Model 390

per Software DELSOL

El model 390 és una declaració tributària informativa (és a dir que no produeix una liquidació de la qual es deriva una obligació de pagament o devolució) que conté el nostre resum anual de l'IVA.

Per tant recull i amplia la informació que hem anat subministrant a Hisenda en les nostres declaracions periòdiques d'IVA (trimestrals o mensuals).

Termini de presentació: Dins dels primers trenta dies de gener de l'any següent a l'exercici a què es refereix.

Si l'últim dia anés festiu es podrà presentar el següent dia hàbil.

Forma de presentació: Es presentarà telemàticament a través de la pàgina web de l'AEAT.

Hem de descarregar-nos el programa de “informatives” i seleccionar el model.

Per a la presentació podem utilitzar:

 • Certificat Electrònic, pot ser utilitzat per tots els contribuents però és obligatori per a les grans empreses, els que tributen en règim especial de grups d'entitats, les administracions públiques i les societats mercantils.
 • Sistema cl@ve pin, accedint amb el nostre telèfon mòbil.
 • Presentació mitjançant enviament de SMS, per als quals no estan obligats a utilitzar signatura electrònica. Per a això entrem l'opció de pre-declaració i generem la declaració mitjançant el servei d'impressió amb el que obtenim un codi d'identificació que ens permet presentar-la mitjançant SMS.

Obligats a presentar-ho: Ho estan els contribuents que tinguin obligació de presentar autoliquidacions periòdiques d'IVA.

No estan obligats a presentar el 390 els subjectes passius que hagin de presentar declaracions no periòdiques.

Tampoc estan obligats els subjectes passius d'IVA en els següents casos:

 • Quan tributin en règim simplificat (mòduls).
 • Quan realitzin, exclusivament, arrendament de pisos urbans.

Per a això hauran d'emplenar la informació addicional en els models 303 per a identificar aquestes activitats.

De totes maneres aquesta exoneració del resum anual no es dóna si s'ha donat de baixa en el cens abans de l'última declaració periòdica.

Contingut de la declaració

Per a l'estudi del contingut del 390 utilitzarem la imatge de l'imprès ja acabat encara que el que de debò emplenarem és el programa d'informatives. Els codis i continguts són els mateixos.

PRIMER, Subjecte passiu i meritació:

 

S'ha de consignar obligatòriament el nom i cognoms o raó social i el NIF del presentador.

Registre de devolució mensual posarem x si hem presentat les declaracions periòdiques mensualment encara que només sigui durant algun període de l'any.

Règim especial de grup d'entitats en algun període de l'exercici si el marquem hem d'aportar les dades relatives al número de grup i si el declarant és dominant o dependent.

Si el declarant no és dominant cal posar el NIF de l'entitat dominant.

Ha estat declarat en concurs de creditors en aquest exercici? Si ho hem estat per acte judicial.

Règim especial de criteri de caixa en primer lloc hem de consignar-ho si ens és aplicable i en la següent casella si hem estat destinataris d'aquestes operacions.

Exercici posarem els quatre guarismes de l'any

Declaració substitutiva és la que anul·la i substitueix completament la declaració anterior en la qual haguéssim consignat dades inexactes o errònies. En aquest cas haurem d'emplenar el codi identificatiu (13 dígits) de la declaració a la qual substitueix.

Això també és aplicable en cas de declaració substitutiva per rectificació de quotes en cas de concurs.

SEGON, dades estadístiques i del representant:

A Activitats hem d'enumerar les activitats que declarem, posant com a principal la que generi més volum d'operacions l'any.

B Clau el codi de l'activitat és:

 1. Activitats empresarials subjectes a IAE.
 2. Activitats professionals i artístiques subjectes a IAE.
 3. Arrendament de locals de negoci i garatges.
 4. Activitats ramaderes, agrícoles o pesqueres.
 5. Declaracions prèvies a l'alta en IAE encara no presentada.
 6. Altres activitats no subjectes a IAE.

C EPÍGRAF de l'IAE.

D OPERACIONS AMB TERCERS ho marcarem si estem obligats a presentar el 347.

Declaració del subjecte passiu inclòs en autoliquidacions conjuntes si el marquem hem d'afegir les dades de l'entitat obligada a la presentació.

Representant si n'hi ha posarem les seves dades.

Persones jurídiques el representant de les mateixes no només ha d'indicar les seves dades personals sinó també els del poder amb el qual actua.

TERCER, IVA repercutit:

Aquí trobem diversos grups amb  tres columnes; en la primera hem d'emplenar la quantitat total de la base imposable per aquest concepte i a aquest tipus impositiu, és a dir, totes les operacions a aquest tipus.

En la columna central trobem els diferents tipus impositius.

En la de la dreta les quotes repercutides corresponents a aquest tipus.

Finalment en les bases de cada grup trobem els totals sumats.

Règim ordinari als diferents tipus, com hem explicat.

Aquí no s'inclouen les bases i quotes de les operacions en algun règim especial (inclòs el simplificat) que aniran on els correspongui.

Tampoc les modificacions d'altres exercicis que tributin a tipus diferents dels que figuren ni les motivades per situacions concursals i crèdits incobrables que també es consignaran on els correspongui.

Operacions intragrup bases i quotes dins d'un mateix grup d'empreses.

Règim especial de criteri de caixa en les mateixes condicions.

Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció el mateix que en els anteriors.

S'acumularan aquí bases i quotes calculades tant per mètode de marge de benefici global com pel mètode d'operació  per operació.

Règim especial d'agències de viatge amb els mateixos criteris. Aquí l'únic tipus de gravamen és el 21%.

Adquisicions intracomunitàries de béns i serveis  les subjectes i no exemptes.

IVA reportat en altres supòsits d'inversió del subjecte passiu quant tinguin el seu origen en supòsits diferents de les ja consignades en les caselles 545 i 554.

Modificació de bases i quotes (en operacions corrents i intragrup) amb signe positiu o negatiu les modificacions a tipus de gravamen diferents dels vigents per haver quedat aquestes operacions totalment o parcialment sense efecte o per modificacions posteriors en el seu preu.

També es consignen aquí les modificacions de bases i quotes per motius diferents als previstos en les caselles 649, 650, 31 i 32.

Si fem vendes en règim de viatgers consignarem també aquí les minoracions que corresponen a aquest.

En cap cas es desglossaran tots els conceptes anteriors per tipus de gravamen.

Modificació de bases i quotes per acte de declaració de concurs de creditors s'inclouran també aquí les dels crèdits totalment o parcialment incobrables.

Si la modificació minora les bases i quotes s'escriurà amb signe negatiu.

Total bases i quotes IVA la suma de tot l'anterior. Ho realitza la pròpia aplicació.

Recàrrec d'equivalència aquí les bases i les quotes són als tipus d'aquest recàrrec: 0,5%, 1,4%, 5,2% i 1,75%

Modificació del recàrrec d'equivalència (normal i per concurs en les mateixes condicions que en els casos equivalents anteriors.

Total quotes IVA i recàrrec d'equivalència el resultat de tot l'anterior, el càlcul el realitza el programa.

QUART, IVA suportat:

A diferència del que ocorria en les declaracions periòdiques (Model 301) aquí si hem de consignar detalladament les bases i les quotes de l'IVA que ens deduïm com suportat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".