IVA

per Software DELSOL

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un impost indirecte que grava una manifestació indirecta de capacitat econòmica: el consum de béns i serveis.

Les operacions gravades per l'IVA són de tres classes:

 • Els lliuraments de béns i prestacions de serveis per empresaris i professionals.
 • Les adquisicions intracomunitàries de béns i serveis-
 • Les importacions tant si les realitza un empresari o professional com si ho fa un particular-

L'alternativa és l'Impost de Transmissions Patrimonials que s'aplica quan el que transmet és un particular perquè, com hem vist, si és un empresari o professional no s'aplica Transmissions sinó l'IVA.

A vegades sorgeixen dubtes perquè hi ha operacions realitzades per empresaris o professionals que no estan subjectes o estan exemptes d'IVA i, en algunes ocasions, subjectes a l'Impostos de Transmissions.

Com s'aplica l'IVA

La gestió de l'IVA la realitzen els empresaris i professionals que lliuren o presten els béns i serveis que són gravats per ell.

Aquesta aplicació es produeix a partir de dos tipus d'operacions:

 • Quan realitzen vendes o prestacions de serveis repercuteixen (cobren) l'IVA als destinataris de les seves factures assumint l'obligació d'ingressar-los a l'AEAT.
 • Quan, al seu torn, compren béns o serveis suporten quotes d'IVA que, com ells no són consumidors, poden deduir de les que han repercutit en el punt anterior.

En les seves autoliquidacions periòdiques se suma l'IVA repercutit als seus clients i es resta l'IVA suportat en les seves despeses.

Si el resultat d'aquesta operació és positiu haurà d'ingressar la quantitat resultant a Hisenda.

Si és negatiu quedarà la quantitat a compensar en liquidacions posteriors. Si al final de l'any el resultat continua sent negatiu el declarant pot demanar a Hisenda que li retorni en efectiu la quantitat que correspongui o deixar-la per a continuar compensant-la en liquidacions posteriors.

El que s'ha dit en el paràgraf anterior no s'aplica a subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual.

Com a conseqüència de tot l'anterior és el consumidor qui paga i suporta l'IVA i els empresaris i professionals que el gestionen també el paguen, però no el suporten perquè poden deduir-l'hi.

Per exemple, una botiga de bicicletes que compra a un proveïdor majorista deu bicicletes per 100€ cadascuna pagant l'IVA al 21% li paga en total

(100x10=1-000) + (1.000x21%=210) = 1.210€

Embeni al públic totes les bicicletes al preu de 130€ c.o. al mateix tipus del 21%, per la qual cosa cobra en total

120 + (120x21%=25,20) = 145,20; 145,20x10=1.452

Suposant que durant aquest trimestre no ha tingut cap altra despesa ni cap altre ingrés la seva liquidació d'IVA trimestral serà:

 

BASE I.

TIPUS

QUOTA

IVA REPERCUTIT

1.200,00 €

21,00%

252,00 €

TOTAL REPERCUT.

 

 

252,00 €

       

IVA SUPORTAT

1.000,00 €

21,00%

210,00 €

TOTAL SUPORTAT

 

 

210,00 €

       

RESULTAT LIQ.

A ingressar

  42,00 €

Pel que aquest trimestre li surt la liquidació a ingressar 42€ però a ell no li ha costat res perquè li ho ha cobrat als seus clients en les seves factures.

Hi ha, doncs, dos components fonamentals en l'IVA que són el reportat o repercutit i el suportat o deduïble.

Perquè sigui aplicable l'IVA en una operació deu:

 • Tractar-se d'un lliurament de béns o prestació de serveis feta per un empresari o professional, d'una adquisició intracomunitària o importació.
 • L'operació no ha de ser exempta o no subjecta segons les normes aplicables.
 • L'operació ha de realitzar-se en la Península o Balears.

El territori d'aplicació és Península i Balears, estan excloses les operacions a Canàries, Ceuta i Melilla.

 • L'operació ha d'haver-se efectuat en la realitat (excepte en el règim especial de caixa).
 • S'han de determinar tant la base imposable com el tipus d'IVA aplicable.

Los empresarios y profesionales pueden deducirse el IVA soportado en sus compras y adquisiciones de servicios de su IVA repercutido en los términos que hemos descrito más arriba siempre que se den los siguientes requisitos:

Territori comú i territori foral

L'IVA es gestiona per separat en els territoris forals de País Basc i Navarra i en la resta de la Península i Balears al qual anomenem “territori comú”.

Si s'han realitzat operacions en dues d'aquests tres territoris la declaració es produirà de la següent forma.

 • Si l'any anterior no s'ha superat el volum d'operacions de 7.000.000€ es tributarà exclusivament en el territori on estigui el adreça fiscal amb independència d'on es realitzin les operacions.
 • Quan se superi la xifra de 7.000.000€ i es realitzin totes les operacions en un sol territori tributaran en aquest territori qualsevol que sigui el seu domicili fiscal.
 • Si s'ha superat la xifra de 7.000.000€ i s'han realitzat operacions en dos territoris es tributarà en cada territori en proporció a les operacions realitzades.

Prorrata

Quan un empresari o professional tingui ingressos subjectes a l'IVA i uns altres que no ho estiguin el seu IVA deduïble haurà de ser reduït en la proporció en què els seus ingressos no estan subjectes a IVA, per la qual cosa tindrà una quantitat d'IVA suportat no deduïble en el percentatge en què els seus ingressos no generin IVA repercutit.

Règims especials

Règim d'estimació objectiva (mòduls). Per a determinades activitats previstes legalment el règim de mòduls consisteix en el càlcul de l'IVA a ingressar en cada període sobre la base de dades indiciàries que, aplicant les taules corresponents, ens donen la quantitat que s'estima que ha d'ingressar el contribuent.

Dit d'una altra manera, el subjecte a mòduls no té obligació de calcular l'IVA que suporta ni el que repercuteix sinó que, sobre la base de les característiques del seu negoci, es calcula una quantitat fixa a ingressar en cada trimestre que es regularitza a cap d'any sent el resultat d'aquest regularització el que s'anirà aplicant provisionalment durant l'any següent.

Règim especial de recàrrec d'equivalència. S'aplica, de manera obligatòria, a tots els comerciants minoristes que no estiguin en l'anterior règim de mòduls.

Aquí tampoc el contribuent té obligació de liquidar l'IVA ni fer els càlculs necessaris per a això, en el seu lloc són els seus proveïdors els que liquiden l'IVA per ell.

El comerciant subjecte al recàrrec d'equivalència el comunica als seus proveïdors de béns i serveis que li carregaran en les seves factures no només l'IVA normal sinó una segona quantitat afegida dita recàrrec d'equivalència.

Existeixen altres règims especials prevists per a diversos supòsits

 • Ramaderia, agricultura i pesca
 • Or i or d'inversió
 • Béns usats, objectes d'art, objectes de col·lecció i antiguitats.
 • Agències de viatge
 • Serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió i per via electrònica.
 • De grups d'entitats
 • De criteri de caixa.

Contabilització de l'IVA

IVA suportat. Quan rebem una factura amb el seu corresponent recàrrec d'IVA.

Per exemple rebem una factura per import de 1.000€ de base imposable més l'IVA corresponent al 21% per la qual paguem 1.210€ en total, l'assentament serà

Deure

 

 

 

Haver

    1.000,00

(600) Compra de mercaderies

 

(400) Proveïdors

1.210,00

        210,00

(472) HP IVA suportat

     

IVA repercutit. Quan emetem una factura a un client i li recarreguem l'IVA.

Per exemple emetem una factura per import de 1.500€ de base imposable més l'IVA corresponent al 21% per la qual cobrarem 1.815€ en total, l'assentament serà

Deure

 

 

 

Haver

    1.815,00

(430) Clients

 

(700) Vendes

1.500,00

     

(477) HP IVA repercutit

315,00

Liquidació periòdica. Al final del trimestre hem de liquidar l'IVA repercutit, restar-li el suportat i, si surt positiu, pagar-lo.

En els dos exemples anteriors, si només tenim aquestes dues factures ens surt positiva la declaració, a pagar, l'assentament de liquidació serà:

Deure

 

 

 

Haer

          315,00

(477) HP IVA repercutit

 

(472) HP IVA suportat

210,00

     

(4750) HP creditora per IVA

105,00

Si fos exactament al contrari i haguéssim facturat menys del que ens han facturat, l'IVA sortiria de retornar o compensar, l'assentament serà:

Deure

 

 

 

Haver

        210,00

(477) HP IVA repercutit

 

    (472) HP IVA suportat

315,00

    105,00

(4700) HP deutora per IVA

     

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".