Model 037

per Software DELSOL

El Model 036 és una declaració tributària utilitzada per a comunicar a Hisenda les dades i situació del contribuent que la presenta, en concret altes, variació de dades i baixes en activitats econòmiques i en el cens d'obligats a presentar les diferents declaracions periòdiques d'impostos com l'IRPF, l'IVA, les retencions a tercers, etc.

En el cas de declaracions d'altes i baixes en el cens aquest Model 036 es pot substituir pel Document Únic Electrònic (DUE) en els casos en què està autoritzat per les normes; per exemple es pot tramitar la constitució de Societats Limitades, comunitats de béns, societats civils, etc.

El Model 037 és una versió reduïda i simplificada del 036; el que podem declarar en ell és més limitat ja que no serveix per a les grans empreses, no pot presentar-lo un representant, el domicili fiscal ha de ser el mateix que el de notificacions, estan limitats els règims especials d'IVA que podem declarar en ell, no es declaren relacions intracomunitàries ni el registre de devolució mensual, no es realitzin operacions no subjectes ni vendes a distància, que no estiguem sotmesos a impostos especials ni rendiments de capital mobiliari.

Forma i terminis de presentació

Com es presenta: El Model 036 es presentarà en imprès per finestreta (prèvia descàrrega de l'imprès a través d'aeat.es o en paper pre-impreso facilitat per l'Administració d'Hisenda).

S'haurà de presentar en paper quan es tracti de tramitar l'obtenció de NIF, ja que per a la presentació per internet necessitem el NIF.

També es presentarà en imprès de paper la renúncia de les persones a un règim d'atribució de rendes o similar perquè han de signar tots.

O a través d'internet, per a presentar-ho per internet necessitarem:

 • Certificat electrònic reconegut; la presentació per internet a través de certificat electrònic és obligatòria per a les administracions públiques, les grans empreses, grans contribuents, les societats mercantils o quan se sol·liciti la inscripció en el registre de devolució mensual de l'IVA, es notifiqui la renúncia a la gestió de llibres de registre a través de la Seu electrònica de l'AEAT o l'alta o baixa en l'obligació d'expedir factura.
 • Mitjançant cl@ve pin per a les persones físiques no obligades a presentar-ho mitjançant certificat electrònic.

Termini de presentació: Són els següents:

 • En la declaració d'alta si és prèvia a l'alta per a poder declarar despeses anteriors serà en el moment necessari per a això. Si és una nova activitat la declaració ha de presentar-se abans de l'inici de l'activitat.
 • En la modificació el termini és d'un mes des que ha ocorregut el fet causant de tal modificació.

En el cas de renúncia a règims especials s'haurà de presentar durant el mes de desembre anterior al començament de l'exercici, si no es presenta en aquest termini es considerarà prorrogat el règim aplicable durant l'any següent.

La proposta de percentatge de despeses prèvies a l'activitat deduïbles es presentarà alhora que la declaració d'alta.

L'opció de prorrata especial d'IVA en el mateix termini que la declaració periòdica d'IVA on comenci a aplicar-se si és en inici d'activitats, en els altres casos en el termini de l'última declaració de l'any anterior.

La renúncia al règim de mòduls i al de directa simplificada d'IRPF es presentarà durant el mes de desembre de l'any anterior..

 • En la declaració de baixa serà en el termini d'un mes.

En cas de defunció de l'empresari o professional els seus hereus han de presentar en un termini de sis mesos la baixa o la modificació de titularitat del negoci.

Com empleanar el modelo

En tot l'imprès hem d'emplenar únicament les caselles que suposin una modificació, les altres caselles encara que siguin sobre matèries que ens afecten es deixaran en blanc si ja s'han declarat en un altre model censal anterior.

Les pàgines de l'imprès només apareixeran si tenen informació declarada en elles, si no, no s'imprimiran.

Pàgina 1. - El primer que ens pregunta l'imprès és la causa de presentació: alta, baixa o variació de dades, en el cas de variació de dades devem també dir si és:

 • Modificació de telèfon i adreça electrònica (casella 142) pàg. 1
 • Modificació o baixa de domicili de notificacions (122) pàg. 1
 • Modificació d'altres dades identificatives (125) pàg. 1
 • Modificació d'activitat econòmica o locals (127) pàg. 3
 • Modificació de dades de l'IVA (131) pàg. 2
 • Modificació de dades de l'IRPF (132) pàg. 2
 • Modificació de retencions i ingressos a compte (136) pàg. 3

A continuació, l'imprès ens demana les nostres dades identificatives, nom, NIF, domicili fiscal (amb el seu número de referència cadastral) i, si és diferent, el domicili de notificacions. També hem d'indicar si el declarant és empresari de responsabilitat limitada. Així com telèfons i adreces electròniques.

Pàgina 2 (A, B i C). – Ens requereix dades identificatives de l'empresari (persona física o jurídica), els seus domicili i dades identificatives, els seus locals, on i com exerceix l'activitat, etc.

Pàgina 3. – Si qui presenta la declaració no és directament l'interessat sinó el seu representant aquí hem d'aportar les dades del representant i la causa de la representació.

Pàgina 4. – Declaració d'activitats econòmiques i locals.

Aquí subministrem informació sobre l'activitat econòmica al fet que afecta la declaració, amb expressió del tipus d'activitat (403), l'epígraf en l'Impost d'activitats Econòmiques (402) també ens pregunta les dates d'alta o baixa en l'activitat i el municipi principal de desenvolupament de l'activitat.

A continuació, en el cas que l'activitat es desenvolupi en un local determinat, hem d'aportar informació sobre les dates d'alta o baixa d'aquests locals i sobre els locals directament afectes i els afectes indirectament amb les seves dades (direcció, referència cadastral, percentatge d'utilització)

Pàgina 5. – El primer apartat (5) és per a informar si el declarant és gran empresa.

El següent (7) es refereix a l'Impost sobre el valor afegit on assenyalarem les obligacions formals sobre aquest impost:

 • Obligacions Primer declarem si estem establerts en el territori d'aplicació de l'IVA (500)
  • Si només realitzem operacions no subjectes o exemptes i no hem de presentar declaracions (501).
  • Després declarem circumstàncies especials com si som revenedors d'aparells electrònics de comunicació o si les nostres factures les fan els seus destinataris.
 • Inici d'activitat aquí declarem si el començament de lliurament de béns o prestació de servei és simultanejo a les adquisicions o aquestes són prèvies o estem davant una activitat diferenciada d'una altra que ja venim exercint.
 • Règims aplicables (510 a 526) aquí hem d'especificar quin règim aplicarem en les nostres declaracions fiscals: general, recàrrec d'equivalència, estimació objectiva, etc.

Deurem, a més, aportar informació sobre l'epígraf d'IAE subjecte a aquest règim i la data en la qual comença el mateix.

En aquest mateix lloc (579 a 583) podem acollir-nos als registres especials de devolució mensual i d'operacions intracomunitàries.

Pàgina 6. – Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (apartat A), de Societats (apartat B) i de no residents (apartat C).

Apartat A IRPF, declarem

 • Pagaments a compte Si hem de presentar-los per activitat pròpia o en entitat d'atribució de rendes
 • Règim aplicable

Si estem en estimació directa, normal o simplificada, o en mòduls.

Apartat B Imposat de Societats si estem obligats o no a presentar la declaració de l'IS o si estem exempts, la data de tancament de l'exercici, si hi ha obligació de presentar pagaments a compte i els règims aplicables.

Apartat C IRPF no residents ens acollim a un dels règims fiscals aplicables.

Pàgina 7. –

Retencions i ingressos a compte: declarem si estem obligats a retenir a

 • Treballadors (700)
 • Professionals i altres proveïdors del Model 111 (701)
 • Transmissió d'accions i participacions (702)
 • Ingressos a compte per rendiments d'accions i participacions socials (703)
 • Ingressos a compte de rendiments per mediació en capitals aliens (704)
 • Per rendiments bancaris (705)
 • Per capitalització d'actius o assegurances de vida (706)
 • Altres rendiments de capital mobiliari (707)

Altres impostos: si estem obligats a declarar per impostos especials com els especials de fabricació (710), sobre electricitat (711), el carbó (712), primes d'assegurances (713) o impostos mediambientals (708)

Al peu d'aquesta pàgina declarem si realitzem operacions a distància intracomunitària i amb quin país o països ho fem i les opcions de règim d'IVA aplicables a ells així com si hem superat els 10.111€ en adquisicions intracomunitàries.

Pàgina 6. –Relació de socis, membres o partícips.

Les persones jurídiques o entitats subjectes a l'Impost de Societats quan es constitueixin o existeixin canvis a socis ha de declarar aquí els socis.

Si els que constitueixen una societat ho fan per a transmetre les seves participacions a uns altres això s'ha de declarar en un termini d'un mes des de la transmissió amb les dades dels nous propietaris de les accions o participacions.

No han d'aportar aquesta informació els veïns per la seva participació en la comunitat de propietaris dels seus immobles.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".