Model 184

per Software DELSOL

El Model 184 és una declaració tributària informativa (és a dir, que no líquida cap impost ni produeix obligació de pagament o devolució) que han de presentar les entitats en règim d'atribució de rendes.

Com veurem, l'entitat en règim d'atribució de rendes no tributa directament, sinó que són els seus partícips els que tributen segons els resultats que els siguin imputables en la cosa comuna.

Les entitats en règim d'atribució de rendes

Estem parlant d'entitats que agrupen diferents persones (físiques o jurídiques), aquestes entitats no estan sotmeses a l'Impost de Societats i poden o no tenir personalitat jurídica pròpia.

Els partícips en aquestes entitats sí que estan sotmesos als impostos que li són propis així que, segons la seva naturalesa, hauran de tributar per l'IRPF o l'Impost de Societats, però les pròpies entitats no tenen obligació pròpia de tributar, sinó que ho fan, com hem dit, a través dels impostos dels seus socis.

Són entitats en règim d'atribució de rendes les següents:

 • Les societats civils, amb o sense personalitat jurídica.
 • Les herències jacents, que són un conjunt de béns sense personalitat jurídica pròpia (un patrimoni) que està pendent de ser adjudicat, o no, als seus destinataris.
 • Les comunitats de béns, que són exclusivament un NIF sense personalitat pròpia que agrupa diferents persones físiques que realitzen una activitat en comú i tributen cadascuna pel seu compte l'IRPF però que liquiden l'IVA en comú amb la Comunitat de Béns.
 • Les comunitats de propietaris previstes en la Llei de la Propietat Horitzontal.
 • Totes les altres entitats que siguin una unitat econòmica o un patrimoni separat que pugui ser sotmès a imposició fiscal sense tenir personalitat jurídica.
 • Les entitats existents a l'estranger que siguin de la mateixa naturalesa que les enumerades.

No són, per estar expressament excloses, entitats en règim d'atribució de rendes:

 • Les Unions Temporals d'Empreses (UTE).
 • Els grups de societats.
 • Els fons de pensions.
 • Les comunitats de muntanyes en mà comuna.
 • Les societats agràries de transformació.

Càlcul de la renda

Tema important és com es determinen els beneficis que s'atribueixen a cada partícip en l'entitat.

Recordem que l'entitat en règim d'atribució de rendes no tributa, sinó que ho fan els que participen en ella.

Per al càlcul i determinació de la quota de beneficis de cadascun s'utilitza la normativa de l'IRPF sense considerar percentatges d'integració de base imposable ni reduccions, encara que els partícips que tributin per IRPF podran aplicar-los-hi després en les seves declaracions.

Per tant, en els diferents casos el rendiment es calcularà computant ingressos menys despeses necessàries per a la seva obtenció i sense aplicar exempcions o bonificacions prevists en cada cas que queden perquè l'apliquin els partícips si, si escau, és possible.

Els percentatges o quotes amb els quals cada partícip s'atribuirà aquests beneficis seran els que figurin en el títol constitutiu de l'entitat i, si no figura en poder de l'Agència Tributària un pacte que els fixi, s'entendrà que els hi reparteixen per parts iguals.

Obligacions tributàries

El Model 184

La primera i, gairebé, única obligació que té l'entitat en règim d'atribució de rendes és la d'informació a l'AEAT sobre els seus ingressos i la imputació dels mateixos als seus partícips.

Per això aquestes entitats, quan exerceixin una activitat econòmica o les seves rendes siguin superiors a 3.000€ a l'any han de presentar, el mes de febrer de cada exercici, el Model 184 en el qual ha de constar:

 • Les dades informatives de l'entitat i del seu representant.
 • El domicili fiscal i NIF dels seus membres (resideixin a Espanya o no) i els canvis produïts en el domicili.
 • Imports de la renda total i de la qual s'atribueix a cada membre.
 • Base de les deduccions que puguin aplicar-se.
 • Retencions i ingressos a compte de l'entitat i com es distribueixen entre els seus membres.
 • Import total de la xifra de negocis.

Altres obligacions tributàries

A més de la presentació anual del Model 184 existeixen altres obligacions de caràcter fiscal (tant materials com merament formals) que han de complir o bé l'entitat o bé els seus partícips.

A continuació, veurem les obligacions que han de complir la una i els altres segons la normativa de l'IRPF.

Obligacions a càrrec de l'entitat són:

 • Presentación de las declaraciones censales que le correspondan a ella (Modelo 036 o 037).
 • Cumplimiento de las obligaciones contables, llevanza de contabilidad o libros de ingresos y gastos que sean aplicables a la actividad.
 • Emitir facturas.
 • Gestionar el IVA con sus declaraciones liquidaciones periódicas y anuales.
 • Realizar, cuando sí proceda, retenciones y hacer ingresos a cuenta.
 • Determinar la renta total y su atribución a sus partícipes y realizar pagos periódicos a cuenta.
 • Suministrar información a Hacienda.

Obligacions a càrrec de cada partícip en l'entitat:

 • Presentació de les declaracions censals que els correspongui a ells.
 • Realitzar pagaments fraccionats periòdics.
 • Declarar la renda que els sigui atribuïda en els impostos que els siguin aplicables sigui IRPF, Imposat de Societats o el de la Renda de no residents.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".