Gestoria

per Software DELSOL

Una gestoria és una oficina oberta al públic on presta els seus serveis professionals un gestor administratiu.

Per a definir el que és un gestor acudirem a l'article 1 del seu Estatut Orgànic (Decret 424/1963, d'1 de març): és un professional l'activitat del qual és la realització de tràmits de tota classe amb les Administracions Públiques a canvi d'uns honoraris professionals i sempre que aquests tràmits no requereixin una tècnica jurídica reservada a l'advocacia.

Tenen l'obligació d'informar els seus clients de totes les circumstàncies que ocorrin en aquestes gestions.

Així doncs, l'activitat del gestor és la presentació i, si escau, seguiment de tràmits administratius per compte dels seus clients.

El gestor realitza, per tant, tot tipus de gestions administratives: des de la renovació d'un permís de conduir a la tramitació d'una llicència municipal passant per moltes altres coses com la inscripció en el Registre de la Propietat de la compra d'un pis; en l'acompliment d'aquestes gestions realitzarà, també, la liquidació i pagament de tota mena de tributs que portin aparellats aquestes gestions.

Existeixen un altre tipus de professionals que realitzen activitats que, si no exactament iguals, podem considerar anàlogues: una assessoria d'empreses no té com a activitat principal la realització de gestions administratives sinó l'assessorament i gestió d'aspectes necessaris per a la marxa de l'empresa com la confecció de comptabilitat, liquidació i presentació d'impostos de tota mena (IAE, IVA, IRPF, Imposat de Societats, etc.), de contractes laborals, nòmines i assegurances socials i altres anàlegs.

Un tercer tipus de professionals d'aquest àmbit serien els professionals tècnics com a advocats, graduats socials, arquitectes i enginyers i altres anàlegs que realitzen funcions tècniques que no poden realitzar els dos anteriors com una defensa en judici o la confecció i gestió d'un projecte d'obra.

No existeix cap mena d'incompatibilitat entre aquestes tres professions de fet avui dia ocorre gairebé sempre que els gestors administratius presten serveis, també, com a assessors (o viceversa) ocorrent també amb alguna freqüència que un advocat sigui també gestor administratiu i desenvolupi activitats d'assessoria d'empreses. Fins i tot en els casos en els quals no és la mateixa persona la que desenvolupa totes aquestes activitats els diferents professionals d'aquest àmbit se solen associar i crear negocis conjunts o, si no, tenir almenys una col·laboració contínua entre ells.

És un tema de donar un servei integral al client; si una empresa ens requereix per a gestionar els seus impostos o documents laborals ens demanarà, també, tot tipus de gestions administratives i en algun moment necessitarà, a més, la defensa d'un advocat.

Fins i tot aquests negocis es combinen, a vegades, amb altres serveis professionals que també s'ofereixen al públic com, per exemple, els d'agència immobiliària, agència de duanes o de patents.

Existeix certa liberalització d'aquesta activitat a partir de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Representació del client

La nova Llei de Procediment Administratiu (Llei 39/2015) preveu i regula la tramitació administrativa a través de representant i possibilita que aquesta actuació en nom dels clients del professional es realitzi de forma electrònica.

El professional que realitza aquestes gestions per compte del seu client (no només el gestor administratiu sinó també uns altres com els advocats o graduats socials) pot disposar d'una signatura electrònica que li habilita per a realitzar aquests tràmits davant les Administracions Públiques sense necessitat d'una autorització prèvia i específica, sinó que l'Administració admet que, si està realitzant el tràmit, té el mandat del seu client per a això.

Això s'articula a través de convenis de les diferents administracions (l'AEAT, la Seguretat Social, les hisendes de les CCAA, etc.) amb els col·legis professionals corresponents.

Requisits per ser gestor administratiu

Per a convertir-se en gestor administratiu i desenvolupar aquest tipus d'activitat el professional ha d'estar col·legiat en el col·legi oficial de gestors administratius corresponent a la seva zona geogràfica.

Els requisits per a accedir a aquesta col·legiació són: ser espanyol o resident a Espanya, major d'edat, no estar inhabilitat judicialment, tenir un títol universitari en Dret, Econòmiques, Empresarials o Polítiques, superar les proves d'accés que estableix l'Administració (en col·laboració amb el Consell General de Col·legis), estar donat d'alta en el cens d'Hisenda com a gestor administratiu, tramitar l'alta en el col·legi pagant les taxes que corresponguin així com continuar pagant les quotes de col·legiació i donar-se d'alta en la Mutualitat Professional dels gestors o, alternativament, en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.

Per als gestors administratius és obligatori tenir una assegurança de responsabilitat civil que respongui davant els seus clients de possibles fallades en els seus serveis.

La professió de gestor administratius és incompatible amb càrrecs en l'Administració Pública, aquesta incompatibilitat pot aconseguir el seu cònjuge si el càrrec públic és de l'àmbit d'actuació del gestor.

Obligacions professionals

El gestor administratiu realitza la seva labor com a persona física i l'ha de fer personalment, encara que pot tenir personal auxiliar al seu càrrec. Aquest personal auxiliar serà lliurement contractat pel gestor però se li aplicaran les incompatibilitats que hem descrit més amunt.

La labor es desenvolupa normalment en l'àmbit del domicili de la gestoria: si canvia de domicili ha de comunicar-ho al Col·legi i es canvia de lloc traslladar la seva col·legiació al qual correspongui. Si realitza algun tipus de gestió fora de l'àmbit de la seva col·legiació ha de comunicar-lo al col·legi de correspongui.

Se'ls permet l'obertura d'un únic despatx auxiliar dins de l'àmbit geogràfic d'actuació.

Està permès obrir despatxos conjunts de diversos gestors associats o, fins i tot, conjunts amb altres professions com a assessors o advocats.

En el seu exercici professional ha d'actuar amb probitat, decòrum i moralitat, conservar els justificants de les seves gestions durant, almenys, cinc anys, identificar-se en tots els documents que gestioni o en els quals intervingui (amb el seu nom, cognoms i número de col·legiat), realitzar la seva publicitat i propaganda d'acord amb les normes que estableixin els col·legis professionals i pagar les quotes col·legials que li corresponguin a més de les seves altres obligacions fiscals i socials amb les administracions públiques.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".