Nota d'abonament

per Software DELSOL

Quan parlem d'una nota d'abonament o factura d'abonament, parlem tècnicament de les factures rectificatives, ja que, encara que aquest terme s'usa amb freqüència en la pràctica comptable de les operacions comercials, de manera oficial se'n diu així.

Des que entrés en vigor en 2013 el nou Reglament de Facturació, es denominen factures rectificatives.

 És obligat expedir una factura rectificativa en els següents casos:

 • En els casos en què la factura no compleixi algun dels requisits establerts com a obligatoris en els articles 6 i 7 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
 • Quan s'haguessin produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable de l'IVA establertes en l'article 80 de la Llei 37/1992.
  Quan les quotes repercutides de l'IVA s'haguessin determinat incorrectament (article 89 de la Llei 37/1992).

En l'actualitat, notes d'abonament, que és una factura de venda de signe negatiu que es produeix per una devolució de mercaderies, està englobada en les factures rectificatives. Poden ser tant de signe negatiu on es produeix la devolució de la mercaderia com de signe positiu en haver-se emetre's per error o falta d'alguna dada que no s'hagués afegit a la factura original a la qual rectifica.

¿Quan ha d'emetre's?

La rectificació s'efectuarà tan aviat com l'obligat a expedir la factura tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seva expedició, sempre que no haguessin transcorregut quatre anys a partir del moment en què es va reportar l'impost o, si escau, de la data en què s'hagin produït les circumstàncies regulades en l'article 80 de la Llei 37/1992, que donen lloc a la modificació de la base imposable de l'Impost sobre el Valor Afegit.

¿Quins requisits han de reunir les factures de rectificació?

Les factures rectificatives han d'expedir-se en una sèrie diferent, en les mateixes ha d'identificar-se la factura rectificada i constar els elements que es modifiquen. Igualment hauran de complir els requisits que s'estableixen com a obligatoris amb caràcter general.

¿Quin procediment ha de seguir-se per a modificar la base imposable?

La modificació ha d'efectuar-se en el termini dels tres mesos següents a la finalització del termini d'un any (sis mesos en el cas de Pimes) des del moment de la meritació de l'operació o del venciment del termini o terminis impagats si es tracta d'operacions a termini.

En l'emissió de la factura rectificativa s'hauran d'observar els següents requisits:

 • Expedir en sèrie específica i remetre al destinatari de les operacions una nova factura en la qual es rectifiqui o anul·li la quota repercutida, havent d'acreditar tal remissió.
 • En aquesta factura rectificativa, la base imposable i la quota es poden consignar, bé indicant directament l'import de la rectificació, sigui el resultat positiu o negatiu, o bé, tal com quedin després de la rectificació efectuada, sent obligatori en aquest últim cas assenyalar l'import de la rectificació.
 • Es podrà efectuar la rectificació de diverses factures en un únic document de rectificació, sempre que s'identifiquin totes les factures rectificades.
 • Haver facturat i anotat en el llibre registro de factures expedides les operacions dintre del termini i en la forma escaient.
 • Comunicar a la Delegació o Administració de la *AEAT corresponent al seu domicili fiscal, en el termini de un mes comptat des de la data d'expedició de la factura rectificativa la modificació de la base imposable practicada, fent-se constar que aquesta modificació no es refereix a crèdits exclosos de la possibilitat de rectificació.

A partir de l'1 de gener de 2014 s'haurà de comunicar per via electrònica, a través del formulari disponible a aquest efecte en la seu electrònica de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

No obstant això, quan la modificació de la base imposable sigui conseqüència de la devolució de mercaderies o d'envasos i embalatges que es realitzin en ocasió d'un posterior subministrament que tingui el mateix destinatari i per l'operació en la qual es van lliurar s'hagués expedit factura, no serà necessària l'expedició d'una factura rectificativa, sinó que es podrà practicar la rectificació en la factura que s'expedeixi per aquest subministrament, restant l'import de les mercaderies o dels envasos i embalatges retornats de l'import d'aquesta operació posterior. La rectificació es podrà realitzar d'aquesta manera sempre que el tipus impositiu aplicable a totes les operacions sigui el mateix, amb independència que el seu resultat sigui positiu o negatiu.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".