Guany net

per Software DELSOL

El guany net es produeix quan, al final d'un exercici econòmic, l'empresa obté beneficis.

En cada exercici comptable (o, com ho hem cridat abans, econòmic) el negoci computa diverses operacions entre les quals trobem les seves:

 • Ingressos que en condicions ordinàries vénen de la venda dels béns o serveis al fet que es dedica el negoci però que, també, poden produir-se per altres motius no ordinaris com a augments de valor del seu patrimoni, per exemple.
 • Despeses que poden ser també ordinaris (els que hem de pagar als nostres proveïdors, al personal laboral, els impostos) o extraordinaris com a disminucions de valor dels nostres actius, també per exemple.

Aquests dos capítols s'integren en un document comptable, que és obligatori en la confecció dels comptes anuals, al qual anomenem compte de pèrdues i guanys que consisteix, precisament, en això: la diferència entre ingressos i despeses ens dóna, en aquest document, un resultat comptable [que apareixerà en el compte (129)] de l'exercici en el qual tindrem guanys, si els ingressos són superiors a les despeses, o pèrdues si és a l'inrevés.

Per descomptat, el resultat comptable depèn de la realitat, de com han anat els negocis al llarg de l'exercici comptable. Però també depèn, en alguna proporció, de la gestió comptable i dels criteris aplicables en confeccionar la comptabilitat en la qual haurem de prendre decisions com, per exemple, computar determinades deterioracions i arribar a la seva valoració o periodificar determinats ingressos o despeses; dins del compliment de la normativa comptable existeix algun marge d'actuació permetent-se l'adopció de diferents criteris que afectaran aquest resultat comptable.

Guanys brut i net

El guany brut consisteix a prendre els ingressos de la companyia (podem parlar d'ingressos totals de l'exercici, d'un altre període més curt o, fins i tot, d'una secció productiva de l'empresa i no de tota ella) i restar-li els costos directes i indirectes de producció d'aquests béns o serveis que hem venut per a obtenir aquests ingressos.

Per tant, amb la dada del guany brut la informació que obtenim és la rendibilitat de les vendes afectades per l'anàlisi, positiva o negativa.

Per contra, el guany net, com hem descrit al principi d'aquest article, és la diferència total entre ingressos (de tota mena, ordinaris i extraordinaris) i despeses (també de tota mena) que obté l'empresa durant un exercici comptable (o durant un altre període si així fem el càlcul).

D'aquesta manera el guany net ens diu el resultat econòmic de l'activitat de l'empresa en el seu conjunt.

Aquesta informació és molt important per a la pròpia empresa, per als seus accionistes i per a tercers que interactuaran amb ella com els seus proveïdors o finançadors.

Resultat comptable i resultat fiscal

Fins ara estem parlant del guany net del negoci com a resultat comptable positiu (consistent en guanys) que és el concepte comptable que dimana de la seva normativa com el Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007 o RD 1515/2007) i altra normativa comptable, així com la doctrina emanada de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

No obstant això, a efectes fiscals, el resultat de l'exercici que declararem en l'Impost de Societats no té per què coincidir amb aquest resultat comptable (i, de fet, és molt habitual que no coincideixi); els criteris d'imputació d'ingressos i despeses, tant quant a la seva naturalesa com al seu còmput temporal, varien en la normativa fiscal de l'abans dit Impost de Societats, havent d'aplicar-se la Llei d'aquest Impost (Llei 27/2014, de 27 de novembre), el seu reglament (RD 634/2015, de 10 de juliol) i altres normes fiscals aplicables així com resolucions de tota mena emanades d'organismes judicials i administratius.

Les dues regulacions han de ser aplicades, cadascuna en el seu àmbit pel que confeccionarem la comptabilitat complint la normativa comptable i, a l'hora de presentar l'impost sobre beneficis, farem els anomenats ajustos extra comptables (seguint la normativa fiscal) per a arribar al resultat fiscal de l'exercici que, repetim, no té per que coincidir amb el resultat comptable.

Aplicació del resultat comptable

La Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol) regula, en els seus arts. 253 i següents, la formulació dels comptes anuals i obliga, entre altres coses, als administradors a elaborar un document denominat proposta d'aplicació del resultat on es farà, com indica el seu nom, un projecte de quina destinació es donarà al guany net del negoci.

Aquesta aplicació del resultat deu ser aprovada per la Junta General Ordinària (art. 273 de la Llei)  juntament amb l'aprovació dels comptes anuals.

La primera obligació que s'ha de complir en aquesta aplicació de resultats és complir la reserva legal prevista per l'art. 274 de la Llei: havent-hi beneficis durant aquest exercici es deu, obligatòriament, destinar un 10% d'aquests beneficis a dotar aquesta reserva legal fins que arribi a suposar, aquesta reserva, el 20% del capital social.

Aquesta reserva només pot utilitzar-se per a compensar pèrdues en futurs exercicis si no existeixen altres reserves per a això.

Una segona destinació que es poden donar a aquests guanys de l'exercici pot ser compensar pèrdues d'exercicis anteriors; de fet, pot arribar a ser obligatori ja que no permet la Llei repartir dividends si el patrimoni net de la societat resulta inferior al capital social devent, si es dóna aquest cas, destinar els beneficis a compensar aquestes pèrdues anteriors.

En tercer lloc, es poden destinar els beneficis, o part d'ells, a constituir reserves voluntàries, es farà mitjançant una reserva voluntària la compensació de pèrdues de la qual parlem en l'exercici anterior però també pot la societat estar obligada a constituir determinades reserves voluntàries si així ho ordenen els seus estatuts socials i, finalment, es constituiran reserves voluntàries quan la Junta General ho consideri oportú per a les destinacions que procedeixin segons ella.

En qualsevol cas el mateix art. 273 prohibeix, al punt 3, la distribució de beneficis si l'import de les reserves disponibles no arriba a cobrir el de les despeses de recerca i desenvolupament que apareguin en l'actiu del balanç.

Una vegada atès tot l'anterior la Junta General pot acordar la distribució de beneficis entre els socis a través de dividends que seran proporcionals a la participació de cada soci, al seu nombre d'accions o participacions socials, respectant els beneficis o privilegis si els tenen determinades accions. Aquesta distribució de beneficis es pot fer, també, amb càrrec a reserves de lliure disposició.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".