Patrimoni net

per Software DELSOL

El patrimoni net és una part o secció del balanç comptable de l'empresa que ens informa dels fons propis amb què compta l'empresa, és a dir, els recursos per a l'adquisició d'elements de l'actiu que no procedeixen de finançament de tercers.

Elements de les comptes anuals

El Pla General Comptable de 2010 enumera les seccions en què es divideix el balanç que integra els comptes anuals.

Aquestes seccions són:

 • Actiu: Béns, drets i altres recursos amb què compta l'empresa i dels quals espera obtenir beneficis.
 • Passiu: obligacions que té l'empresa amb tercers incloent les provisions.
 • Patrimoni net: és la diferència entre el valor de les dues seccions anteriors.

El Patrimoni net

Com acabem de dir, és la part que queda del valor dels actius després de restar-li les obligacions que recullen els passius.

En ell trobem els següents conceptes recollits en els diferents comptes i grups del PGC:

Capital

Recull els fons que els socis aporten per al negoci al principi o en moments posteriors, per tant són els fons genuïnament propis de l'entitat.

Segons el tipus d'entitat els comptes són (100) Capital Social per a societats mercantils, (101) Fons Social per a entitats sense forma mercantil i (102) Capital per a persones físiques.

També recull comptes que resten el seu valor quan hi ha aportacions pendents de pagar (103) i en aquells casos, excepcionals, en què l'entitat posseeix accions pròpies (108) i (109).

Reserves

Són part dels beneficis generats en diferents exercicis que no es distribueixen entre els socis o partícips, sinó que es “reserven” per a augmentar els fons propis.

Inclouen diferències entre aportacions efectives dels socis i el que consta en l'escriptura (110) i (111).

A més, les reserves pròpiament dites que poden ser:

 • Reserva legal (112) és obligatòria la seva constitució fins determinats percentatges que estableix la normativa fiscal i comptable i també està regulada la seva utilització.
 • Reserves voluntàries (113) són les que l'entitat decideix crear sense tenir obligacions per a ells.
 • Reserves especials (114) són altres reserves que l'entitat ha de constituir perquè una norma ho exigeix, pot ser per mandat dels seus propis estatuts o en casos com l'amortització de capital o per a cobrir el còmput d'un fons de comerç o altres casos.

Resultats pendents d'aplicació

Recullen, normalment de manera provisional, els resultats positius o negatius d'exercicis anteriors o de l'últim tancat als quals no s'ha donat, encara una destinació.

En el cas de pèrdues solen romandre aquí fins que es puguin compensar amb beneficis o altres actuacions.

Altres conceptes

També formaran part del patrimoni net determinades subvencions no reintegrables, donacions o llegats.

Significat i anàlisi del patrimoni net

El propi nom de patrimoni net o de fons propis ens indica que els elements que recull formen, en el seu conjunt, els recursos econòmics de l'empresa que són seus propis, que no deu a tercers als quals hagi de pagar o retornar.

Conseqüència d'això és el concepte de capitalització de l'empresa; en una empresa sanejada i normal el patrimoni net ha de ser positiu.

No obstant això pot, en determinats casos, no ser positiu. Si l'empresa va acumulant pèrdues que no pot compensar i es van computant en comptes de romanents, resultats negatius o resultats pendents d'aplicació, aquestes restes poden arribar a aconseguir una xifra que superi els recursos propis pròpiament dits, amb el que el patrimoni net podria suposar una quantitat negativa, llavors parlem de descapitalització o de fallida tècnica.

Aquesta situació pot afectar la solvència de l'entitat, tant a curt com a llarg termini, ja que suposa que el seu passiu corrent i no corrent és superior als seus actius de tota mena pel que els seus recursos no aconsegueixen per a atendre les seves obligacions.

Per això s'estableix l'obligació d'incloure, en els comptes anuals, un document on es reflecteixen cada any els canvis del patrimoni net.

La situació negativa del patrimoni net pot incidir en diversos aspectes:

 • Reducció obligatòria de capital; prevista en l'art. 163 de l'antiga Llei de Societats Anònimes, l'actual Llei de Societats de Capital no ho recull de manera tan explícita, però ho regula en els seus articles 320 et seq. Aquesta operació ha de tenir un estudi previ, en els sis mesos anteriors, d'un auditor de comptes i ser acordada per la Junta General de la Societat; ha de respectar els privilegis o particularitats d'accionistes, si n'hi ha, afectar de la mateixa manera a tots els socis i no pot aplicar-se mentre existeixin reserves disponibles (voluntàries o la legal si supera el 10%).
 • Dissolució obligatòria de la societat es produeix de manera automàtica en el cas que la societat ha de reduir la seva capital social per sota del mínim legal i, transcorregut un any, no ha augmentat la seva capital o transformat la societat per a ajustar-se als requeriments de la Llei. Així mateix, la societat també es dissol si, a l'entorn d'un concurs de creditors, es procedeix a la seva liquidació. És necessària aquest acord de liquidació perquè la sola existència del concurs no suposa la dissolució de la societat.
 • Possibles limitacions en distribució de beneficis l'art. 273 de la Llei de societats de capital prohibeix la distribució de dividends si el patrimoni net és de valor inferior al capital social.
 • Prohibició d'accions pròpies i casos en què es produeixen; la llei regula els casos de la seva adquisició per a reduir capital amortitzant-les.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".