Passiu

per Software DELSOL

El passiu és una de les dues parts del Balanç i un dels documents que integren els comptes anuals de l'empresa.

La seva estructura i contingut són regulats per les normes comptables i altres normes com la Llei d'Impost de Societats.

El balanç de l'exercici és el document comptable que ens informa sobre la situació patrimonial de l'empresa. Està format per l'actiu i el passiu sent aquests dos components, d'alguna manera, un reflex de l'altre ja que en parlar de comptabilitat per partida doble han de quadrar entre ells o, cosa que és el mateix, sumar en total les mateixes quantitats.

El Pla General Comptable defineix el passiu com:

obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones”.

Per tant, en el passiu trobem comptes que, d'alguna manera, són l'origen del patrimoni de l'empresa o, cosa que és el mateix, han servit per a obtenir els recursos que representa l'actiu i ara són deutes i un altre tipus d'obligacions amb terceres persones que haurem d'atendre abans o després (passiu corrent) o no (net patrimonial).

En el passiu trobem dues seccions:

 • Net patrimonial (o passiu no exigible) que són els fons aportats pels socis i accionistes i pels resultats (o beneficis) de l'activitat i, per tant, suposen finançament passat que no prové de tercers i que no origina una obligació present ni futura de pagament, és:
  • Capital
  • Reserves
  • Resultats d'exercicis anteriors
  • Pèrdues i guanys de l'exercici
 • Passiu corrent (o passiu exigible) que comprèn totes els altres comptes del passiu, és a dir, obligacions envers tercers a les quals l'entitat sí que té o haurà de respondre en el present o en el futur.

El passiu corrent compren els següents grups:

 • Tributs, contraprestacions i aportacions al sistema de pensions i de salut per pagar obligacions per tributs de tota mena (impostos, contribucions, etc) a càrrec de l'empresa tant pel seu propi compte com per retencions a tercers i les seves aportacions al sistema de pensions. Inclou els impostos per transaccions financera.
 • Govern central
  • Impost general a les vendes
  • Imposat selectiu al consum
  • Drets duaners
  • Impost sobre la renda
  • Altres impostos i contraprestacions
  • Certificats tributaris
  • Institucions públiques
  • Governs regionals
  • Entitats locals
  • Imposats
  • Contribucions
  • Taxes
  • Administradores de fons de pensions
  • Empreses prestadores de serveis de salut
  • Compte propi
  • Compte de tercers
  • Altres costos administratius i interessos
 • Remuneracions i participacions per pagar obligacions amb els treballadors per remuneracions, beneficis socials i participacions per pagar.
  • Sous i salaris per pagar
  • Comissions per pagar
  • Remuneracions en espècie per pagar
  • Gratificacions per pagar
  • Vacances per pagar
  • Participacions dels treballadors per pagar
  • Beneficis socials dels treballadors per pagar
  • Compensació per temps de serveis
  • Avançament de compensació per temps de serveis
  • Pensions i jubilacions
  • Altres remuneracions i participacions per pagar
 • Comptes per pagar comercials – Tercers obligacions que provenen de l'adquisició de béns i serveis en les operacions objecte del negoci.
  • Factures, resguards i altres comprovants per pagar
   • No emeses 
   • Emeses 
   • Brestretes a proveïdors
  • Lletres per pagar
  • Honoraris per pagar
 • Comptes per pagar comercials – Relacionades obligacions amb entitats relacionades amb l'empresa que provenen (aquestes obligacions) de l'adquisició de béns i serveis en les operacions objecte del negoci.
  • Factures, resguards i altres comprovants per pagar
   • No emeses 
   • Emeses 
   • Bestretes otorgades
  • Lletres per pagar
  • Honoraris per pagar
 • Comptes per pagar als accionistes (socis), directors i gerents. Només inclou deutes amb persones físiques.
  • Accionistes o socis
   • Prèstecs
   • Dividends
   • Altres comptes per pagar
  • Directors
   • Dietes
   • Altres comptes per pagar
  • Gerents
 • Obligacions financeres obligacions per operacions de finançament que contreu l'empresa amb institucions financeres i altres entitats no vinculades, i per emissió d'instruments financers de deute.

Estan incloses les acumulacions i els costos financers associats al finançament i altres obligacions derivades d'ella.

  • Préstecs d'institucions financeres i altres entitats
  • Contractes d'arrendament financer
  • Obligacions emeses
  • Altres instruments financers per pagar
   • Lletres
   • Papers comercials
   • Bons
   • Pagarés
   • Factures conformades
   • Altres obligacions financeres
  • Costos financers per pagar
 • Comptes per pagar diverses – Tercers deutes de l'entitat amb tercers que provenen de transaccions que no són comercials, tributàries, laborals i de finançament.
  • Passius per instruments financers
  • Passius per compra d'actiu immobilizat
   • Inversions mobiliàries
   • Inversions immobiliàries
   • Actius adquirits en arrendament financer
   • Immobles, maquinària i equip
    Intangibles
   • Actius biològics
  • Dipòsits rebuts en garantia
  • Altres comptes per pagar diverses
   • Subsidis governamentals
   • Donacions condicionades
  • Altres comptes per pagar
 • Comptes per pagar diverses – Relacionades igual que en el punt anterior amb la diferència és que els deutes són amb tercers relacionats amb l'entitat. És paral·lela al punt anterior de deutes amb socis i administradors, però aquí els tercers no són persones físiques sinó jurídiques.
  • Préstecs
  • Costos financers
  • Bestretes rebudes
  • Regalies
  • Dividends
  • Passiu per compra d'actiu immobilitzat
  • Altres comptes a pagar diverses
 • Provisions valors estimats per obligacions de suma i oportunitat incerts.
  • Per a litigis
  • Per desmantellament, retir o rehabilitació de l'immobilitzat
  • Per a reestructuracions
  • Per a protecció i reparació del medi ambient
  • Per a despeses de responsabilitat social
  • Per a garanties
  • Altres provisions
 • Passiu diferit per impostos que es generen per diferències temporals gravables (imposables) sense efecte tributari i en actualitzacions de valor.

També conté la participació dels treballadors diferides quan es determina sobre la base d'un resultat tributari.

Així mateix, incorpora els interessos referits a comptes per cobrar que encara no han reportat.

  • Impost a la renda diferit
   • Patrimoni
   • Resultatats 
  • Participacions dels treballadors diferides
   • Patrimoni
   • Resultats
  • Interessos diferits
   • Interessos no reportats amb tercers
   • Interessos no reportats en mediació a valor descomptat
  • Guany en venda amb arrendament financer paral·lel
  • Subsidis rebuts diferits
  • Ingressos diferits
  • Costos diferits
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".