Model 347

per Software DELSOL

El Model 347 és una declaració informativa, és a dir, és una declaració tributària que no conté una liquidació de tributs ni dóna lloc a pagament o devolució d'impostos sinó que està prevista per a subministrar informació a Hisenda.

En aquest cas parlem d'informar sobre operacions amb aquelles terceres persones (físiques o jurídiques) amb les quals, al llarg de l'any natural anterior a la seva presentació, tinguem operacions que en total de l'any superin la quantitat de 3.005,06€.

La per al càlcul de la quantitat que declarem hem de sumar tots els conceptes, inclosos els impostos com l'IVA, com expliquem més a baix.

El sentit que té aquesta obligació d'informar és que a través del 347 l'Administració Tributària té control sobre els nostres resultats econòmics declarats i sobre els d'aquestes terceres persones a més de poder “creuar” la nostra informació amb la d'aquests tercers, és a dir, dóna a l'AEAT un control molt eficaç per a supervisar i, si escau, revisar el compliment de les nostres obligacions tributàries.

Obligats a presentar la declaració

Estan obligats tots els contribuents siguin persones físiques, jurídiques, administracions públiques i entitats sense personalitat jurídica incloses les comunitats de propietaris.

Estan exclosa d'aquesta obligació:

 • Els que no tinguin la seva seu a Espanya ni un establiment permanent ni un domicili fiscal encara que realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals.
 • Els contribuents subjectes a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que tributin per estimació objectiva (mòduls) en les seves declaracions de renda i IVA.
 • Els contribuents que, durant el període a declarar, no hagin aconseguit amb cap tercer per compres, vendes o pagaments per mediació la quantitat de 3.005,56€ o de 300,51 quan realitzin la labor de cobrament per compte de tercers de drets de propietat industrial, d'autor o intel·lectual o de serveis professionals.
 • Els contribuents que realitzin, exclusivament, operacions no sotmeses en haver de declaració.

Operacions declarables

Com ja hem dit en el 347 el contribuent ha de relacionar totes aquelles persones o entitats, sigui com sigui la seva naturalesa o caràcter, amb els quals han tingut operacions que, en el seu conjunt per a cada tercer, hagin superat la xifra de 3.005,06€ durant l'any natural.

Aquesta informació es desglossarà trimestralment i separada per cada concepte.

Per al còmput de la quantitat s'inclouran no només les operacions típiques i habituals de la nostra empresa sinó també les ocasionals, les operacions immobiliàries i les subvencions, ajudes o auxilis no reintegrables (atorgades o rebudes).

Així mateix estaran incloses tant les operacions subjectes i no exemptes de l'IVA com les no subjectes o les exemptes.

Les companyies d'assegurances declararan totes les seves operacions, tant les primes que cobrin com les indemnitzacions que paguin.

Els contribuents que s'apliquin el criteri de caixa han de declarar les operacions segons la seva meritació durant l'any, és a dir, el criteri de caixa s'aplica a la liquidació de tributs però aquí no.

Dit tot això, estan excloses de l'obligació de declarar:

 • Les operacions de lliurament de béns o serveis en les quals el contribuent no estigui obligat a facturar ni les que no estigui obligat a identificar al destinatari o, en els règims especials d'agricultura ramaderia i pesca no van haver de signar el rebut emès per l'adquirent.
 • Les operacions realitzades al marge de l'activitat empresarial o professional de contribuent.
 • Les operacions realitzades a títol gratuït i no subjectes a IVA.
 • Els lloguers exempts d'IVA fets per persones físiques fos d'una activitat empresarial.
 • Les compres de timbres o segells postals tret que siguin objectes de col·lecció.
 • Les operacions exemptes d'IVA realitzades per entitats o establiment de caràcter social.
 • Les exportacions i importacions i les operacions realitzades fora d'Espanya tret que tots dos contractants tinguin la seva seu en territori Español.
 • El mateix del punt anterior referit a Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Les operacions de les quals ja existeixi un haver d'informació periòdica a l'AEAT per un altre conducte.
 • Les comunitats de propietaris i els establiments de caràcter social no han de declarar:
  • Els subministraments de combustibles i llum per al seu consum.
  • Els consums comunitaris d'aigua.
  • Les primes d'assegurances sobre elements comuns.

Import de les operacions

Per al càlcul de les quantitats que declarem en el nostre 347 prendrem en compte les quantitats netes que, segons el reglament de l'IVA, constitueixen la base imposable d'aquest impost fins i tot en aquelles operacions que estiguin exemptes o no subjectes a IVA.

Si, a més, aquestes subjectes a IVA a aquestes quantitats caldrà sumar l'import d'aquest impost.

No es prendran, no obstant això, en consideració les quantitats que resten com les retencions.


Les quantitats declarades es desglossaran per trimestres naturals.

No obstant això hi ha alguns casos en els quals només es declararan els totals anuals com les operacions realitzades (emeses o rebudes) amb el criteri de caixa o les despeses de les comunitats de propietaris o les quantitats que es paguen en metàl·lic.

Si, després de facturar, s'han produït descomptes, bonificacions o qualsevol altre tipus de minoració de la quantitat de l'operació es prendran en compte per a la quantitat declarada, directament si han estat dins del mateix trimestre però si s'apliquen en un altre trimestre es computaran per separat.

Forma i terminis de presentació

Termini.- Fins a l'últim dia del mes de febrer de l'any següent.


Forma.- Per a confeccionar la declaració hem de descarregar-nos, des del lloc web de l'AEAT, el programa d'ajuda de declaracions informatives al qual subministrarem la informació i serà aquest programa qui confeccionarà la declaració, una vegada en el programa obrirem el Model 347.

 

Ens demana les nostres dades, NIF, nom, dades de contacte. Una vegada emplenats a dalt veiem dues pestanyes que diuen “declarant” i “declarats”; punxem en aquesta segona pestanya i veiem:

 

I, com hem explicat més amunt, el que emplenem són les dades del tercer declarat així com les operacions trimestre per trimestre, a la dreta ens dóna espai per a les operacions immobiliàries i a baix les quantitats anuals com les percebudes en metàl·lic.

Emplenat això, si tenim més tercers que declarar a dalt a la dreta hi ha una icona que és una pàgina en blanc per a crear nous declarats.

Quan acabem el mateix programa genera i presenta la declaració.

Necessitem:

 • Per certificat electrònic o DNI electrònic les grans empreses, les administracions públiques, les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica.
 • Per signatura electrònica avançada o per cl@ve pin les persones físiques.
 • Les comunitats de propietaris poden presentar-ho amb signatura electrònica avançada i, si no excedeix de 15 registres, mitjançant SMS.
 • Per a tots, si la declaració té més de 10.000.000 de registres es podrà presentar amb certificat electrònic en suport llegible directament per ordinador per al que haurem de descarregar un altre programa diferent a l'a dalt esmentat.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".