Inversió del subjecte passiu

per Software DELSOL

En l'Impost sobre el Valor afegit es produeix la inversió del subjecte passiu quan el contribuent que està obligat a declarar a Hisenda un IVA suportat no és l'habitual (el que ha emès la factura) sinó l'adquirent de béns o serveis i que, per tant, és el que rep la factura, en els casos i circumstàncies concretes que veurem en aquest article.

En tots els casos en què es produeix, el destinatari de les operacions de compravenda de béns o serveis ha de ser sempre un empresari o professional que ja ostenti la condició de subjecte passiu de l'IVA.

La regulació d'aquest tema la trobem en l'art. 84 de la Llei de l'IVA (Llei 37/1992, de 28 de desembre) i els arts. 24 quater. i quinquies. del seu reglament (RD 1624/1992, de 29 de desembre).

El subjecte passiu

Per a parlar d'aquest tema primer hem de saber que és un subjecte passiu.

En el cas de l'IVA, que és un impost que grava el consum, qui suporta efectivament el cost de l'impost és el consumidor, però el fa pagant un sobrepreu en les factures dels béns i serveis que consumeix.

Per això, en aquest cas, el subjecte passiu no és el destinatari que paga l'impost sinó l'empresa o professional que embeni els béns o serveis destinats a aquest consumidor i que estiguin subjectes a IVA.

Qui ha de declarar, liquidar i pagar l'IVA directament a Hisenda no és el consumidor sinó l'empresa que li embeni que després recuperarà les quantitats que ha pagat amb el recàrrec d'IVA en les seves factures i la deducció de l'IVA que paga en les factures al seu càrrec; per tant, el subjecte passiu és l'empresari o professional que emet la factura.

Casos d'inversió del subjecte passiu

Hi ha determinats casos concrets, determinats de manera expressa per la Llei, que l'obligat a declarar l'IVA d'una operació no és el que emet la factura sinó el que la rep, aquests casos són:

 1. Quan emet la factura una empresa que no està establerta en territori d'IVA, excepte les excepcions que estableix la Llei.
 2. En la venda d'or no elaborat o or de llei semielaborat de més de 325 mil·lèsimes.
 3. Lliurament de materials de rebuig, desaprofitament, semielaborats i similars de ferro, altres metalls, paper, cartó o vidre.
 4. Els serveis sobre drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 5. L'adquisició d'immobles en un procés concursal o s'adquireix executant una garantia i la seva compra en segones o posteriors lliuraments si es renuncia a l'exempció d'IVA.
 6. Les execucions d'obra o cessió de treballadors per a urbanització, construcció o rehabilitació d'edificis.
 7. La venda de productes com a plata, platí i pal·ladi en determinades condicions.
 8. En determinades condicions la compra, per a revendre'ls, de telèfons mòbils, consoles, portàtils o tauletes.

Obligacions de comunicació entre venedor i comprador

El venedor, en els casos enumerats en el punt anterior, està obligat a comunicar de manera expressa i fefaent al comprador que ha renunciat a l'exempció d'aquesta operació, sempre que l'adquirent sigui un subjecte passiu de l'IVA.

L'adquirent també ha d'informar expressament el venedor que és un subjecte passiu d'IVA. El mateix en cas de contractistes i subcontractistes i els revenedors, informant de les altres circumstàncies que es descriuen en cada punt concret.

Aquestes comunicacions hauran de fer-se en un moment anterior o simultani a l'adquisició dels béns.

En determinats casos la Llei estableix la responsabilitat solidària de tots dos intervinents en l'operació facturada.

Com es fa i es declara la factura

En vista de tot l'anterior el venedor farà una factura sense IVA repercutit i en ella haurà de constar expressament que és un cas d'inversió del subjecte passiu amb totes les informacions que hem assenyalat en el punt anterior.

A pesar que no es repercuteixi l'IVA el venedor no deixa de tenir l'obligació de reflectir els imports d'aquestes factures en el seu model 303 (casella 61) i 390, en el cas que l'hagi de presentar tals impresos.

Quant al receptor de la factura, ha d'incloure l'import que es repercuteix a si mateix en el seu model 303 en la part d'IVA reportat i, també, com a IVA deduïble per la mateixa quantitat (normalment), i declarar-la també en el seu resum anual del Model 390.

Tractament comptable

Per al venedor és molt senzill perquè, a no repercutir IVA, comptabilitzarà la factura per la mateixa quantitat en l'Haver [en el compte d'ingrés (7)] i al Deure [en el compte de clients (430)], sense més.

Per al comprador farà l'assentament equivalent comptabilitzant per la mateixa quantitat la compra i el compte de proveïdor i, en aquest mateix assentament, realitzarà un càrrec al compte d'IVA suportat i un abonament a la d'IVA repercutit per la quantitat resultant d'aquest impost.

Obligacions formals del subjecte passiu revenedor

La norma defineix a un empresari o professional com a revenedor quan es dediqui de manera habitual a la revenda de béns adquirits per a això i que estiguin dins de l'enumeració d'operacions que donen lloc a la inversió.

En aquest cas (quan un empresari o professional ostenta la condició de revenedor segons la definició que acabem de fer) aquest empresari o professional està obligat a comunicar aquesta condició a l'AEAT mitjançant declaració censal (Model 036 o 037) que s'haurà de presentar en començar la seva activitat o durant el mes de novembre anterior a l'any en què aquesta condició de revenedor tindrà efecte.

Igualment està obligat a notificar a l'AEAT mitjançant aquestes mateixes declaracions censals quan perdi la condició de revenedor i deixi de desenvolupar, per això, aquesta activitat.

Si és necessari, l'AEAT expedirà un certificat (amb codi segur de verificació) de la condició de revenedor d'aquest contribuent. Aquest certificat es pot sol·licitar, tramitar i obtenir a través de la seu electrònica de l'AEAT i tindrà validesa durant un any natural des del moment de la seva expedició.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".