Estimació objectiva

per Software DELSOL

Tributaran pel règim d'estimació objectiva els autònoms i professionals que compleixin les següents condicions:

 • Que les seves activitats estiguin incloses en l'Ordre del Ministeri d'Hisenda que desenvolupa aquest règim i no depassin els límits previstos per a cada activitat que són:
  • Que l'any anterior els seus rendiments (en el conjunt de totes les seves activitats econòmiques) són superin:
   • Per a totes les activitats excepte les agrícoles, ramaderes i forestals la quantitat de 250.000€ i, en les activitats on és obligatori expedir factura, quan el seu destinatari sigui empresari, no podran superar la quantitat de 125.000 (quantitats aplicables exclusivament als exercicis 2016 i 2017).
   • Per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals el límit general serà de 250.000€.

Quan el contribuent estigui en recàrrec d'equivalència IVA o en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca d'IVA, s'inclouran dins del volum d'ingressos abans dit.

 • Que les despeses (compra de béns i serveis) de l'exercici anterior, sense comptar les compres d'immobilitzat, no superin la quantitat de 250.000€ (també per als anys 2016 i 2017) inclosos aquí les obres i serveis subcontractats.

En aquests dos primers punts s'inclouran els ingressos i despeses del cònjuge, ascendents i descendents i organitzacions en les quals participi el contribuent si les seves activitats són iguals o anàlogues a la que realitza el contribuent.

Si l'any anterior s'hagués iniciat l'activitat i no tingués durada d'un any natural es prorratejaran aquestes quantitats.

 • Que l'activitat no es desenvolupi, en tot o en part, fora de l'àmbit de l'Impost sobre la renda.

En relació a això s'entén que l'activitat de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, de taxi, de transport de mercaderies per carretera i de mudances estan incloses en l'àmbit d'aplicació de l'IRPF.

 • Que el contribuent no hagi renunciat, de manera expressa o tàcita, al règim de mòduls.
 • Que no s'hagi renunciat o estiguin exclosos del règim simplificat IVA, de l'IGIC (Règim Especial Simplificat de l'Impost General Indirecte Canari), ni als seus corresponents règims generals per a agricultura, ramaderia i pesca.
 • Que el contribuent no tingui cap altra activitat que tributi per estimació directa, és a dir, el règim de mòduls és incompatible amb aquesta.

Càlcul del benefici fiscal (rendiment net)

Per a cada activitat en estimació objectiva (excepte les agrícoles, forestals i ramaderes) la norma fixa uns mòduls que és la valoració de determinades dades (com a metres quadrats del local, nombre de treballadors, de vehicles, consum elèctric, etc) donant a cadascun un valor. El rendiment net es calcula multiplicant el valor de cada mòdul pel número d'ells que tenim.

En aquest cas podem deduir l'amortització de l'immobilitzat utilitzant la taula aprovada pel Ministeri d'Hisenda.

Amortització en estimació objectiva (excepte activitats forestals)

Grup

Elements patrimonials

Coeficient màxim

period màxim (anys)

1

Edificis i altres construcciones

5%

40

2

Útils i eines, equips informàtics i programes informàtics

40%

5

3

Musclera

10%

12

4

Vaixell

10%

25

5

Elements de transport i resta de l'immobilitzat material

25%

8

6

Immobilizat intangible

15%

10

7

Bestiar boví, porcí, oví i caprí

22%

17

8

Bestiar equí i fruiters no cítrics 

10%

17

9

Fruiters cítrics i vinyes

5%

45

10

Oliverar

3%

80

 

Càlcul d'ingressos en activitats agrícoles, ramaderes o forestals: Es calcula el volum d'ingressos total, incloses subvencions i indemnitzacions, per l'índex de rendiment net que correspongui.


Si el contribuent ha rebut l'ajuda directa de pagament únic de la Política Agrícola Comuna (PAC) i no ha obtingut ingressos per la seva activitat agrícola o ramadera l'índex de rendiment net a aplicar és el 0,56.


Amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial es faran aplicant la taula que figura en el punt anterior.

Fet el càlcul podem minorar el rendiment net segons l'activitat i determinades circumstàncies.

Al resultat li diem “rendiment net de mòduls”; a ell li restarem, si escau:

 • La reducció general del rendiment net, el 5%.
  La reducció de la Llei 19/1195 de joves agricultors, el 25%.
  Les despeses extraordinàries en circumstàncies excepcionals (inundacions, incendis, etc).

Una vegada aplicat això tenim el rendiment net de l'activitat.

A això li restem la reducció de rendes irregulars, les que es generen en un període superior a dos anys, que reduirem en un 30% i arribem al rendiment net reduït.

Finalment restem la reducció en les activitats econòmiques de contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000€ i arribem al rendiment net reduït total.

Càlcul d'ingressos en totes les altres activitats:

Com hem dit al principi multiplicarem les unitats de mòduls que ens són aplicables pel rendiment assignat per les taules i arribem al rendiment net previ.

A ell li aplicarem les minoracions per incentius a l'ocupació i a la inversió i arribem al rendiment net minorat.

Després apliquem i restem índexs correctors que existeixen en funció del tipus d'activitat i altres circumstàncies i ens dóna el rendiment net de mòduls.

El següent és aplicar:

 • Reducció general del rendiment net (5%).
 • Reducció de les despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals.
 • Sumem altres ingressos com a subvencions.

Amb això arribem al rendiment net de l'activitat.

A això, com en el punt anterior, restem per reducció de rendes irregulars, que es generen en un període superior a 2 anys, que reduirem en un 30% i arribem al rendiment net reduït.

Al final restem la reducció per a les activitats econòmiques de declarants amb rendes no exemptes inferiors a 12.000€ i arribem al rendiment net reduït total.

Obligacions formals

Hem de conservar les factures emeses i rebudes i els documents que justifiquin els mòduls aplicats.

En el cas que apliquem alguna amortització hem de portar un llibre registro de béns d'inversió.

En les activitats agrícoles i ramaderes i en les de transformació de productes naturals, en les quals el rendiment es calcula a partir dels ingressos, hem de portar un llibre de vendes o ingressos.


Transmissió d'Elements Patrimonials de l'activitat:

Quan embenem béns d'immobilitzat que s'utilitzen per a l'activitat s'originen guanys o pèrdues que no estan incloses en el rendiment net.

Per a determinar-les aplicarem la regulació general de pèrdues i guanys patrimonials que conté en la legislació sobre l'IRPF.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".