llibre de comptes

per Software DELSOL

El nostre Codi de Comerç (RD de 22 d'agost de 1885 en els seus arts. 25 i següents) estableix i regula les obligacions dels empresaris en el referit a la comptabilitat, que ha de portar-se de manera adequada per a permetre un seguiment cronològic i l'elaboració de balanços i inventaris.

La responsabilitat de la comptabilitat és de l'empresari, encara que podrà encomanar a altres persones la seva gestió.

S'estableixen uns llibres obligatoris per a empreses subjectes a comptabilitat (és a dir, per a societats mercantils i per a persones físiques en règim fiscal d'estimació directa normal); són:

 • Llibre diari; on apareixen, dia a dia, totes les anotacions comptables. Es podran agrupar operacions semblants entre si dins d'un trimestre sempre que el seu detall aparegui en un altre lloc.
 • Llibre d'Inventaris i comptes anuals; s'obre amb un balanç inicial i en ell es transcriuen balanços de sumes i saldos, almenys trimestrals, així com els inventaris de tancament de l'exercici i els comptes anuals.
 • Llibre d'actes (en el cas de les societats) on es recullen les reunions i decisions de la Junta General i de qualsevol altre òrgan col·legiat de la societat.
 • Altres llibres quan una Llei exigeixi la seva existència en casos especials; com el llibre registro de socis o al d'accions nominatives.

Hi ha altres llibres comptables que, encara no sent obligatoris, poden existir i legalitzar-se com el llibre major.

Finalment, existeixen altres llibres que no tenen caràcter mercantil, sinó que són obligacions fiscals, com els llibres de factures rebudes o emeses d'IVA, el llibre de béns d'inversió o, per als professionals, el llibre de provisions de fons i suplerts, per exemple.

Diligència de llibres

El Codi de Comerç dóna un termini de quatre mesos per a diligenciar els llibres fets per ordinador i impresos i enquadernats. Parla també el diligenciat previ de llibres en blanc.

No obstant això, encara que no s'ha arribat a derogar aquesta normativa del Codi de Comerç, la qual cosa de debò s'aplica per al diligenciat de llibres comptables en el Registre Mercantil és el que es disposa per article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització segons procediment que ha desenvolupat la Direcció General dels Registres i del Notariat en la seva Instrucció de 12 de febrer de 2015: ja no es poden legalitzar llibres en blanc o amb fulles mòbils.

Tots els llibres obligatoris han de confeccionar-se en suport electrònic i la seva presentació en el Registre Mercantil es farà dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici per via telemàtica.

També han de realitzar-se i presentar-se de la mateixa manera (en suport electrònic i per via telemàtica) totes les actes d'òrgans col·legiats o del soci únic de la societat a partir del 29 de setembre de 2013. A diferència del que ocorria abans, els llibres d'actes han de legalitzar-se de manera independent en cada exercici comptable, encara que si es pot realitzar un llibre per a totes les actes de tots els òrgans o ben diferents llibres d'actes per a cada òrgan.

En qualsevol moment abans del tancament de l'exercici es permet legalitzar actes concretes o detalls d'actes per a utilitzar-les com a prova, encara que aquestes actes hauran de ser incloses en el llibre d'actes corresponent que es legalitzarà finalitzat l'exercici.

El Registrador es limitarà a comprovar que s'han complert els requisits formals i que s'han portat de manera successiva i, si tot és correcte, certificarà electrònicament la presentació de llibres.

Regles sobre portar i tenir els llibres obligatoris

S'han de portar de manera clara i ordenada per dates, no deixar espais en blanc ni amb raspadures, ratllades ni interpolacions.

Si hi ha errors o omissions han de salvar-se.

No s'utilitzaran en ells abreviatures ni símbols que no quedin clars.

Existeix obligació de conservar, no només els llibres sinó l'altra documentació del negoci, durant sis anys a partir de l'últim assentament de cada llibre.

Aquest termini ha de complir-se encara en cas de cessament d'activitat i, fins i tot, de defunció de l'empresari, sent responsables d'aquesta conservació els hereus o liquidadors en cas de societat.

Els llibres comptables no són públics, són secrets. L'empresari només podrà ser obligat judicialment a exhibir-los en casos d'herència, suspensió de pagaments o fallida, liquidació, expedients de regulació d'ocupació o en aquells casos que la Llei de dret a examinar-los a socis o treballadors.

El jutge civil també pot exigir l'exhibició de llibres si li ho demana una part que tingui interès legítim. En aquest cas el reconeixement es limitarà als punts concrets de què es tracti.

En aquests casos, quan es decreti el reconeixement de llibres, es farà en el domicili de l'empresari i en la seva presència, amb les mesures necessàries per a la conservació o custòdia dels llibres.

L'interessat en l'examen dels llibres podrà demanar la intervenció de professionals tècnics per a aquest examen.

Hem de fer notar que aquest secret i reserva dels llibres comptables contrasta amb l'obligació d'elaborar i presentar en el Registre Mercantil els comptes anuals que són totalment públiques, ja que es publicaran en el diari oficial d'aquest Registre Mercantil i, a més, estan a la disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-les en aquest Registre.

En qualsevol cas, encara que el contingut material dels comptes anuals és el mateix que el dels llibres, la informació dels comptes anuals es presenta per capítols generals (comptes) sense entrar en tots els detalls ni operació per operació.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".