Ingrés

per Software DELSOL

El diccionari de la Real Acadèmia Espanyola defineix ingrés com a “Caudal que entra en poder de alguien, y que le es de cargo en las cuentas”, és a dir, un ingrés, en sentit general, és una entrada de diners.

No obstant això, si estem parlant en termes de comptabilitat no totes les entrades de diners són ingressos: per exemple, les aportacions dels socis no ho són, tampoc si venem un actiu (un pis, una màquina, una patent) els diners que rebem per la venda tampoc ho és (encara que una part d'aquesta quantitat si pot arribar a ser-ho si guanyem diners amb la venda, com es veurà més a baix).

En termes comptables un ingrés és una entrada de diners que es produeix com a conseqüència de la nostra activitat, pot ser:

 • Ingrés ordinari que prové de la venda de béns o prestació de serveis als quals es dedica el nostre negoci.
 • Ingrés extraordinari que no procedeix de la nostra activitat habitual, pot ser moltes coses, un increment de valor d'un actiu que embenem, una subvenció no reemborsable, que ens toqui la loteria, etc.
 • Ingrés financer
 • Un excés de dotació de provisions que hem fet en el passat i que, en el seu moment, computem com una despesa i ara toca fer-lo com un ingrés.

Encara que en la descripció hem dit que l'ingrés suposa una entrada de diners això no significa que sigui sempre una entrada de diners líquids en la Tresoreria. Per exemple, la qual cosa obtenim en emetre una factura és un deute del nostre client que es computarà en l'actiu circulant com a tal i que el client pagarà en aquest mateix moment o en un altre posterior (però l'ingrés ja existeix, encara que no hagi pagat encara), un excés de dotació en les provisions no suposa físicament tampoc una entrada de diners, però si és un ingrés.

Si amb tot el que acabem de dir no s'entén el que és un ingrés el podem explicar d'una manera encara més senzilla: són ingressos les operacions que en el Pla General Comptable abonem en el grup (7) vendes i ingressos i que, restant-li les despeses del grup (6) compondran, al final de l'any, el compte de Pèrdues i Guanys. Si tenim dubte de si una operació suposa o no un ingrés no tenim més que mirar en quin compte ha de registrar-se segons el PGC.

A continuació, veurem els diferents tipus d'ingressos segons dita PGC.

Venda de béns i serveis (70)

Aquests són els ingressos ordinaris del nostre negoci, consisteixen a vendre, als nostres clients, els productes que produïm o els que distribuïm o els serveis que prestem.

Són ingressos que es reflecteixen en factures.

Dins d'aquest grup existeixen, també, comptes que minoren aquests ingressos (i es computen al deu) com a descomptes per ràpid pagament (706), Devolucions de vendes (708) i Ràpels (709).

Variació d'existències (71)

Al final de l'exercici comptable es realitza un inventari del magatzem o de les existències en botiga i el resultat en valor monetari que resulti de tal inventari se li resta l'inventari de l'exercici anterior.

Si aquesta resta dóna un valor positiu tenim un guany (un ingrés) i si és negatiu una despesa.

Treballs realitzats per a l'empresa (73)

Són despeses els que realitza l'empresa per al seu immobilitzat amb utilització dels seus propis equips i el seu propi personal.

S'inclouen també aquí les despeses de contractar a altres empreses per a recerca i desenvolupament.

Subvencions, donacions i legats (74)

Ingresos que obtiene el negocio a título gratuito, como cuando recibe una donación, herencia o legado.

Las subvenciones que se reciban, tanto procedentes de entidades públicas como privadas, se considerarán ingreso y se computarán aquí cuando sean no reembolsables ya que si son reembolsables no serán un ingreso sino una parte del pasivo. En determinados casos estas subvenciones no vendrán aquí como ingreso sino que irán al neto patrimonial.

Altres ingressos de gestió (75)

Ingressos que, sent ordinaris, no estan inclosos en altres grups del *PGC. S'inclouen aquí els resultats d'operacions en comú, els ingressos per lloguers, el cobrament per cessió de propietat industrial, les comissions (quan no siguin l'activitat principal del negoci), els ingressos per serveis al personal (com un economat, per exemple) i uns altres similars.

Ingressos financers (76)

Són els ingressos procedents d'entitats financeres per dipòsits que l'empresa té en ells i, també, d'altres entitats per inversions realitzades en elles com a dividends o altres retribucions per tinença d'accions, per exemple.

Beneficis d'actius no corrents i ingressos excepcionals (77)

S'inclouran aquí els ingressos que s'obtinguin per participació de l'empresa en altres mitjançant grups, multigrups, associades, combinacions de negocis i per capital propi.

També s'inclouen aquí qualsevol altre tipus d'ingressos de quantia significativa i caràcter excepcional que no puguem incloure en un altre costat.

Excessos i aplicacions de provisions de pèrdues per deterioració (79)

Quan en exercicis comptables anteriors trobem computat una disminució de valor d'actius (una pèrdua per deterioració) sent tal pèrdua reversible i es constata ara que aquesta pèrdua ha estat menor o que ha recuperat el seu valor computarem la diferència com un ingrés.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".