Model 036

per Software DELSOL

La declaració fiscal que es realitza amb el Model 036 és una declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors.

Per tant, aquest imprès d'Hisenda s'utilitza per a la inscripció d'empresaris i professionals en el cens de la pròpia Administració Tributària com a tals empresaris, professionals o retenidors establint quina és la seva activitat (epígraf d'IAE) i també per a fixar quals són les seves obligacions fiscals (que declaracions i autoliquidacions han de presentar al llarg de l'any) i per a modificar les seves condicions quan escaigui i per a donar-se de baixa.

Existeix una versió simplificada d'aquest model, el Model 037, en el qual no podem realitzar totes les gestions sinó determinades altes i determinades variacions en la tributació per IRPF i per IVA.

El que és clar és que una empresa radicada a Espanya (tant si és una persona física com si és una societat mercantil) té l'obligació, des que comença les seves activitats i al llarg de tot el temps que desenvolupi la seva activitat econòmica, de mantenir actius les seves dades i obligacions en aquest cens fiscal i de comunicar les modificacions que es produeixin al llarg del temps (per exemple, si no tenia treballadors al seu càrrec i comença a tenir-los haurà de comunicar que presentarà les autoliquidacions i declaracions relatives a les retencions d'aquests treballadors).

Obligats a declarar

La primera utilitat és tramitar i obtenir, qui no ho tingui, el Número d'Identificació Fiscal (NIF).

Han d'utilitzar aquest model els empresaris o professionals que comencin a exercir la seva activitat (o diverses activitats) en territori espanyol. Siguin persones físiques, societats mercantils, entitats en règim d'atribució de rendes (com a herències o comunitats de béns) i els seus partícips.

Els que, no sent empresaris o professionals, paguin quantitats subjectes a retenció o ingrés a compte i els que realitzin lliuraments i/o adquisicions intracomunitàries subjectes a IVA.

Els actors econòmics que siguin destinataris de serveis prestats (com a subjectes passius) de serveis prestats des de fora del territori d'aplicació de l'IVA.

Els empresaris o professionals que prestin serveis fora del territori d'aplicació de l'IVA quan el subjecte passiu sigui el seu destinatari.

I, finalment, els no residents que operin a Espanya amb establiment permanent o paguin a Espanya rendes subjectes a retenció o ingrés a compte; aquí s'inclouran les entitats d'atribució de rendes estrangeres amb presència a Espanya i els establiments permanents de persones jurídiques estrangeres en territori espanyol.

El DUE

El DUE o Document Únic Electrònic substituirà al Model 036, quan la normativa l'autoritzi, per a les altes i baixes en el cens.

Avui ja es pot tramitar en el cens, per via telemàtica, la constitució de societats limitades, de societat limitada nova empresa, de comunitats de béns, societats civils i les altes de l'empresari individual.

Per a realitzar aquest registre telemàtic hem d'acudir a un PAE (Punt d'Atenció a l'empresari) física o virtual (s'inclouen les notaries); en aquests punts es pot iniciar la tramitació DUE utilitzant el sistema de tramitació telemàtica del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empresa (CIRCE), lloc creat pel Ministeri d'Economia.

Forma de presentació

El Model 036 es pot presentar en imprès de paper o a través d'internet.

La presentació a través d'internet és obligatòria per a les administracions públiques, les societats mercantils (anònimes i limitades), els contribuents adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a les de Grans Empreses, o es demani la devolució mensual de l'IVA o per a comunicar la renúncia de gestió de llibres a través de l'AEAT o per a demanar la baixa o alta en la facturació pel destinatari.

Si el 036 es limita a tramitar en NIF provisional o definitiu es podrà presentar, per tots, en paper.

Amb certificat electrònic reconegut emès d'acord a les condicions que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Per a la presentació a través d'internet (presentació electrònica) el contribuent haurà de disposar de:

 • Certificat electrònic (signatura electrònica) emesa per l'FNMT.
 • Cl@ve PIN o un altre sistema alternatiu de registre previ d'accés. Aquesta modalitat només podran utilitzar-ho les persones físiques i no podrà utilitzar-se per a sol·licitar el NIF.

Per a la presentació en paper (PDF) es podrà fer a través de la seu electrònica, emplenant l'imprès en el lloc web de l'AEAT i validant-lo allí, o en paper pre-imprès que trobarem en les oficines físiques de la mateixa AEAT.

En aquest cas la presentació es farà en el registre de la delegació o administració d'Hisenda del seu domicili fiscal o per correu certificat.

Terminis

En el cas d'inici d'activitat, és a dir, d'alta en el cens s'haurà de presentar amb anterioritat a l'inici d'operacions o al moment que neix l'obligació de retenir o ingressar en compte quantitats, de l'inici de qualsevol tipus de lliurament de béns, prestacions de serveis o adquisicions o cobraments o pagaments, de contractar personal laboral.

A més d'això, per a les persones jurídiques, haurà de presentar-se la declaració dins del termini d'un mes des de la seva constitució o establiment en territori espanyol.

Per a comunicar opcions i comunicacions en els terminis que es prevegi per a cada cas per la normativa de l'impost al qual afecten. El termini general és d'un mes des que es produeixin els fets o circumstàncies que motiven la seva presentació.

Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, el mes de desembre anterior a l'inici de l'exercici en què s'aplicarà.

Renúncia a règim simplificat o al d'agricultura, ramaderia i pesca i al de criteri de caixa, durant el mes de desembre anterior a l'any que s'apliqui; es prorrogarà tàcitament cada any i la renúncia tindrà una validesa de tres.

Alta o baixa en la devolució mensual, durant el mes de novembre anterior.

Alta o baixa en registre d'operadors intracomunitaris: amb anterioritat a la seva aplicació.

Opció de prorrata especial, per a noves activitats durant el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què comenci. Per a les altres activitats durant el termini de l'última autoliquidació de l'any amb les corresponents regularitzacions.

Elecció, canvi o renúncia de règim d'estimació d'IRPF i la seva modalitat el mes de desembre anterior a l'any de la seva aplicació o en el moment de l'alta. La renúncia tindrà una eficàcia mínima de tres anys.

Renúncia al règim de consolidació fiscal: dos mesos des de la finalització de l'exercici últim en què s'apliqui.

Opcions per vendes a distància a la UE, durant el desembre anterior al seu inici.

Quant a la baixa en el cens ha de tramitar-se en el termini d'un mes des del cessament de l'activitat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".