simplificada.

Resultats de l'exercici (Rendiment net de les activitats de la persona):

Els beneficis que són la base imposable de l'Impost es calculen per la diferència d'ingressos menys despeses deduïbles, aplicant, amb algunes matisacions, la normativa de l'Impost de societats.

 • Ingressos: Són les entrades de diners com a conseqüència de les nostres vendes o prestacions de serveis, és a dir, la qual cosa facturem o venem amb tiket i també altres ingressos com les subvencions i l'autoconsum.
 • Despeses: Les despeses necessàries per a l'obtenció d'ingressos, és a dir, si tenim una fleca podem restar despeses com la farina, llevat, sal, personal, assegurances socials, local, electricitat, etc. però no tindrien sentit despeses com a material d'oficina.

En aquest règim podem computar com a despeses les amortitzacions que s'aplicaran segons la norma de l'Impost de Societats segons les seves taules i coeficients: art. 12.1.a) i DT 13a de la Llei 27/2014 i art. 4 del seu Reglament (RD 634/2015).


El rendiment net resultant de l'anterior, si és irregular, es pot minorar o reduir en els casos previstos per la Llei de l'IRPF per a determinades activitats econòmiques (arts. 32.2. 1r, 2n i 3r) o per la reducció per inici d'activitat (art 32.3).

Obligacions formals: Depenen dels següents casos:

 • Els autònoms que realitzin activitats mercantils hauran de portar una comptabilitat segons preveu el Codi de Comerç i ajustada al Pla General de Comptabilitat.
 • Els que realitzin activitats no mercantils (que són les agrícoles i ramaderes i els artesans que embenin directament els seus productes) només han de portar llibres de vendes o ingressos i de compres i despeses i els de béns d'inversió (els dos primers es compleix l'obligació amb els llibres que també són obligatoris per a l'IVA).
 • Activitats professionals els mateixos llibres que en cas anterior, ingressos, despeses i de béns d'inversió i també el llibre de provisions de fons i suplerts..

Transmissió d'Elements Patrimonials de l'activitat:

Aquesta venda d'elements d'immobilitzat que s'utilitzen per a l'activitat origina, normalment, guanys o pèrdues que no estan incloses en el rendiment net.

Per a determinar la seva quantia aplicarem la normativa general de pèrdues i guanys patrimonials que ve en la legislació sobre l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Estimació directa simplificada

És una variació de l'estimació directa normal que hem vist abans, per tant és igual que la normal amb les variacions que veiem a continuació.


Qui la hi aplica: Els autònoms i professionals que s'acullin a ella sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Que no estiguin acollits al règim d'estimació objectiva (mòduls) per estar la seva activitat enquadrada en aquest i no haver renunciat a ell.
 • Que, durant l'exercici anterior, la xifra de negocis neta de totes les activitats del contribuent no superi la quantitat de 600.000€ (quan l'exercici anterior sigui de durada inferior a un any natural aquesta quantitat s'aplicarà en el percentatge de temps que correspongui).
 • Que el contribuent no estigui donat d'alta en cap de les seves activitats en el règim d'estimació directa, és a dir, si exercim diverses activitats no podem tenir unes en estimació directa normal i unes altres en simplificada, han d'estar totes en aquesta.
 • Que el contribuent no hagi renunciat a l'estimació simplificada.

Resultats de l'exercici (Rendiment net de les activitats de la persona): El seu càlcul es realitza igual que en l'estimació directa normal (és a dir, segons les normes de l'Impost de Societats) amb les següents diferències:

 • La més important és que, al rendiment net resultant, li podem restar un 5% com a despeses de difícil justificació (per exemple si no ens han donat tiquet o factura i també per a compensar que no podem deduir-nos les provisions per deterioracions del material o per factures de dubtós cobrament). El Model 100 de l'IRPF aplica aquesta deducció automàticament.
 • S'apliquen les minoracions i reduccions del rendiment per a determinats casos previstos per la Llei per a aquest règim.
 • L'amortització d'immobilitzat material seran sempre lineals (és a dir, s'aplica el mateix percentatge en tots els períodes) i segons les taules que la Llei preveu per a aquest règim i que són:

Taula d'amortització simplificada

Grup

Elements patrimonials

Coeficient màxim

període màxim (anys)

1

Edificis i altres construccions

3%

68

2

Instal·lacions, mobiliari, estris i resta d'inmobilitzat material

10%

20

3

Maquinària

12%

18

4

Elements de transport

16%

14

5

Equips i programes informàtics

26%

10

6

Útils i eines 

30%

8

7

Bestiar boví, porcí, oví i caprí2

16%

14

8

Bestiar equí  i frutals no cítrics

8%

25

9

Frutals cítrics i vinyes 

4%

50

10

Olivar

2%

100

Obligacions formals

 • Activitats empresarials.- a diferència del règim normal aquí no és necessària la comptabilitat sinó que és suficient portar llibres de vendes i ingressos, de compres i despeses i de béns d'inversió.
 • Activitats professionals.- A més dels anteriors portaran un llibre de provisions de fons i suplerts.

Transmissió d'Elements Patrimonials de l'activitat: El tractament és exactament igual que en l'estimació directa normal, és a dir, aplicarem la normativa general de pèrdues i guanys patrimonials de l'IRPF.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".