Model 200

per Software DELSOL

L'Impost de Societats és un tribut directe i personal que té per objecte les rendes obtingudes per les societats i altres entitats amb personalitat jurídica (associació, fundació, etc.), o ens sense personalitat jurídica (fons d'inversió, UTE, fons de pensions, etc.).

Presentació del Model 200

Totes les entitats subjectes a l'Impost de Societats estan obligades a presentar-lo a través del Model 200.

En els grups fiscals (incloses les cooperatives) cada entitat integrant del grup ha de presentar-lo individualment pels seus imports líquids teòrics, però les entitats dependents no faran el document d'ingrés o devolució.

El Model 200 haurà de ser signat pels representants de l'entitat que tinguin facultats suficients per a actuar en el seu nom.

Confecció del Model 200

Per a la presentació del Model 200 l'Agència Tributària posa a la nostra disposició el programa PADIS, com diem més a baix, en el seu lloc web.

El contingut o informació que haurem d'aportar, a més de dades personals o uns altres com a característiques del negoci, és la informació que resulta de la nostra comptabilitat amb els ajustos necessaris per a fer-la complir les normes de l'Impost de Societats (en aquest sentit, hem de recordar que hi ha determinats moviments o operacions comptables que poden no coincidir amb els requisits de l'Impost i han de ser adaptats per a la presentació de l'Impost com determinats sistemes d'amortització o determinades periodificacions d'imputacions d'ingressos o despeses).

Per tant, per a emplenar el programa d'ajuda serà suficient amb tenir davant el nostre balanç i el nostre compte de Pèrdues i Guanys a més d'altres documents com a pagaments a compte o declaracions d'anys anteriors que puguin afectar el seu resultat.

Termini de presentació

Deberá presentarse durante los veinticinco días naturales siguientes a seis meses desde el cierre del período impositivo (si el ejercicio termina el 31 de diciembre será los 25 primeros días naturales de julio).

Documentació que ha d'acompanyar a la presentació del Model 200

Juntament amb el Model 200 haurà de presentar-se la documentació prevista en el seu Reglament.

Per a no estendre'ns ens remetem a aquest reglament (RD 634/2015, de 10 de juliol); aquesta documentació es preveu per a casos en els quals resulti necessari justificar extrems com a operacions intracomunitàries, operacions de liquidació amb proposta prèvia i unes altres com a fusions o escissions o l'aplicació de determinades deduccions que hagin de ser justificades documentalment.

Declaracions a tornar 

Quan s'han practicat retencions o pagaments a compte per import superior a la quantitat que resulti a pagar de l'Impost de Societats el contribuent té dret al fet que se li retorni la diferència.

Aquesta devolució es produeix mitjançant transferència que farà l'AEAT a un compte corrent designat a aquest efecte pel declarant.

Si el contribuent no té compte corrent a Espanya o hi ha qualsevol altra raó per a això, pot sol·licitar a Hisenda que la devolució es produeixi mitjançant xec barrat del Banc d'Espanya.

Presentació electrònica del Model 200

El Model 200 es presentarà a través de la pàgina web de l'Agència Tributària en l'adreça «https:/www.agenciatributaria.gob.es»; per a això és necessari, com ja hem dit, generar un fitxer informàtic de la declaració utilitzant el programa d'ajuda PADIS que l'AEAT facilita en el mateix lloc web.

Per a realitzar aquesta presentació electrònica és necessari:

 • Disposar del NIF del declarant.
 • Disposar de certificat electrònic de signatura electrònica admesa per l'AEAT (normalment els emesos per la FNMT) del qual sigui titular l'entitat declarant o bé a través d'un certificat autoritzat a nom de tercers com un gestor administratiu o un advocat.
 • Descarregar el programa PADIS per a la creació d'un fitxer apte per a la presentació telemàtica o transmetre la informació amb un altre programa informàtic que tingui les mateixes característiques.

Forma de presentació

En la presentació, l'AEAT ens lliurarà la validació d'aquesta presentació amb un codi segur de verificació de 16 caràcters.

Si l'AEAT no accepta la presentació ens mostrarà la descripció dels errors detectats per a esmenar-los.

Si la declaració és a ingressar i no es domicilia el pagament haurà de realitzar-se abans de presentar-la el pagament en el banc (per internet o en la sucursal física) i el banc ens lliurarà un justificant i un número de referència complet (NCR); la presentació de l'impost ha de fer-se en la mateixa data que aquest ingrés; si no és possible es podrà realitzar la presentació fins al quart dia natural des del pagament.

En aquesta presentació haurem de consignar el *NCR que ens han donat i utilitzar el certificat electrònic segons s'ha dit abans.

Si és a ingressar i el pagament el fem per domiciliació bancària no necessitem el NCR, sinó que haurem de consignar el número de compte on domiciliem (l'IBAN) i, en aquest cas, el període de presentació s'ha de realitzar entre els dies un i vint del període normal.

En aquest cas el justificant d'ingrés és la comunicació del nostre blanc que s'ha realitzat el càrrec corresponent.

Si resulta a ingressar, però sol·licitem ajornament, fraccionament, compensació o reconeixement de deute es presentarà en aquest sentit electrònicament.

En aquest cas, a més del Codi Segur de Verificació, l'AEAT ens lliurarà una clau de liquidació amb la qual podrem sol·licitar l'ajornament o fraccionament, cosa que haurem de fer en el mateix moment a través de l'enllaç que ens ofereix l'AEAT per a això o posteriorment en la mateixa pàgina web.

Si la presentació és negativa perquè surt amb resultat zero, a retornar o renunciem a la devolució la presentació és igual que en els casos anteriors però, com és lògic, no és necessari el NCR ni la domiciliació de pagament ja que no hi ha res que pagar.

Únicament, si és a retornar, haver-nos d'acompanyar una domiciliació bancària perquè Hisenda practiqui la devolució.

Hisenda disposa d'un termini de sis mesos per a realitzar aquesta devolució.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".