IPSI

per Software DELSOL

L'IPSI o Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació és un impost indirecte, gestionat pels ajuntaments, que (per explicar-lo senzillament) equival a l'IVA en la Península i Balears i a l'IGIC a Canàries i que s'aplica a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Està creat i regulat per la Llei 8/1991, de 25 de març, desenvolupant-se també per normes municipals de totes dues ciutats.

Aquestes ciutats autònomes (Ceuta i Melilla) han rebut històricament un tractament fiscal diferenciat de la resta d'Espanya, havent estat declarades, en el S. XIX, ports francs.

En ingressar Espanya en la CEE (avui Unió Europea) es va reconèixer aquest tractament diferenciat de totes dues ciutats (en l'art. 25 i en el seu protocol 2).

Conseqüència de tot això és la creació de l'IPSI que, a diferència de l'IVA i de l'IGIC, es gestiona pels Ajuntaments de totes dues ciutats, en tots els seus aspectes, segons la normativa general prevista per la Llei d'Hisendes Locals (RDLegislativo 2/2004, de 5 de març).

Ni que dir ha de tot el que expliquem a continuació s'aplica en aquestes ciutats de Ceuta i Melilla exclusivament.

Subjectes passius

Els responsables de la gestió i liquidació del *IPSI són els empresaris i professionals per al que la Llei es remet a la normativa de l'IVA.

Fet Imposable 

L'IPSI grava la producció, fabricació i importació de béns mobles corporals, els lliuraments d'immobles i les prestacions de serveis.

Les activitats de producció inclouen, segons la Llei, les industrials, agrícoles i ramaderes, forestals, pesqueres, extractives i altres anàlogues, incloses les execucions d'obra.

No inclou la presentació o conservació de béns que estiguin destinats a complir la legislació duanera.

Les prestacions de serveis segons estan regulades en la normativa sobre l'IVA.

Els lliuraments de béns immobles situats a les ciutats de Ceuta i Melilla quan les facin empresaris o professionals en el desenvolupament de la seva activitat. Aquest impost és incompatible amb l'aplicació del de transmissions patrimonials.

El consum d'energia elèctrica segons els imports que es facturen; no estan subjectes a l'IPSI la seva producció ni la seva exportació.

La importació de béns i serveis quan entrin o es consumeixin a les ciutats autònomes.

Per a les exempcions i no subjeccions de l'impost la Llei es remet, una vegada més, a la normativa sobre l'IVA.

Meritació 

La meritació de l'Impost es produeix en disposar, l'adquirent, dels béns produïts.

En les importacions quan són despatxades o, si no, quan arriben al territori de l'Impost.

En les prestacions de serveis i els lliuraments d'immobles segons la normativa de l'IVA.

Subjecte passiu

Ho són les persones que realitzen els lliuraments de béns o prestacions de serveis.

En els lliuraments d'immobles i prestacions de serveis fetes per empresaris de fora del territori es produeix la inversió del subjecte passiu havent de declarar l'impost l'empresari perceptor.

En les importacions ho són els importadors.

Repercusió de l'impost

La Llei es remet, expressament, a la normativa de l'IVA en tots els seus aspectes.

Hauran d'afegir-se els gravàmens complementaris sobre tabac i combustibles previstos per la Llei i que veurem més endavant.

Tipus de gravamen

Els fixen les normes reglamentàries municipals; estaran compresos entre el 0,5% i el 10%.

Les normes específiques de la reglamentació municipal estableixen exempcions i bonificacions en casos com, per exemple, les Unions Temporals d'Empreses i Agrupacions d'Interès Econòmic, que tenen una bonificació del 99%.

Gravamen complementari al tabaco

A més del tipus de gravamen ordinari, les labors de tabac (producció, serveis i importació) tenen un complementari. Els tipus són:

 • Cigarrets 54% o 3€ per cada 1000 cigarrets.
 • Cigars i cigarrets: 12,5%
 • Picada per a embolicar: 37,5%
 • Altres labors de tabac: 22,5%

La regulació reglamentària municipal pot reduir aquests tipus sempre dins dels límits que estableix la Llei.

No s'aplicarà l'impost ni aquest gravamen addicional en les labors de tabac dipositades per a la seva venda fora del territori.

Gravamen complementari a carburants i combustibles petrolífers

S'aplicarà amb els tipus impositius que determinin les ordenances municipals de Ceuta i Melilla.

Quota tributària

És el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen (tant el normal com, si escau, el complementari).

A aquesta quota l'empresari o professional pot deduir-se les quotes que hagi suportat en les factures rebudes (de la mateixa manera que en l'IVA).

El resultat d'aquesta operació serà a ingressar, si és positiu, i si és negatiu a compensar o retornar com veurem més a baix.

Obligacions del subjecte passiu

Els empresaris subjectes passius de l'IPSI deuen:

Comunicar en el cens l'inici de la seva activitat, així com quan es modifiqui o acabi aquesta activitat.

Complir les seves obligacions comptables generals, així com les que requereixi la normativa municipal de l'impost.

Es requereix que portin un llibre de factures emeses i un altre de les rebudes amb informació de número de factura, data, destinatari i quantitats i un llibre registro de béns d'inversió.

Expedir factures i lliurar-les als seus destinataris. Han de conservar aquesta documentació a la disposició de l'Administració.

A més de les normes generals de facturació per a tot l'Estat les ordenances de l'impost en totes dues ciutats recullen el contingut i forma de les factures.

Presentar autoliquidacions i declaracions de l'impost. Estan previstes autoliquidacions trimestrals sent les dels tres primers trimestres d'any referides a la liquidació de cadascun (dins dels 20 primers dies del mes següent a la finalització de cada trimestre) i la del quart trimestre una liquidació anual de la qual es deduiran les quantitats pagades en els tres trimestres anteriors (que es presentarà durant els trenta primers dies de gener següent).

El 31 de març de cada any deu, a més, presentar un resum anual de declaració d'operacions amb tercers referit a l'any natural anterior segons la normativa de cadascuna de les dues ciutats.

Atendre els possibles requeriments de l'Ajuntament per a facilitar la informació que procedeixi.

Existeix en totes dues ciutats un règim simplificat (de mòduls) d'aplicació similar al que estableix la normativa general de l'IVA.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".