Holding

per Software DELSOL

El Diccionari Panhispánico de Dubtes de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola defineix holding com a “voz inglesa que se usa en economía con el sentido de ‘sociedad financiera cuyo activo está constituido, básicamente, por acciones y participaciones en otras sociedades’. La mayor parte de las veces puede sustituirse por la palabra española grupo”.

És holding és, per tant, una societat mercantil que té per objecte o activitat tenir i gestionar participacions d'altres entitats (normalment altres societats) que formen tot o una part molt rellevant dels seus actius.

D'aquestes societats en el capital de les quals participa l'holding pot tenir tot el seu capital (les seves accions o participacions), en aquest cas les participades serien societats unipersonals, una participació majoritària en el seu capital que li del control efectiu de les participades o una participació rellevant però no majoritària.

El control també existirà quan, encara que no tingui una participació majoritària, tingui (per la raó que sigui) la facultat de designar a la majoria dels membres del Consell d'Administració (o òrgan equivalent) de la participada.

Aquesta participació i control poden ser exercits directament o a través d'altres entitats també dominades per ella o, fins i tot, a través d'altres persones interposades.

Per què un holding

Els motius perquè existeixi un holding són varis i, generalment, es donen varis d'ells alhora. Són:

 • Realitzar inversions i gestionar un patrimoni a través de la tinença i control dels negocis de les societats participades.
 • Ampliar el control del producte o servei al fet que es dediquen, adquirint amb l'holding una posició més forta o, fins i tot, dominant en el mercat d'aquest producte o servei.
 • Aconseguir cert control sobre altres empreses que siguin els nostres proveïdors o clients.
 • Expandir-se a altres activitats mercantils, la societat adquireix el capital d'altres societats que tenen altres negocis (que poden estar relacionats o no amb la seva activitat principal) per a ampliar el seu camp de producció.
 • Gestionar les despeses fiscals mitjançant el disseny d'una estructura que aconsegueixi minorar els impostos que es pagaran.

Com veurem a continuació, aquests motius són legítims en uns casos i contraris a les normes aplicables en uns altres. Per això existeix una àmplia regulació espanyola, europea i internacional que delimita les possibilitats d'actuació d'aquestes entitats en diversos aspectes.

Societats del grup i associades

El Codi de Comerç (RD 22 d'agost de 1885), en el seu article 42, defineix un grup de societats quan hi ha una d'elles que domina el capital o la gestió de les participades (el cas de la participació única o majoritària o de control efectiu dels seus òrgans d'administració) i en el seu article 47.3 defineix empresa associada com la que està participada per la principal amb una participació no majoritària però que li dóna una influència significativa.

La primera conseqüència que té l'existència d'empreses del grup o associades és que el Pla General de Comptabilitat realitza un tractament discriminat, a part, de les operacions i dels elements d'actiu i passiu que provinguin de relacions entre empreses del mateix grup o associades, figurant els seus saldos de manera diferenciada de les altres i variant una part de la normativa dels seus procediments de gestió i valoració.

Una altra conseqüència, la més important, és que els grups d'empreses i les seves associades estan obligats a formular comptes anuals consolidats, segons la regulació del NOFCAC (Normes De Formulació De Comptes Anuals Consolidats) aprovat per RD 1159/2010, de 17 de setembre.

Aquests comptes consolidats han de ser elaborades en tots els exercicis comptables juntament amb els comptes anuals ordinaris de cada societat; han de ser auditades, estar aprovades (en termini) per totes les Juntes Generals de les empreses que participen, ser dipositades en el Registre Mercantil que sigui competent i aparèixer publicades en el Diari Oficial d'aquest Registre Mercantil. Estaran a la disposició de qualsevol que vulgui consultar-les en aquest Registre Mercantil.

La seva elaboració i, sobretot, la valoració dels diferents elements patrimonials es realitzarà segons les normes de valoració de l'abans dit NOFCAC.

Societats patrimonials

La regulació fiscal, en concret l'art. 5.2 de la Llei de l'Impost de Societats, defineix una societat patrimonial com la que tingui més de la meitat del seu actiu compost per valors i/o no estigui afectat a una activitat econòmica.

La Llei imposa una sèrie de restriccions i condicions més oneroses per a aquest tipus de societats:

 • Encara que siguin entitats de nova creació no poden aplicar el tipus de gravamen del 15%.
 • No poden aplicar-se els incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió.
 • Els està prohibit aplicar-se l'exempció per doble imposició en dividends i rendes derivades de transmissió de valors.
 • No poden compensar bases imposables negatives (d'exercicis anteriors).

Amb tot això la normativa tributària pretén regular i, en gran manera, eliminar l'enginyeria fiscal amb la qual la creació d'un holding pot suposar una reducció dels pagaments a Hisenda.

Normativa de defensa de la competència

Com hem vist ja, un dels motius per a crear un holding és adquirir una posició millor en el mercat dels nostres productes o serveis o, fins i tot, una posició dominant.

No obstant això, es considera que la lliure competència ha de ser protegida evitant situacions de domini o monopoli que l'afectin o, fins i tot, l'eliminin. Així considerem que està reconegut per l'art. 38 de la Constitució Espanyola que reconeix la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat.

També està emparat, reconegut i protegit per manat del Dret Comunitari Europeu originari: els articles 81 i 82 del Tractat de la Comunitat Europea així ho fan i ha estat desenvolupat pel Reglament comunitari 1/2003 del Consell relatiu a l'aplicació de les normes sobre competència i pel Reglament (CE) número 773/2004 de la Comissió.

Hem de recordar que el Dret Comunitari prima sobre el nacional així que les normes espanyoles no seran vàlides en aspectes que contradiguin aquesta regulació comuna.

A partir de tot això existeix una normativa sobre defensa de la competència i s'han implementat organismes administratius (tant a nivell nacional com europeu) la missió del qual és la vigilància i el control d'aquest aspecte, tenint la capacitat de realitzar actes administratius i de sancionar en els casos que sigui necessari per a evitar la competència deslleial i els possibles falsejaments de la lliure competència que es considera que afecten l'interès públic.

Aquests organismes estan subjectes a control parlamentari.

La normativa espanyola sobre aquest assumpte resideix, fonamentalment, en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".