Percepcions salarials i no salarials

per Software DELSOL

L'Estatut dels Treballadors (RDLegislativo 2/2015, de 23 d'octubre) regula el salari del treballador en el seu article 26.

Segons aquesta norma formen el salari les percepcions econòmiques del treballador, ja siguin en diners o en espècie, que es produeixen com a conseqüència de la prestació dels seus serveis laborals a l'empresa, tant pel treball efectiu com els períodes en què no es treballa però que són computables com de treball (vacances, festius i caps de setmana, hores de descans programades, etc).

Continua l'article 26 definint les percepcions econòmiques del treballador que no són considerades com a salari o percepcions no salarials, que es produeixen en tres possibilitats que estudiem a continuació.

Aquestes percepcions no salarials, al no formar part de la retribució del treballador, no estan subjectes a retenció d'IRPF ni, tampoc, formaran part de la base de cotització de la Seguretat Social.

L'empresa podrà deduir-se les despeses que representen, quan escaigui, però no suposen un ingrés *declarable per al treballador.

Les indemnitzacions o suplerts per despeses que el treballador realitza en la seva activitat laboral

Són quantitats econòmiques que l'empresa paga al treballador, en la seva nòmina, per a compensar-li per despeses que ha realitzat en el desenvolupament de la seva activitat laboral.

Aquests pagaments han d'ajustar-se als límits que estableix per a ells la legislació fiscal i els criteris fixats pels dictàmens de l'Agència Tributària.

Un primer capítol d'aquest tipus de despeses serien les dietes de desplaçament i despeses d'allotjament.

El Reglament de l'IRPF (RD 439/2007, de 30 de març) estableix com s'han de calcular les despeses de locomoció i allotjament, hauran d'estar justificats amb factures (si té un bitllet de viatge, per exemple) o, si no n'hi ha (perquè, per exemple, ha utilitzat el seu cotxe) se li podrà pagar fins a 0,19€ per Quilòmetre recorregut més els peatges i aparcaments que estiguin justificats documentalment.

Continua aquest article enumerant en quins casos es poden pagar aquestes despeses que són:

 • Si el treballador ha de dormir en una localitat diferent del seu lloc de treball o del seu domicili.

Es podran pagar les despeses que estiguin justificats (factura de l'hotel, rebuts de combustible, peatges, aparcaments, etc.); però per als conductors de vehicles de transport de mercaderies no serà necessari justificar-los per les despeses d'allotjament fins a 15€ diaris (25€ si és a l'estranger).

Per a pagar la manutenció el límit serà de 53,34€ diaris (o 91,35€ diaris si és a l'estranger).

 • Si el treballador no ha de dormir fos les despeses permeses per a la seva manutenció seran de 26,67€ diaris (o 40,08 a l'estranger).

En aquest tema existeixen regulacions específiques per a casos especials com el del personal de vol, funcionaris o treballadors d'empreses a l'estranger, etc.

Les quantitats que es paguin amb excés d'aquests límits no es consideraran percepcions no salarials i, per tant, estaran subjectes a IRPF i a cotitzar a la Seguretat Social.

A més d'aquestes despeses de desplaçament i allotjament existeixen altres quantitats amb les quals la impresa indemnitza al treballador i que no constitueixen percepcions salarials, que són:

 • Roba de treball (que pot donar-se en diners o en espècie).
 • Desgast d'eines de treball, quan siguin del treballador.
 • Beneficis que es donen al treballador que pot accedir a productes a un preu inferior com a economats, menjadors d'empresa, etc.
 • Menyscapte de diners.

Com en el cas anterior, les quantitats que es paguin per aquests conceptes s'hauran d'ajustar a la legislació i doctrina tributàries; el que excedeixi dels límits previstos per a cada cas perdran la condició de percepcions no salarials i estaran subjectes a impost i cotització.

Les prestacions e indemnitzacions de la Seguretat social

Aquests pagaments que fa l'empresa en casos de baixa per malaltia o accident (professional o no) també són percepcions no salarials.

L'article 102 de la Llei General de la Seguretat Social (RDLegislativo 8/2015, de 30 d'octubre) regula la col·laboració de les empreses en el pagament de les prestacions d'aquest organisme als seus treballadors, col·laboració que és voluntària, en uns casos, i obligatòria en uns altres.

Poden assumir el pagament de les prestacions per malaltia o accident i les prestacions per assistència sanitària.

En aquest cas l'empresa podrà deduir-se de les seves obligacions de pagament per cotitzacions socials determinada quantitat segons el coeficient que es fixi.

També pot pagar (avançant el pagament) als seus treballadors les seves prestacions per incapacitat temporal quan siguin a càrrec de l'entitat gestora o d'una mútua laboral.

En aquest cas hauran de comunicar, pels mitjans electrònics establerts per a això, aquests pagaments a la mútua o entitat gestora.

Les indemnitzacions que l'empresa ha d'abonar al treballador per trasllats o acomiadament

Aquestes indemnitzacions que l'empresa ha de pagar al treballador que són obligatòries en aplicació de l'Estatut dels Treballadors o per disposicions del conveni col·lectiu, no es consideren percepcions salarials perquè no responen, de manera directa, a la prestació de serveis del treballador, sinó que es produeixen per incidències en la relació laboral en les quals la Llei o el conveni estableix aquestes compensacions.

En el cas de trasllat l'Estatut dels Treballadors, en el seu article 40, regula els casos i les causes en les quals es pot produir tal trasllat, en aquest cas el treballador podrà optar entre extingir la relació laboral (amb una indemnització de 20 dies) o accedir a aquest canvi geogràfic percebent una indemnització per les despeses que produeixi el trasllat, que inclouran tant els del propi treballador com dels familiars que tingui al seu càrrec; les quantitats hauran de pactar-se entre empresa i treballador i/o estar al que diguin els convenis col·lectius.

Per a l'acomiadament disciplinari, quan sigui qualificat com a improcedent o nul, segons els articles 55 i 56 de l'Estatut dels Treballadors donarà lloc a la readmissió del treballador o a la seva indemnització que serà de 33 dies per any (i, en determinats casos també caldrà pagar salaris de tramitació); també es pot produir l'obligació de pagament d'aquesta indemnització en els casos d'extinció del contracte per voluntat del treballador (art. 50 de l'Estatut) que és quan el treballador decideix acabar el contracte per incompliments greus de l'empresa.

En aquests casos la indemnització per acomiadament dins dels límits fixats no és una percepció salarial i no cotitza a la Seguretat Social estant, també, exempta d'IRPF; en el que excedeixi d'aquests límits si estarà subjecta com a quantitat salarial.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S.A. utiliza cookies propias y de terceros con finalidad analítica y de marketing. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en el botón "Configurar".