Formació continua

per Software DELSOL

Els treballadors i els aturats tenen dret a una formació contínua, en aquest sentit l'art. 23 de l'Estatut dels Treballadors (RDLegislativo 2/2015, de 23 d'octubre) regula la promoció i formació professional en el treball.

En primer lloc, declara el dret dels treballadors als permisos necessaris per a assistir a exàmens i, quan estan cursant estudis per a obtenir un títol acadèmic o professional, el dret a una preferència en l'elecció de torn de treball.

El dret dels treballadors al fet que s'adapti la seva jornada ordinària de treball per a assistir als cursos de formació professional.

Pot, un treballador, suspendre la seva relació laboral per a realitzar activitats de formació o perfeccionament professional amb reserva del seu lloc de treball.

Finalment, l'empresa ha de facilitar al treballador la formació necessària per a la seva adaptació a les modificacions que apareguin en el seu lloc de treball. Aquesta formació, que està a càrrec de l'empresa, pot realitzar-se també de manera externa. En tot cas el temps dedicat a aquest tipus de formació comptarà com a temps de treball efectiu.

El Tribunal Suprem comenta aquest dret en la Sentència de la seva Sala 4a d'11 desembre de 2017 declara que “la formación para el mejor desempeño de las funciones asignadas a los trabajadores, se considera parte integrante de la carga de trabajo, por lo que se desarrollará, preferentemente, dentro de la jornada laboral, compensándose, en caso contrario, con el valor de hora normal los excesos sobre jornada que pudieran existir por este concepto”. El temps de formació es farà preferentment en horari de treball i, si no, es pagarà al treballador com a hora ordinària.

En els convenis col·lectius ha de pactar-se com s'exerciran aquests Drets amb garantia que no hi haurà discriminació, ni directa ni indirecta, per raó de sexe.

Tots els treballadors que tinguin una antiguitat superior a un any tenen dret, també, a permisos retribuïts de vint hores anuals per a realitzar activitats de formació professional vinculades a l'activitat; aquestes vint hores anuals es podran acumular d'un any a un altre fins a un màxim de cinc anys.

Aquest dret també podrà exercir-se a l'entorn d'un pla formatiu implementat per l'empresa o segons els termes que figurin en el conveni col·lectiu.

A més, amb independència de l'anterior, l'empresa haurà d'impartir la formació que estigui ordenada per altres lleis o pel conveni col·lectiu.

Iniciatives de la formació

Segons estableix l'article 8 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, la formació s'implementa a iniciativa de:

 • Les empreses per als seus treballadors.
 • Les administracions públiques que oferiran programes formatius, tant sectorials com transversals, dirigits a treballadors ocupats i també programes de qualificació i reconeixement professional.
 • Les administracions públiques també dissenyaran i oferiran programes formatius per a aturats, en determinats casos amb compromisos de contractació.
 • Altres entitats d'iniciativa privada com a centres de formació privats o els propis sindicats, així com els centres penitenciaris per als seus reclusos i les institucions militars per als seus components; deuran tots comptar amb llicències i convenis amb les administracions públiques que corresponguin.

Formació programada per les empreses

Aquests programes estaran dirigits als treballadors de l'empresa, als quals accedeixin a la desocupació si han treballat en l'empresa i als qui tenen el seu treball suspès.

Els programes formatius de les empreses han de referir-se a matèries relacionades amb l'activitat de l'empresa. Hauran de programar-se, quant als seus continguts, llocs i horaris, per a realitzar aquesta activitat formativa de manera àgil i que s'ajustin a les necessitats del moment.

En ella s'haurà d'informar i consultar als representants dels treballadors.

També s'haurà de comunicar l'inici, desenvolupament i final de les accions formatives a l'Administració.

Les empreses podran oferir aquesta formació per si mateixes o contractar-la a empreses especialitzades.

En els grups d'empreses podrà realitzar-se l'activitat de manera conjunta o cada empresa per separat.

El finançament d'activitats formatives serà a càrrec d'un pressupost formatiu de l'empresa, disposaran de bonificacions en les seves cotitzacions a la Seguretat Social i el seu import s'obté segons les cotitzacions per formació professional de l'empresa l'any anterior.

En empreses de menys de 50 treballadors aquests crèdits per a la formació podran acumular-se, fins a tres anys, per a disposar de quantitats majors.

També està permès, per a empreses de menys de 100 treballadors, que s'agrupin (per territoris o sectors) per a gestionar conjuntament els seus crèdits per a la formació.

Als treballadors que es beneficien d'aquestes activitats formatives se'ls dóna per compliment el permís retribuït de 20 hores anuals.

Impartició de la formació

Aquest tipus de formació s'impartirà de forma presencial, telemàtica o sota plataformes i continguts accessibles per a discapacitats, es podrà fer una combinació de totes aquestes possibilitats.

Estan autoritzats per a impartir formació per a l'ocupació:

 • Les empreses per als seus propis treballadors i treballadors del seu grup d'empreses o empreses associades. També podran fer-los per a aturats quan existeixi un conveni amb els serveis públics d'ocupació amb compromís de contractació o un altre tipus d'acord.
 • Les Administracions Públiques amb competència per a la formació, a través de la seva pròpia infraestructura formativa o mitjançant conveni o concert amb altres entitats públiques autoritzades a impartir aquest tipus de formació.
 • Les entitats de formació, tant públiques com privades, que tinguin acreditació o inscripció en els registres que procedeixi.

Contractes laborals formatius

Són contractes de durada determinada que tenen per objecte l'adquisició d'experiència professional (qualificacions i competències) i formació pel treballador.

La seva regulació està en l'art. 11 de l'Estatut dels Treballadors, existeixen dos tipus: el contracte en pràctiques i el contracte per a la formació i l'aprenentatge.

La diferència és que el contracte en pràctiques s'orienta a treballadors que han obtingut un títol acadèmic o de formació professional i el de formació i aprenentatge no requereix aquesta titulació. Com a contractes temporals tenen una durada màxima de dos anys.

En tots els casos el règim de prestació de serveis ha d'adaptar-se a aquestes finalitats formatives, per exemple, la jornada distribuirà determinats percentatges entre la prestació de serveis i les activitats formatives.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".