Despeses de constitució i primer establiment

per Software DELSOL

Les despeses de constitució d'una societat mercantil (una Societat Anònima o Limitada) són les despeses que hem de desemborsar per a la seva creació; les despeses d'ampliació de capital tenen una naturalesa i tractaments similars.

El Pla General de Comptabilitat vigent a Espanya estableix que les despeses de constitució i els d'ampliació de capital es computen directament en el Patrimoni Net sense afectar el compte de Pèrdues i Guanys, formant part de les variacions del patrimoni net de l'exercici.

Les despeses de primer establiment d'un negoci són les inversions i altres despeses necessàries per a començar l'activitat productiva.

El Pla General de Comptabilitat norma que es registrin en el compte de Pèrdues i Guanys corresponent a l'exercici en el qual s'han produït segons sigui la seva naturalesa.

Despeses de constitució

La constitució d'una societat de capital es produeix per un contracte entre dos o més persones (o decisió unilateral en les unipersonals) que es reflectirà en escriptura pública i es registrarà en el Registre Mercantil publicant-se en el seu Diari Oficial.

Les Societats Anònimes també es poden constituir de manera successiva obrint una subscripció pública d'accions.

En el cas general de constitució en un sol acte les despeses a afrontar seran:

 • Tramitació de certificat del nom social en el Registre Mercantil Central: cal pagar un aranzel per l'emissió del certificat i, si es demana una consulta de noms disponibles, un aranzel per aquesta consulta a més de, si es fa telemàticament o per missatgeria, les despeses d'enviament.
 • L'obtenció en l'AEAT del NIF provisional no té cap cost propi.
 • Si es fan aportacions de tot o part del capital en efectiu han de dipositar-se en una entitat bancària on queden no disponibles fins a la inscripció definitiva de la societat (únicament, segons la Llei, es podria disposar de les quantitats necessàries per a les despeses de constitució, però no se sol fer); aquesta aportació de capital no és una despesa de constitució perquè aquests diners queda en poder de la nova entitat.
 • Amb els documents anteriors hem d'acudir a un notari per a atorgar escriptura pública de constitució; aquí tindrem, com a despesa, la minuta del notari.
 • Una vegada que tenim atorgada l'escriptura de constitució cal presentar-la al Registre Mercantil del domicili de l'empresa on haurem de pagar les taxes d'inscripció de la societat a més de realitzar una provisió de fons i després el pagament total de les despeses de publicació de la fundació en el Butlletí Oficial d'aquest Registre Mercantil.
 • Finalment, si tots els passos anteriors de la constitució han estat tramitats i/o dissenyats per una gestoria administrativa o un altre tipus de professional anàleg (un advocat o una assessoria d'empreses, per exemple) el que li paguem també pot considerar-se una despesa de constitució.

En el cas de formació successiva existiran aquestes mateixes despeses que acabem d'enumerar i uns altres dimanants del procediment propi de la fundació successiva com: el pagament de l'informe tècnic del projecte, les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i del Registre Mercantil pel dipòsit del projecte, les despeses de publicitat d'aquest projecte segons la normativa, les despeses que origini el procediment de subscripció d'accions si escau, l'escriptura de subscriptors davant notari i les despeses de convocatòria i celebració de la Junta Constituent.

Comptabilització de les Despeses de Constitució

Com ja hem dit al principi, les despeses de constitució es registren directament en el patrimoni net segons la normativa comptable sense utilitzar el compte de Pèrdues i Guanys.

No obstant això, aquestes despeses són despeses que poden ser deduïts en l'Impost de Societats, per tant serà necessari realitzar un ajust extra comptable per a adaptar aquesta realitat a la nostra comptabilitat.

Es fa considerant la diferència entre l'Impost de Societats que resultaria amb el resultat comptable i el que resulta deduint aquestes despeses en l'impost, com un instrument de patrimoni propi i carregant, per això, aquesta diferència entre la quota de l'impost a un compte de reserves de lliure disposició (130).

Despeses de primer establiment

En el cas anterior hem pogut fer una enumeració de quins són, normalment, les despeses de constitució; no podem fer el mateix respecte de les despeses de primer establiment perquè aquestes despeses depenen totalment del tipus de negoci que desenvoluparem amb la nova empresa i seran diferents depenent d'aquest tipus de negoci.

Podem definir aquestes despeses de primer establiment com els que necessitem realitzar per a poder començar a treballar en el nostre negoci.

Per explicar-ho amb exemples:

Si iniciarem una activitat professional com la d'un advocat necessitarem un pis o local on treballar i rebre als clients que serà comprat o llogat, si ho comprem la despesa es registrarà com a amortització normal d'immobilitzat i si el lloguem serà la despesa mensual del lloguer. També necessitarem mobles, ordinadors, programes informàtics, llibres i quotes d'alta o inscripció en col·legis professionals.

Si fabricarem un producte les necessitats seran diferents; haurem de tenir un local o nau on desenvolupar el treball de fabricació que, igual que en el cas anterior, serà comprat o llogat. Haurem de comprar la propietat intel·lectual, la patent o similar. Deurem, també, tenir la maquinària i eines necessàries per a fabricar-ho.

Si el que posem és una botiga oberta al públic haurem de tenir el local comercial per a obrir la botiga, els mobles i expositors, cambres frigorífiques o altres elements propis del que venguem.

Aquests són exemples, però hi ha molts més perquè, com diem depèn del tipus de negoci.

La comptabilització d'aquestes despeses es farà normalment com a despeses directes de l'exercici o, si escau, com a amortització de l'immobilitzat pel que no hi ha cap especialitat respecte d'ells.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".