Despesa deduïble

per Software DELSOL

Les despeses deduïbles són un concepte fiscal que consisteix en les despeses poden imputar-se en el procediment de liquidació per a calcular la base imposable d'un impost.

La normativa pròpia de cada impost regula quals són les despeses que es poden deduir; normalment parlem d'impostos que graven l'obtenció d'una renda, com l'IRPF o l'Impost de Societats, però també els trobem en l'IVA.

El criteri general és que es consideren deduïbles les despeses necessàries per a l'obtenció d'ingressos, per explicar-ho amb un exemple, si fabriquem sabatilles seran deduïbles les despeses de compra de material de la sabatilla, d'utilització de les eines i màquines per a la seva fàbrica i del temps de treball de l'operari que les fabrica, però no seran deduïbles altres despeses que no tinguin res a veure amb fabricar sabatilles com, per exemple, el pagament d'un menjar amb amics.

Justificació documental

Una vegada que tinguem clar quins despeses són deduïbles i quins no per a la liquidació de l'impost de què es tracti, totes les despeses que deduïm han d'estar justificats documentalment mitjançant la corresponent factura (que haurà de complir tots els requisits de facturació segons la normativa aplicable) o altres documents com a nòmines, per als salaris que paguem als treballadors, butlletins de cotització, per a les assegurances socials, o rebuts del pagament de determinats impostos que siguin despeses deduïbles.

A més d'aquesta justificació documental l'empresari ha de confeccionar i conservar llibres de registre d'aquestes despeses:

 • Si ha de portar comptabilitat de societats haurà de tenir els llibres adequadament legalitzats i presentar els comptes anuals corresponents.
 • Els empresaris persones físiques hauran de complir aquesta obligació segons el règim d'estimació d'ingressos que tinguin en l'IRPF, poden haver de portar llibres comptables o, si no, lliuro registre de despeses.
 • En el cas de l'IVA tots han de portar els llibres d'IVA. El lloc web de l'Agència Tributària ara està capacitat per a portar en ell aquests llibres d'IVA sent obligatori fer-ho allí per a determinats empresaris, encara que tots poden fer-ho.

En aquest sentit la Llei General Tributària obliga, en el seu art. 106.4, a justificar les despeses que es dedueixen mitjançant factures no obstant això, la mera existència de factura no justifica, per si sola, la realitat de la despesa i de l'operació que procedeix, l'Administració pot demanar al contribuent que aporti proves de la realitat de tals operacions.

Acords previs de valoració

Recollit en l'art. 91 de la Llei General Tributària, permet al contribuent, quan estigui previst en la normativa de l'impost corresponent, que demani a l'Administració Tributària que delimiti de manera vinculant per a ella la valoració de les despeses i la seva deducibilitat abans de la realització del fet imposable. D'aquesta manera el contribuent sap que el valor de la despesa que es deduirà ha de ser considerat correcte per a Hisenda.

Aquesta sol·licitud es farà per escrit amb proposta de valoració de la despesa a deduir.

La contestació de l'AEAT serà també per escrit i, com hem dit, vinculant per a l'Administració mentre no es modifiqui la normativa o variïn de manera significativa les circumstàncies.

Despeses deduïbles en l'Impost de Societats

Les societats mercantils troben els seus resultats econòmics a través de la gestió d'una comptabilitat que ha de realitzar-se segons la normativa comptable (el Pla General de Comptabilitat) i és en aquesta normativa on apareixen, de manera classificada i ordenada segons la seva naturalesa, les diferents despeses de l'explotació com els consums de l'explotació, les despeses socials (com a sous i assegurances socials), les amortitzacions, les provisions i previsions, etc.

No obstant això, aquestes despeses previstes i regulades per la normativa comptable no coincideixen de manera absoluta amb les despeses que es poden deduir en la liquidació de l'Impost de Societats: els articles 12 et seq. de la Llei de l'Impost de Societats limiten les despeses que es poden deduir i, fins i tot, prohibeixen totalment la deducció de determinades despeses, així com estableixen, en l'art. 17, normes de valoració d'elements patrimonials dels quals dimana el càlcul d'algunes despeses.

Per a salvar aquestes diferències entre els criteris d'imputació de despeses comptables i fiscals haurem de realitzar els ajustos extra comptables que modifiquin el resultat comptable per a trobar la base imposable de l'impost.

Despeses deduïbles en l'IRPF

Si no som empresaris i els nostres ingressos són rendiments del treball les despeses deduïbles són, exclusivament, els enumerats per l'art. 19 de la Llei de l'IRPF i aquest article també preveu unes quantitats a deduir per despeses de difícil justificació, a més d'una minoració dels rendiments depenent de la quantia dels nostres ingressos.

Alguna cosa semblança succeeix en altres capítols d'ingressos com els rendiments financers, els de béns immobles o els increments de patrimoni.

Si estem declarant rendiments d'activitats econòmiques el tema és molt més complex perquè el rendiment de l'activitat ha de calcular-se mitjançant la resta de despeses als ingressos de l'activitat.

En aquest cas les despeses deduïbles són pràcticament els mateixos previstos per la normativa comptable que no estiguin exclosos per la normativa fiscal, en els termes que hem explicat en el punt anterior; parlem de consums de l'explotació, sous i assegurances socials, arrendaments, despeses de reparació i conservació, serveis exteriors, tributs deduïbles, despeses financeres, amortitzacions, provisions, determinats incentius al mecenatge, pèrdues per deterioració, etc.

No són despeses deduïbles les assegurances de malaltia ni les pèrdues per insolvència dels nostres deutors.

Quant a l'IVA, les quotes d'IVA suportat no són deduïbles excepte casos especials com els règims especials de béns usats, d'agricultura, etc.

Si podran deduir-se aquestes quotes d'IVA quan no siguin deduïbles a l'efecte d'IVA, com el cas de la part proporcional per aplicació de la regla de la prorrata.

Els empresaris persones físiques que realitzin la seva activitat en el seu propi domicili si poden deduir-se les despeses d'aquest domicili en determinats percentatges i en relació als metres quadrats de l'habitatge on realitzin l'activitat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".