PIME

per Software DELSOL

Les PIMES o Petites i mitjanes empreses són, per definició, la immensa majoria dins del teixit empresarial del nostre país (i, probablement, de qualsevol país), sent les que impulsen, de manera més eficaç, el creixement econòmic i la creació d'ocupació.

El seu concepte es basa en la classificació d'empreses que figura en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, segons la seva grandària que és:

 • Microempreses: les que tenen menys de deu treballadors i un volum de negocis inferior a dos milions d'Euros.
 • Petites empreses: que té menys de cinquanta treballadors i un volum de negoci inferior a deu milions d'Euros.
 • Mitjanes empreses: té menys de dos-cents cinquanta treballadors i un volum de negoci inferior a 50 milions d'Euros o, alternativament, que el seu balanç general no superi els 43 milions d'Euros.
 • Grans empreses: les que estan per sobre dels límits de les tres anteriors.

Aquestes dades es referiran a l'últim exercici comptable i fiscal tancat i, per a les empreses de nova creació, segons les estimacions raonades que es faci sobre ells.

Per a canviar de classificació i adquirir o perdre la condició de PIME és necessari superar, o no superar, els límits durant dos exercicis consecutius.

Per al compliment d'aquests criteris hauran de tenir-se en compte els volums de les empreses associades i de les vinculades, si n'hi hagués.

Aquesta classificació es refereix a totes les empreses que embenin productes i serveis directament: tant societats com autònoms que realitzin la seva activitat directament; als autònoms que ho són per participar en una societat no, clar.

En la creació de llocs de treball

Com hem dit, encara que les grans empreses mouen moltíssims diners i creen, també, moltíssims llocs de treball són les empreses petites i mitjanes les que formen el teixit essencial de l'activitat econòmica del país i són, per això, fonamentals en l'impuls del creixement econòmic i de la creació d'ocupació.

Segons un informe emès per Randstad Research i per CEPYME (la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa) està previst que les PIMES crearan, entre els anys 2018 i 2019, un total de 585.000 llocs de treball a Espanya: 299.000 en 2018 (un 3,1% més que en 2017) I 285.000 EN 2019.

De fet, durant el primer trimestre de l'any 2018 ja està registrat que han creat gairebé 46.000 ocupacions en aquests tres mesos.

S'estima que, en els pròxims deu anys podrien crear 1.600.000 noves ocupacions. Els sectors on més va incidir això són l'hostaleria i personal qualificat com a enginyers i matemàtics.

Per sectors, en la creació d'ocupació, estan al capdavant les activitats del sector serveis: la restauració (bars, restaurants, hotels, cafeteries, etc.) i el comerç són els que més ocupació creen. Al costat d'ells figuren amb bons resultats les activitats innovadores i negocis en les àrees d'oci i cultura, benestar, turisme i innovació productiva.

Altres sectors com l'industrial i la construcció segueixen amb una capacitat “moderada” de crear ocupació.

Normativa reguladora de les PIMES

En termes generals han de tenir en compte les següents normes:

 • El Codi de Comerç i el Codi Civil.
 • El Reglament General de Protecció de dades: Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril que és directament aplicable a Espanya.
 • Normativa sobre finestreta única empresarial i en punts d'atenció a l'emprenedor (RD 127/2015 de 27 de febrer).
 • Diferents normes que regulen l'administració electrònica.
 • Llei Bàsica de Cambres Oficials de Comerç (Llei 4/2014 d'1 d'abril).
 • Llei 1/2014 de 28 de febrer de protecció a treballadors a temps parcial i altres mesures econòmiques i socials.
 • Normativa creadora del Consell Estatal de la Petita i mitjana empresa (RD 962/2013 de 5 de desembre).
 • Llei d'Economia sostenible (Llei 2/2011 de 4 de març).
 • RD-Llei 13/2010 de 3 de desembre de foment de la inversió i creació d'ocupació, amb mesures en els àmbits laboral i fiscal.
 • Reglament del Registre Mercantil (RD 1784/1996 de 19 de juliol).
 • Llei de l'Impost de Transmissions i Actes Jurídics Documentats (RD Legislatiu 1/1993 de 24 de setembre).

A més, haurà de tenir-se en compte la normativa orientada a fomentar la creació d'empreses, sent les més rellevants:

 • Llei de Societats Laborals i Participades (Llei 44/2015 de 14 d'octubre).
 • Llei de Societats de Capìtal (RD Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol).
 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (modificació de la Llei 2/2007, de societats professionals).
 • Estatut del Treballador Autònom (Llei 20/2007 d'11 de juliol) que regula la figura del TRADE o treballador autònom econòmicament dependent i el Registre Estatal d'Associacions Professionals d'autònoms, desenvolupat pel RD 197/2009.
 • Llei de Societats Professionals (Llei 2/2007 de 15 de març).
 • Ordre JUS/1445/2003, 4 de juny, per la qual s'aproven els Estatuts orientatius de la societat limitada Nova Empresa i altra normativa que la desenvolupa.
 • RD-Llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica.
 • Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.
 • Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic.
 • Hem d'afegir tota la normativa i doctrina administrativa aplicable a la creació i gestió d'empreses per internet.

Aquesta enumeració de normes no és exhaustiva, hem inclòs les que poden semblar interessants per a qui gestiona o pensa emprendre amb una PIME però existeixen moltes més en tots els camps aplicables com la normativa laboral, les mesures de foment de l'activitat empresarial, de la innovació i altres mesures de caràcter fiscal, mercantil i comptable que afecten les PIMES.

La comptabilitat de les PIMES

Encara que, en termes generals, coincideix en gran manera amb el Pla General de Comptabilitat, el Pla General de Comptabilitat per a PIMES és, en realitat, una simplificació d'aquell, suposant en molts casos una tramitació més senzilla dels assentaments comptables.

Aquest PGC per a PIMES està aprovat per RD 1515/2007 de 16 de novembre segons la redacció que li ha donat la seva modificació realitzada per RD 602/2016, de 2 de desembre.

Poden utilitzar aquest PGC simplificat les empreses que puguin formular els comptes anuals abreujats, és a dir, les que compleixin dos de les tres circumstàncies següents:

 • Que la suma del seu actiu no superi els 4.000.000€.
 • Que l'import va negar de la seva xifra de negoci de l'exercici no superi els 8.000.000€.
 • Que la mitjana de la seva plantilla de treballadors, durant l'exercici, no superi els cinquanta.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".