Massa patrimonial

per Software DELSOL

En comptabilitat el patrimoni empresarial és el “conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la empresa y que constituyen los medios económicos y financieros a través de los que puede cumplir sus fines y objetivos”.

En  aquest context una massa patrimonial és una agrupació d'elements d'aquest patrimoni que tenen característiques comunes (econòmiques o financeres).

En el patrimoni d'un negoci podem veure tres grans masses patrimonials: l'actiu, el passiu i el patrimoni net.

L'actiu

L'actiu està compost pels béns i drets que són propietat de l'empresa. En ells podem trobar diversos tipus d'elements:

L'actiu corrent (actiu circulant) són elements patrimonials, béns de tota mena (tangibles o no) la durada de les quals es reduirà a la de l'exercici comptable (a menys d'un any); dins del terme d'un any es vendran, consumir o realitzar.

La despesa que suposa adquirir elements d'actiu corrent es registra com a despesa directament i afecta al compte de resultats de l'exercici.

En ell trobem béns que hem comprat, com les matèries primeres o les mercaderies que comprem per a revendre-les, també productes que ja estan elaborats i en el nostre magatzem (existències), tant acabats com semiacabats, diners en efectiu o en actius líquids a curt termini i els deutes que tenim pendents de cobrament per les nostres vendes ordinàries.

L'actiu no corrent (actiu fix) igual que en el cas anterior són béns de tota mena, tangibles o intangibles, però es diferencien que la seva utilització es produirà durant un temps major al qual dura l'exercici comptable, durant dos o mes anys.

La despesa que suposa adquirir elements d'actiu no corrent no s'inclou en el compte de resultats de l'exercici directament sinó que cal periodificar, és a dir, la despesa es realitza a través de l'amortització que és repartir la despesa que suposa aquesta adquisició dels elements de l'actiu fix al llarg de tots els anys que dura la seva vida útil.

En el trobem:

 • L'immobilitzat material (edificis, terrenys, màquines)
 • Immobilitzat intangible (palesos, marques)
 • Les inversions immobiliàries de l'empresa.
 • Inversions financeres a llarg termini (dipòsits bancaris, actius financers com a accions, bons, obligacions, etc.).
 • Actius per impost diferit.

El passiu

El passiu està compost pels deutes i obligacions pendents de pagament que té l'empresa. 

Són fonts de finançament alienes, recursos aliens, fons aliens o passiu exigible; la seva característica és que són deutes amb uns altres que caldrà pagar (retornar) més aviat o més tard.

Igual que passava amb l'actiu el passiu pot ser corrent o no corrent.

El passiu corrent (passiu circulant) està integrat pels deutes que té l'empresa a menys d'un any, dins de l'exercici comptable normal.

En ell trobem els proveïdors, els préstecs i un altre finançament bancari a curt termini, deutes amb tercers i amb empreses del grup i associades a curt termini, provisions a curt termini i passius vinculats a actius no corrents mantinguts per a la venda.

Normalment aquest passiu circulant és el que finança en bona part l'actiu circulant (excepte un marge que se sol mantenir).

El passiu no corrent (o passiu fix) són els deutes i obligacions de pagament a llarg termini, en vista a dues o mes anys.

En ell trobem deutes bancaris a llarg termini, provisions a llarg termini, deutes per impost diferit i deutes a llarg termini amb empreses del grup i associades.

D'alguna manera aquest passiu fix és la quantitat del palanquejament de l'empresa, que finança una part de les necessitats del negoci juntament amb el patrimoni net.

Patrimoni net

El patrimoni net està integrat pels mitjans propis de finançament de l'empresa, és a dir, orígens de fons que no són deutes amb tercers i no cal retornar (com les aportacions de capital dels socis o els beneficis de l'empresa que no s'han distribuït entre ells, per exemple). El seu valor ha d'equivaler sempre al dels actius de l'empresa restant-los els passius.

Les seves funcions són dues: finançar, juntament amb el passiu no corrent, l'actiu no corrent i una part raonable de l'actiu corrent i, d'altra banda, servir com a garantia enfront d'uns altres que contractaran o prestar al nostre negoci.

Encara que s'usen habitualment com a sinònims, el net patrimonial no és exactament el mateix que els fons propis.

En el patrimoni net trobem:

 • El capital que són els fons que els socis han aportat, originalment, al negoci.
 • Les reserves que són quantitats que s'han apartat dels beneficis d'exercicis anteriors per a determinades finalitats. Poden ser obligatòries per Llei (reserva legal) o pels estatuts (reserves estatutàries) o ser reserves voluntàries, això determinarà fins on es pot disposar d'elles.
 • Accions o participacions pròpies que figuraran, si existeixen, amb signe negatiu.
 • Resultats de l'exercici que estiguin pendents d'aplicació.
 • Resultats d'exercicis anteriors que poden ser guanys no distribuïts o pèrdues; segons siguin les unes o les altres figuraran amb signe positiu o negatiu.
 • Dividends lliurats a compte als socis
 • Altres instruments de patrimoni

A més aquí s'inclouran altres conceptes com les subvencions rebudes no reintegrables, llegats o donacions rebuts i els ajustos per canvi de valor.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".