Factura rectificativa

per Software DELSOL

Una factura rectificativa, com indica el seu nom, és una factura que s'emet i envia per a modificar una factura anterior per algun dels següents motius:

 • Perquè la factura rectificada no compleix els requisits de facturació prevists pels arts. 6 i 7 del Reglament de Facturació per error o omissió.
 • Perquè ha existit una renegociació de les condicions per les quals s'emet i, per tant, un canvi de les mateixes (preu, terminis, qualitats, etc).
 • Per una devolució de mercaderies o anul·lació del seu lliurament o de serveis que conté; és el que en llenguatge vulgar es diu factura d'abonament encara que la normativa no utilitza aquest terme.
 • Per una incorrecció en l'aplicació o un canvi en la normativa dels conceptes fiscals (IVA, retenció, etc).
 • Perquè hi ha raons fundades per a suposar que el destinatari de la factura resultarà insolvent o quan entra en concurs de creditors.

Forma de la factura rectificativa

No pot tenir numeració correlativa amb les factures ordinàries, és a dir, haurà de tenir una numeració a part.

Ha de dir expressa i clarament que és una factura rectificativa i contenir totes les dades identificatives de la factura que rectifica (almenys número i data).

Es pot fer de nou tota la factura encara que també podem limitar-nos a expressar els canvis.

Modificació de la base imposable de l'IVA

Els límits i les condicions en les quals una factura rectificativa pot suposar un canvi en l'IVA que hem de reclamar està regulat per l'art. 80 de la Llei 37/1992.

Reduir o eliminar la base imposable es pot donar:

 • Per devolució d'envasos o embalatges
 • Per descomptes o bonificacions posteriors a la factura i que es puguin justificar
 • Quan estigui motivada per resolució ferma judicial o administrativa.
 • Quan el receptor de la factura sigui declarat en concurs sense haver-la pagat. A  la finalització del concurs, si es cobra alguna cosa, caldrà tornar a rectificar la factura.
 • Quan la factura es consideri incobrable, per a això:
  • Ha d'haver passat un any sense cobrar des de la factura o la data pactada de pagament (sis mesos per a empresaris amb poc volum d'operacions).
  • La modificació ha de fer-se en un termini de tres mesos des del transcurs de l'any abans dit (o dels sis mesos).
  • Una vegada reduïda la base imposable no tornarà a augmentar-se encara que el deutor pagui tret que aquest deutor no sigui empresari subjecte a IVA, en aquest cas si es farà nova factura rectificativa a l'alça.
  • No obstant això quan el creditor desisteixi de reclamar el pagament o arribi a un acord de cobrament si haurà de rectificar a l'alça la factura.
 • No obstant això no es pot reduir la base imposable en:
  • Deutes amb garantia real.
  • Deutes amb aval bancari o segur de crèdit i caució.
  • Deutes d'ens públics o afermades per aquests.
  • Deutes entre persones vinculades.
  • Quan el destinatari no tingui establiment en territori de l'IVA  ni a Canàries, Ceuta o Melilla.
  • Per a deutes vençuts abans de la declaració de concurs.

Una vegada emesa la factura rectificativa devem, en el termini d'un mes, comunicar per escrit a l'AEAT la modificació a la baixa de la base imposable de l'IVA repercutit, acompanyant còpia de les factures original i rectificativa i, si escau, fer una declaració complementària.

En tot cas no podem emetre una factura rectificativa després que hagin transcorregut quatre anys des de la meritació de l'impost.

Nota de crèdit

Podem, en lloc d'emetre una factura rectificativa, emetre una nota de crèdit, per ella quan s'ha produït un descompte després d'emetre la factura o una devolució total o parcial o una anul·lació el que fem és comunicar al nostre client que té crèdit, és a dir, que en futures factures se li descomptaran les quantitats que correspongui.

Amb això estarem creant un contracte de compte corrent amb el nostre client i evitarem tots els requisits i inconvenients de la factura rectificativa.

Comptabilització de factures rectificatives

En primer lloc cal deixar molt clar que nostre PGC prohibeix els assentaments amb quantitats negatives el que no significa que no puguem abonar un compte que normalment es carrega o a l'inrevés.

Exemple comptabilització d'una devolució de vendes suposem que hem emès una factura per import de 600€ més IVA i ens han retornat totes les mercaderies i emetem una factura rectificativa, l'assentament seria:

Deure

 

 

 

Haver

     600,00   

(708) Devolucions de vendes

 

(430) Clients

   726,00   

     126,00   

(477) H.P. IVA repercutit

 

 

 

Quant a la devolució de compres, si som el client que ha retornat les mercaderies i ens han rectificat la factura per import net de 600€ l'assentament és:

Deure

 

 

 

Haver

     726,00   

(400) Proveïdors

 

(608) Devolució de compres

   600,00   

 

 

 

(472) HP IVA suportat

   126,00   

En aquests dos exemples si en lloc d'una devolució fos un descompte utilitzaríem el compte de descomptes sobre vendes per ràpid pagament (706) en lloc de la (708) o la de descomptes sobre compres per ràpid pagament (606) en lloc de la (608) però la resta seria tot igual.

En el cas que tinguem un client al qual hem emès una factura de 600€ més IVA que ha entrat en concurs de creditors o que no ens ha pagat en els terminis a dalt assenyalats (un any o sis mesos) ens trobem davant una insolvència que comptablement es tracta de la següent manera; en primer lloc farem aquest assentament en emetre la factura rectificativa que dóna de baixa l'IVA com hem explicat més amunt:

Deure

 

 

 

Haver

     600,00   

(436) Clients dubtós cobrament

 

(430) Clients

   726,00   

     126,00   

(477) H.P. IVA repercutit

 

 

 

Alhora hem d'aprovisionar la situació

Deure

 

 

 

Haver

     600,00   

(694) Pèrdues per deterioració de crèdits per operacions comercials

 

(490) Deterioració de valor de crèdits per operacions comercials

   600,00   

Si es produís el sobreseïment del concurs hem d'emetre una nova factura rectificativa, en aquest cas donarem de nou d'alta l'IVA

Deure

 

 

 

Haver

     126,00   

(438) Clients de dubtós cobrament

 

(477) H.P. IVA repercutit

   126,00   

El sobreseïment del concurs no significa que anem a cobrar l'IVA pel que hem d'aprovisionar-lo igual que hem fet abans amb el deute principal

Deure

 

 

 

Haver

     126,00   

(694) Pèrdues per deterioració de crèdits per operacions comercials

 

(490) Deterioració del valor de crèdits per operacions comercials

   126,00   

Suposem que el client ens paga la meitat del deute i donem per perduda l'altra meitat, en aquest cas hem de fer dos assentaments, un primer computant el pagament i aprovisionant l'altra meitat que no cobrarem i un altre donant ja per perduda l'altra meitat.

Deure

 

 

 

Haver

     363,00   

(572) Banc c.c.

 

(436) Clients de dubtós cobrament

   726,00   

     363,00   

(650) Pèrdues per crèdits comercials incobrables

 

 

 

         

Deure

     

Haver

     726,00   

(490) Deterioració de valor de crèdits per operacions comercials

 

(794) Reversió de deterioració de crèdits per operacions comercials

   726,00   

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".