Guanys retinguts

per Software DELSOL

Els guanys retinguts es produeixen quan una empresa que, en un exercici comptable, ha obtingut en el seu Compte de Pèrdues i Guanys un resultat positiu (és a dir, ha tingut guanys) no destina aquests guanys, en tot o en part, a distribuir beneficis als seus socis sinó que els dóna altres usos que, normalment, consisteixen a capitalitzar l'empresa, afegint aquestes quantitats al seu net patrimonial.

Aquesta retenció de beneficis es pot produir de manera obligada per la normativa, com el cas de la dotació de la reserva legal o la compensació de pèrdues anteriors, per obligació dels estatuts de la pròpia societat, com la dotació de determinades reserves que estan previstes en aquests estatuts, o voluntàriament quan la Junta General així ho decideixi.

En línies generals la retenció de beneficis produeix l'efecte d'aportar finançament addicional al negoci que, d'aquesta manera, no haurà de buscar diners fos (mitjançant préstecs o altres mitjans).

Fundem el contingut dels següents apartats en el que diu la normativa aplicable (fonamentalment els arts. 273 i 274 de la Llei de Societats de Capital, RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol) i en la doctrina de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) emesa essencialment en la seva resolució publicada en BOICAC Núm.99/2014 consulta 5 (que, per cert, coincideix de manera gairebé textual a la redacció dels articles de la Llei abans dits).

Compensació de pèrdues

La Llei no permet el repartiment dividends quan el patrimoni net sigui inferior al capital social (el que anomenem fallida tècnica), per la qual cosa sí que hi ha beneficis en l'exercici però existeixen pèrdues d'exercicis anteriors que suposin una pèrdua de valor del patrimoni net que no estigui compensat amb altres elements d'aquest patrimoni (com a reserves adequades per a això) la societat està obligada a destinar aquests beneficis a compensar pèrdues pel que no procedirà repartir aquests beneficis en la quantia corresponent a aquestes compensacions.

Aquesta compensació de pèrdues anteriors té preferència sobre qualsevol altra manera de distribuir els resultats, fins i tot té preferència sobre la dotació de la reserva legal de la qual parlem més a baix.

Comptablement, aquesta compensació s'articula realitzant un assentament en el qual se salda, en la quantitat corresponent, el compte de resultats negatius d'exercicis anteriors (121).

Reserva legal

La Llei obliga a dotar, dels beneficis obtinguts en l'exercici, una reserva legal amb un 10% d'aquests beneficis fins que la reserva tingui un valor comptable igual o superior al 20% del capital social.

Aquesta reserva legal només pot utilitzar-se per a compensar pèrdues futures.

A més d'això, i encara que no tinguin el nom de reserves legals o similar, també és obligatori dotar reserves quan les que existeixin no cobreixin l'import de despeses de recerca i desenvolupament que apareguin en l'actiu del balanç.

Existeixen també altres casos que la Llei obliga a dotar determinades reserves com la de participacions recíproques (art. 153).

Resultats nos realizats i actualitzacions de valor

Els resultats no realitzats apareixeran en el net patrimonial, en els comptes del grup (56), i recullen partides que solen imputar-se directament al compte de Pèrdues i guanys com:

 • Diferències de canvi d'inversions netes en una entitat estrangera.
 • Resultats per cobertura de flux d'efectiu.
 • Els resultats d'actius i passius financers disponibles per a la venda.
 • Resultat d'operacions de compra o venda normal d'inversions que estan disponibles per a la venda a la data de liquidació.

Quant a les actualitzacions de valor també apareixen en el net patrimonial, en els comptes del grup (57) sota l'epígraf excedent de reavaluació.

Aquí es recolliran les diferències de valor computades en béns immobles, maquinària, equip i intangibles, així com d'accions alliberades rebudes o d'inversions en empreses participades.

Reserves estatutàries i voluntàries

Com ja hem descrit, els estatuts de la societat poden obligar a constituir determinat tipus de reserva fixant les condicions i limitant (o no) les possibles destinacions d'aquestes reserves. En aquest cas la societat està obligada a complir aquestes normes estatutàries sempre que no impliquin un incompliment de les normes legals que acabem de descriure en els punts anteriors.

Estar reserves són guanys retinguts que s'utilitzaran amb els límits i requisits que estableixi la normativa que les origina (legal o estatutària) o l'acord voluntari de la seva creació.

Pot ser que la societat estigui obligada a constituir determinades reserves per obligació en un contracte amb un tercer de qualsevol tipus (per exemple, un finançador o un proveïdor), en aquest cas parlem de reserves contractuals.

Així mateix, la Junta General Ordinària que aprova els comptes de l'exercici i l'aplicació de resultats pot, si ho considera convenient, constituir les anomenades reserves voluntàries que, normalment, solen ser reserves de lliure disposició i, per això, poden ser utilitzades fins i tot per a la distribució de beneficis en exercicis futurs.

Dins d'aquest grup trobarem, amb certa freqüència, les reserves per reinversió que la Junta General acorda per a realitzar determinades despeses d'inversió del negoci sense necessitat d'acudir a finançament aliè per a això.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".