Model 130

per Software DELSOL

El Model 130 és un imprès de declaració periòdica presentada pels contribuents subjectes a ell dels ingressos computables a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d'ara endavant IRPF) d'una activitat mercantil o professional (practicada de manera personal o a través d'una societat civil o comunitat de béns).

En aquesta declaració es realitza a més un pagament a compte de l'IRPF corresponent a l'exercici en què es presenta.

Les quantitats ingressades a compte al llarg de l'any es portaran a col·lació, juntament amb les retencions, en la declaració d'IRPF corresponent per a minorar la quantitat a pagar o, si escau, sol·licitar la devolució.

En aquest sentit hem d'explicar que, quan la declaració anual d'IRPF és negativa, les quantitats de les quals puguem demanar devolució són aquelles que han estat ingressades a l'Administració tributària com a pagaments a compte o retencions amb total independència dels números del resultat negatiu; és a dir, Hisenda només ens retorna el que ha cobrat abans.

Qui està obligat a presentar el Model 130

Ho han de presentar els contribuents que estan subjectes a l'IRPF que exerceixin activitats econòmiques adscrits al mètode d'estimació directa, sigui aquesta normal o simplificada.

Les activitats econòmiques a què ens referim en el paràgraf anterior inclouen, a més dels empresaris i professionals, també als qui realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres.

No estan obligats a presentar el model 130 els professionals que, almenys en un 70% dels seus ingressos, es practiquin retenció o ingrés en compte.

Estan subjectes a l'IRPF:

 • Persones físiques (autònoms i professionals col·legiats).
 • Membres de societats civils.
 • Partícips de comunitats de béns.

En aquests dos últims casos són els membres o partícips els qui presenten aquest model (i, posteriorment, la declaració de la renda) encara que sigui la societat civil o comunitat de béns la que presenti altres impostos com, per exemple, l'IVA.

Terminis i forma de presentació

La Declaració és trimestral per trimestres naturals, és a dir el primer trimestre (1T) els mesos de gener, febrer i març es presentarà abans del dia 20 d'abril; el segon trimestre (2T) abril, maig i juny es presenta abans de 20 de juliol; el tercer trimestre (3T) els mesos de juliol, agost i setembre es presenta abans del 20 d'octubre i el quart trimestre (4T) octubre, novembre i desembre abans del 30 de gener de l'any següent.

La presentació es farà de forma electrònica amb signatura electrònica, cl@ve pin o altres admeses.

En els casos que el declarant estigui autoritzat a presentar-la en paper ho farà descarregant-se el model de la pàgina web de l'AEAT.

Quina informació incloem en el 130 i com s'emplena 

Capçalera:

En l'encapçalat posem les nostres dades personals i els de la declaració, és a dir:

 • El nostre NIF.
 • Els nostres cognoms.
 • El nostre nom.
 • L'exercici (any) a què es refereix la liquidació.
 • El període (normalment trimestre: 1T, 2T, 3T o 4T).

Liquidació:

Totes les quantitats d'ingressos, despeses i retencions que es declaren en aquest imprès, en la seva part general, es refereixen a les produïdes durant tot l'any des de l'u de gener fins a l'últim dia del trimestre a què es refereix la declaració i no només a les del trimestre. En el cas d'activitats agrícoles, ramaderes, etc. les quantitats declarades seran, com veurem, referides al trimestre declarat.

 

Casella 01: “Ingressos computables corresponents al conjunt de les activitats econòmiques” Aquí hem de posar la xifra econòmica de tots els nostres ingressos, no només els que hem factura amb IVA sinó de qualsevol altre ingrés encara que no estigui inclòs en la nostra declaració d'IVA.

Casella 02: “Despeses fiscalment deduïbles” aquí inclourem, igual que en el cas anterior, totes les nostres despeses, no només els que hem pagat en factures amb IVA sinó uns altres com a salaris i assegurances socials (inclòs autònoms), tributs, i qualsevol altra despesa.

Casella 03: “Rendiment net” ho obtenim restant a la quantitat de la casella 01 la 02

Casella 04: “20% de la casella 03” com el seu nom indica hem de calcular i posar aquí el 20% del rendiment net sempre que sigui positiu. Si la casella 03 dóna un resultat negatiu deixarem aquesta sense emplenar.

Si hi ha rendiments que s'han obtingut a Ceuta i/o Melilla el percentatge a aplicar en aquesta casella per a ells serà del 10%.

Casella 05: Es dedueixen aquí els pagaments que ja hem realitzat en trimestres anteriors del mateix any

Casella 06: Retencions i ingressos a compte durant el que portem d'any.

Casella 07: “Pagament fraccionat del trimestre” aquest és el resultat final de la liquidació, la qual cosa ens toca pagar. Com es veu és el resultat de sumar el 20% dels ingressos bruts del trimestre i restar les retencions i els ingressos a compte que hem fet durant el mateix període.

Activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres; liquidació:

Les persones que realitzen activitats agrícoles, ramaderes o forestals no estan obligades a declarar el 130 si, durant l'any anterior, el 70% dels seus ingressos hagués estat subjecte a retenció.

Les quantitats declarades en aquest apartat es refereixen al trimestre declarat (a diferència de les primeres que hem vist que es referien a tot l'any transcorregut, com es recordarà).

 

Casella 08: Els ingressos del trimestre

Casella 09: El 2% dels ingressos del trimestre

Si l'activitat s'ha realitzat a Ceuta o Melilla el percentatge a aplicar aquí serà de l'1%.

Casella 10: Les retencions i ingressos a compte que hem abonat o suportat durant el trimestre

Casella 11: El pagament fraccionat que ens toca en el trimestre declarat.

Total liquidació:

Casella 12: Suma de pagaments anteriors. Com hem declarat el total anual d'ingressos i despeses i hem presentat, en els trimestres anteriors, els corresponents pagaments a compte la quantitat a pagar, com és lògic, no deu ser el total de la casella 03 sinó que restarem el que ja hem pagat anteriorment en el mateix exercici.

Casillas 13 i 14: Si el declarant ha tingut, durant l'any fiscal anterior, uns rendiments nets d'activitats econòmiques iguals o inferiors a 12.000€ podrà minorar la quantitat a pagar (en aquesta casella) de la següent manera:

 • Si l'exercici anterior ha tingut uns resultats de fins a 9.000,00€ podrà minorar la quantitat a pagar en 100,00€.
 • Si el seu rendiment ha estat entre 9.000,00€ i 10.000,00€ la minoració serà de 75,00€.
 • Si el seu rendiment ha estat entre 10.000,00€ i 11.000,00€ la minoració serà de 50,00€.
 • Si el seu rendiment ha estat entre 11.000,00€ i 12.000,00€ la minoració serà de 25,00€.

Si la quantitat que li surt a pagar és menor que la de la minoració aplicable podrà aplicar-se la diferència que quedi arracada en declaracions posteriors del mateix període.

Si el contribuent està obligat a presentar, a més del model 130, el model 131 aquesta minoració pot distribuir-se entre els dos.

Casella 15: Si la casella 14 ens dóna un resultat negatiu posarem aquí els resultats negatius de mesos anteriors per a aplicar la minoració que hem explicat en la casella 13

Casella 16: La deducció per adquisició d'habitatge habitual té un import màxim de 660.14€ amb els requisits i altres límits fixats per l'art. 110.3.c) del reglament de l'impost. Per a aplicar aquesta deducció és requisit necessari que la compra d'habitatge o les despeses de rehabilitació hagin tingut lloc abans de l'1 de gener de 2013

Les següents tres caselles consisteixen en les operacions de liquidació per a arribar a la quota a pagar o negativa que correspongui.

Peu de la declaració:

 

En aquesta part haurem de dir:

 • Si la declaració és complementària, és a dir, que tornem a presentar una ja presentada anteriorment per a rectificar alguna dada.
 • Si és negativa o sense activitat ho marcarem en el seu lloc.

En el cas que presentem aquest model sense haver tingut cap activitat en el que va d'any només és necessari dir-ho en aquest lloc deixant la resta en blanc.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".