Pagaments a compte

per Software DELSOL

Els pagaments a compte (definits per l'art. 23 de la Llei General Tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre, d'ara endavant LGT) són quantitats que el contribuent (en determinats impostos que els preveuen en la seva pròpia normativa) paga sobre un impost que encara no es liquida sinó que es declararà i liquidarà en un futur però que la Llei obliga a anar pagant durant el període en què es va generant l'impost i que, al final, quan es faci la liquidació definitiva de l'impost es descomptaran de les quantitats a pagar o bé, si s'ha pagat més del que resulta a pagar al final, es podrà demanar la devolució del pagat de més: l'art. 56.6 de la LGT denomina això quota diferencial que és el resultat de restar a la quota líquida de l'impost el que s'ha pagat prèviament.

Per tant, trobem aquests pagaments a compte en diversos llocs: en les autoliquidacions periòdiques (trimestrals o mensuals) dels impostos que les tenen, en la retenció en les factures, en la retenció en les nòmines dels treballadors o un altre tipus de documents, per exemple, quan es realitzen pagaments en espècie.

Al final d'aquest article veurem els dos casos habituals de pagaments a compte que són l'Impost sobre la Renda i l'Impost de Societats.

Obligats a realitzar pagaments a compte

L'article 37 de la LGT ens diu qui són aquests obligats:

 1. El propi contribuent de l'impost quan la Llei l'obliga a anar presentant autoliquidacions periòdiques prèvies a la declaració o liquidació definitiva de l'impost.
 2. El Retenidor és la persona que paga al subjecte a l'impost i que, en fer-li aquest pagament, la Llei l'obliga a retenir un percentatge del pagat i ingressar-lo en l'Agència Tributària. És el cas de les retencions que es fan als treballadors en la seva nòmina o les retencions en factures de professionals o artistes.
 3. L'obligat a realitzar ingressos a compte també és el que paga al subjecte de l'impost, però el fa en espècie, amb el que no pot retenir, i la Llei l'obliga a ingressar a compte quantitats.

En els dos últims casos el retenidor o el que fa l'ingrés a compte ha de lliurar a l'interessat un document acreditatiu del pagament que ha fet, un certificat de retencions; de totes maneres, el propi interessat també pot conèixer els pagaments que han fet uns altres dels seus impostos en la informació que li facilita el lloc web de l'AEAT.

La falta de lliurament a l'interessat d'aquests certificats de retencions o ingressos a compte seria (segons l'art. 206 de la LGT) una infracció tributària lleu que podria ser sancionada amb multa de 150€.

Determinació de les quantitats a pagar a compte

Igual que succeeix amb l'obligació tributària principal, la liquidació de les quantitats que hem de pagar a compte es calcula a partir de les bases tributàries, tipus de gravamen i altres circumstàncies que prevegi la norma que els imposa en cada cas.

En l'Impuesto Sobre la Renda

La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, estableix i regula aquesta obligació de fer retencions i pagaments a compte en els seus articles 99 a 101.

Com ja s'ha vist, poden ser pagaments a compte de l'interessat o retencions i ingressos a compte de tercers pagadors.

Els pagaments a compte del propi interessat es faran quan es tracti d'una persona física que tingui ingressos una activitat empresarial o professional per compte propi en estimació directa, normal o simplificada, i es realitzen mitjançant una autoliquidació trimestral (Model 130) en la qual es computaran els ingressos percebuts durant el que es porta d'any, les despeses deduïbles en el mateix període i les retencions que ens han fet, quedant la diferència com a base del pagament a compte al qual s'aplicarà un 20% del qual restarem els pagaments a compte ja fets durant l'any i altres deduccions o bonificacions.

Retencions per salaris, pensions i prestacions per desocupació el pagador d'aquestes rendes està obligat a retenir al seu perceptor un percentatge i ingressar-lo en l'AEAT trimestralment i, anualment, realitzar una declaració informativa en la qual inclou totes les dades de percepcions anuals dels treballadors i el que se li ha retingut durant aquest any.

El tipus aplicable de retenció varia entre el 19,5% i el 45% i s'aplica segons taules que apareixen en la Llei i que tenen en compte el nivell d'ingressos i la situació personal del treballador: si està casat, si té menors al seu càrrec, etc.

El perceptor té obligació de transmetre al pagador la informació necessària per al càlcul del tipus impositiu.

Retencions per altres pagaments com a Administradors socials (entre el 37% i el 19% segons els casos), premis literaris artístics o científics (19%), pagament per cursos, conferències o similar (15%), pagament d'endarreriments (15%) i treballadors residents a l'estranger (45%).

Quant a la retenció en factura els empresaris o professionals que realitzin activitats professionals o artístiques estan obligats a retenir-se en la seva factura, quan dites factures estiguin dirigides a una empresa, un 15% de la base imposable.

Existeix una bonificació en els dos primers anys d'exercici de la professió per la qual només es retindran durant aquest temps un 7%.

En les factures dirigides a consumidors finals que no són empreses no ha de practicar-se aquesta retenció.

Pagament fraccionat de l'Impost de Societats

Estan fixats i regulats per l'art. 40 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats.

No estan subjectes a aquests pagaments les entitats que, segons l'art. 29 de la Llei, tributin a l'1% o al 0%; tampoc estaran obligats a pagar les societats o entitats l'última declaració de les quals de l'impost fos negativa.

Els pagaments es realitzaran tres vegades a l'any, entre els dies un i 20 dels mesos d'abril, octubre i desembre.

La base per a calcular el pagament serà la quota íntegra l'últim impost de societats declarat en el moment de presentar el pagament; sobre aquesta base s'aplicarà un tipus del 18%.

La societat també pot optar per calcular el seu pagament fraccionat en funció dels ingressos obtinguts durant el període de l'exercici ja transcorregut en el moment de presentar l'autoliquidació (els 3, 9 o 11 mesos anteriors) calculant la quota que ja s'ha reportat de l'impost.

En aquest cas s'utilitzarà, com a percentatge de gravamen, les 5 setenes parts del tipus de gravamen amb les bonificacions que puguin aplicar-se.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".