Plusvàlua

per Software DELSOL

El Diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola defineix plusvàlua com a “Increment del valor d'un bé per causes extrínseques a ell”. Per tant, la plusvàlua consisteix que una cosa augmenta el seu valor econòmic per circumstàncies externes, per exemple, no seria una plusvàlua l'augment de valor perquè hem introduït millores en la cosa, però sí que ho seria si aquest augment de valor es produeix per canvis en el mercat.

La plusvàlua és un benefici ja que suposa un augment del patrimoni del propietari de la cosa que té alguna cosa que val més diners del que valia abans.

La plusvàlua mercantil

La plusvàlua mercantil, que també es diu fons de comerç, és la diferència entre els diners que paguem per un negoci que ja està en marxa i el valor del patrimoni comptable d'aquest negoci (els seus actius menys els seus deutes).

Parlem en el cas de compra de tot el patrimoni empresarial d'un negoci.

I per què paguem més del que valen les coses que conté el negoci que comprem?, per què es produeix aquesta diferència?: perquè el negoci el val (almenys per al qual el paga) ja que, a més dels seus actius comptables (edificis, màquines, patents, etc.) també té un altre patrimoni que no apareix amb un valor comptable com la seva cartera de clients, el coneixement i experiència a desenvolupar l'activitat, la preparació del seu personal laboral, el prestigi de la seva marca i coses així.

Per tant, aquesta diferència entre el pagat i el valor merament comptable és un actiu intangible que només podem registrar en la nostra comptabilitat, en el compte (204) quan es produeix aquest pagament major en una compra.

Plusvàlua comptable d'actius financers

Per al cas d'actius financers mantinguts per a la venda la normativa comptable permet realitzar ajustos per valor raonable en el compte (133) en el moment del tancament de l'exercici.

Aquests ajustos poden ser positius o negatius segons l'actiu tingui un preu major o menor que el ja comptabilitzat i es computaran contra els comptes (800), (900) o directament al compte de resultats segons cada cas.

En aquest cas, la plusvàlua d'un actiu financer dependrà normalment del mercat: si és una acció que cotitza en borsa, per exemple, la plusvàlua vindrà de la seva millor cotització en aquest mercat.

La Plusvàlua en l'Impost sobre la Renda

L'article 33 de la Llei de l'IRPF (Llei 35/2006, de 28 de novembre) parla dels guanys i pèrdues patrimonials que són les que es posen de manifest per alteracions en la composició del patrimoni del contribuent.

Aquestes alteracions que posen de manifest els guanys o pèrdues són, per exemple:

 • La transmissió per compravenda o donació de béns i drets: venda d'habitatges o locals comercials, places de garatge, accions i donacions, herències, llegats, etc.
 • Quan el contribuent augmenti el seu patrimoni sense aquests negocis com els premis de loteria.
 • La permuta de béns i drets.
 • Quan es perden elements patrimonials.

Perquè aquestes alteracions tinguin incidència en l'impost han de materialitzar-se; per exemple, si pugen unes accions no seria un guany patrimonial fins que la bena i obtingui més diners.

Hi ha un munt d'excepcions (una llista casuística) i, a més, no s'inclourien si estan subjectes a l'impost de successions i donacions i les generades amb anterioritat a 20 de gener de 2006 derivades d'elements patrimonials adquirits abans del 31 de desembre de 1994. També existeixen guanys exempts com, per exemple, la de l'habitatge habitual de majors de 65 anys.

Per a determinar el guany patrimonial es trobarà la diferència entre el valor de compra de la cosa amb les despeses de compra més el valor de les millores que s'hagin fet en ella i restant-li el valor de venda.

Aquesta diferència es reduirà depenent des del moment de venda des de la reforma de l'impost de 20 de gener de 2006 i aplicant altres coeficients reductors depenent de dates i valors. Anteriorment anava reduint-se fins a desaparèixer l'obligació de pagament amb el pas dels anys però això s'ha eliminat, per això s'aplica la reducció fins a la data del canvi de normativa i, a partir d'ell, ja no n'hi ha.

Aquestes pèrdues i guanys patrimonials s'imputaran en la base imposable general.

L'impost municipal de plusvàlua

La Llei d'Hisendes Locals (RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'ara endavant LHL) crea i regula, en els seus arts. 104 i següents el denominat “Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana”, la qual cosa en llenguatge corrent diem impost municipal de plusvàlua.

S'aplica exclusivament als béns immobles urbans (pisos, locals, naus, solars) i no als terrenys o construccions en sòl rústic que queden fora d'aquest impost.

La meritació d'aquest impost es produeix quan es posa de manifest un increment del valor de l'immoble en ocasió de la seva compravenda o un altre tipus de transmissió o reconeixement o creació d'un altre dret real que doni com a resultat el reconeixement d'aquest increment de valor econòmic.

No s'aplicarà l'impost en dissolucions de règims matrimonials o altres actes relacionats amb ells.

El responsable del pagament d'aquest impost pot ser, segons cada cas, el propietari de l'immoble, el seu venedor o el seu comprador.

Amb independència de qui sigui el contribuent fixat per la Llei és habitual pactar, en els contractes de transmissió d'immoble, qui es farà càrrec d'aquest impost.

La base imposable és, com ja hem dit, l'augment del valor de l'immoble. Per a calcular-la s'utilitzen els valors cadastrals que també són la base de càlcul de l'IBI, amb les correccions que calgui fer en cas de revisions d'aquests valors cadastrals, és a dir, prenent en consideració si el valor cadastral s'ha revisat o no. Per a això l'art. 107 de la LHL estableix uns coeficients.

La tramitació, gestió i fixació de tipus de gravamen seran els determinats per cada ajuntament en les seves ordenances fiscals.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".