Evasió fiscal

per Software DELSOL

El fenomen de l'evasió fiscal (o frau fiscal) consisteix que determinades persones que, com a contribuents, tenen l'obligació de pagar determinats impostos eviten realitzar aquest pagament utilitzant ardits o “trucs” per a no pagar-los.

Hem de deixar clar que perquè puguem considerar-ho evasió fiscal l'activitat evasora ha de ser intencionada i conscient, un mer error o equivocació no és evasió fiscal.

Aquests ardits poden ser de diversos tipus.

Economia submergida

Conjunt d'activitats econòmiques ocultes que no es declaren fiscalment, parlem de cobraments de professionals i autònoms que no es declaren, sous de treballadors mitjançant contractacions fraudulentes o que es paguen, en tot o en part, en negre i rendiments de béns, mobles o immobles, que no es declaren.

Frau de Llei

Declarar una activitat o acte que doni lloc al pagament d'impostos com una cosa diferent del que en realitat és: estem davant un frau de llei.

Per exemple, si tenim una companyia d'espectacles musicals que contracta personal (d'orquestra, cantants, attrezzista) i presta el servei de donar aquests espectacles, però, cara a Hisenda, es declara com un cor o associació sense ànim de lucre que està exempta d'IVA i que té un altre tipus de tractament quant als seus ingressos fiscals. Paga “en negre” als seus treballadors i evita el pagament d'impostos i assegurances socials.

El frau de Llei està definit per l'art. 6.4 del Codi Civil que diu: "los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

Per la seva part la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre d'ara endavant LGT) ho denomina "conflicte en l'aplicació de la norma tributària" i “simulació”

Respecte del primer (conflicte en l'aplicació) l'art. 15 de la LGT el defineix com minorar, en tot o en part, l'aplicació de la norma tributària evitant el fet imposable o minorant la seva base mitjançant actes o negocis que:

 • Siguin artificiosos o impropis del resultat obtingut.
 • Que l'únic efecte que produeixi la seva utilització sigui l'estalvi fiscal.

En aquest cas Hisenda exigirà el tribut que s'hagués hagut de pagar efectivament amb interessos de demora.

Quant a la simulació, l'art. 16 de la mateixa LGT estableix que el fet imposable gravat serà l'efectivament realitzat; s'exigirà el pagament del tribut que correspongui amb interessos de demora.

Arquitectura fiscal

Utilitzar mitjans que, en principi, són legals per a canalitzar l'activitat o acte gravat per ells i pagar menys imposats.

Per exemple, una persona que té diversos pisos llogats i que, en lloc de llogar-los personalment, fongui una societat i li embeni l'usdefruit dels pisos i és la societat la que realitza els lloguers.

En aquest cas pot suposar un important estalvi fiscal, depenent del nivell d'ingressos, perquè a la societat no se li aplica el tipus progressiu de l'impost de societats i perquè, a més, hi ha determinades despeses que es poden incloure en la comptabilitat.

Per a prevenir això, la reforma duta a terme per la  Llei 27/2014 regula les anomenades societats patrimonials que són aquelles en les quals més de la meitat del seu patrimoni no està afecte a una activitat econòmica. Aquest tipus de societats tenen restriccions molt dures quant al tipus impositiu, les deduccions que es poden practicar ni incentius fiscals, no es poden aplicar la deducció per doble imposició i no poden compensar bases imposables negatives d'anys anteriors.

A més, la inspecció d'Hisenda té criteris i instruccions que consideren aquestes operacions com a fraudulentes, encara que puguin no ser-ho; en el tema fiscal no només no hi ha presumpció d'innocència sinó que existeix una veritable presumpció de culpabilitat, l'Administració declara un frau i és el contribuent qui ha d'acudir als Tribunals per a eliminar aquesta declaració.

Frau en els números

Declarar, falsament, menys ingressos o més despeses dels reals (el que podríem cridar maquillar els comptes).

Per exemple, un contribuent realitza diverses sèries de factures emeses i evita declarar les que Hisenda no té controlades (les que no tenen retenció i no s'inclouen en la declaració informativa del 347) declarant només les que sí que estan en els registres d'Hisenda o poc més.

Un altre exemple és la compravenda de factures falses.

També podem fer-ho de la manera més basta, ens inventem despeses i els incloem.

Per a prevenir això l'AEAT ha implementat diversos instruments de control, des de les declaracions informatives (per exemple el 347 declara totes les persones o entitats amb les quals hem realitzat transaccions de més de 3000€ durant l'any), el control mitjançant les retencions, quan n'hi ha o la gestió, en determinats casos, dels llibres d'IVA a través del lloc web de l'AEAT; tot això a més de les obligacions de guardar factures i llibres registres que estaran quan ho requereixi la Inspecció d'Hisenda.

Els paradisos fiscals

Per definició un paradís fiscal és un país estranger on la tributació és molt més beneficiosa, per exemple els residents a Mònaco no paguen res per rendes i ingressos com a persones físiques o les societats domiciliades a l'illa de Jersey (en el Canal de la Manxa) no paguen impost de societats.

Operar o tenir diners en un paradís fiscal no és il·legal per si només, una altra cosa és que les activitats o fons que tenim allí siguin producte d'activitats fraudulentes o il·legals.

Per a prevenir la utilització de paradisos fiscals la normativa ha realitzat llistes de països que ho són i ha adoptat mesures limitatives perquè els nostres nacionals els utilitzin, per exemple un espanyol que traslladi el seu domicili a un d'aquests països seguirà subjecte a la tributació espanyola l'any del trasllat i en els quatre següents.

Delicte fiscal

En el cas d'existir frau, a més de les obligacions de pagament poden existir infraccions i sancions administratives que estan regulades en els arts. 178 i següents de la LGT i en les normes reguladores de cada impost.

Però, a més, la falta de pagament de tributs pot arribar a considerar-se un delicte definit pels arts. 305 i 305 bis del Codi Penal (LO10/1995, de 23 de novembre) quan les quantitats defraudades, en el seu còmput anual, excedeixin de 120.000€ amb penes d'un a cinc anys i multa del punt al sèxtuple de la quantitat que s'ha defraudat, sempre que el contribuent no hagi regularitzat i pagat abans de ser requerit per Hisenda.

La pena (art. 305bis) pot ser agreujada de dos a sis anys de presó i multa del doble al sèxtuple si la quantitat defraudada supera els 600.000€ o si es fa en el context d'una organització criminal o trucs, persones interposades, paradisos fiscals o similars per a dificultar la recerca.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".