Ràpels

per Software DELSOL

Segons doctrina de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) en totes les operacions, siguin de compra o de venda, tot tipus de descomptes que apareixen en la factura minoraran l'import total de la compra o la venda, en compliment del que disposa els sengles apartats b) de la norma de valoració 17a (Compres i altres despeses) i la 18a (Vendes i altres ingressos).

Per això tots els descomptes es deduiran de l'import brut de la factura excepte en el cas dels quals siguin per ràpid pagament que tenen caràcter financer.

Un ràpel és un descompte que el venedor concedeix al comprador quan aquest últim compleix certes condicions.

El més habitual és que el ràpel es produeixi per aconseguir un determinat nivell de compres o comandes, és a dir, el venedor aplicarà als seus compradors que, en determinat període, aconsegueixin un volum fixat de compres, un descompte consistent en determinat percentatge.

Aquest incentiu pot ser per nombre d'articles o per diners que gasta, en total, el client beneficiari.

Per exemple, si tenim un negoci de venda de carn (òssia, una carnisseria) atenem el públic que entra per la porta del nostre local aplicant-li els preus que corresponguin.

Si acudeix a comprar-nos un restaurant que consumeix grans quantitats de carn tots els dies i ens compra, de manera recurrent, un gran volum dels nostres productes li podem aplicar, com a incentiu perquè continuï comprant-nos a nosaltres, un descompte de tot el que ens compra (per exemple, un 10%).

Això és un ràpel.

El més habitual és que el ràpel no aparegui en la factura, perquè sol ser conseqüència d'haver existit altres compres anteriors i s'aplica, també normalment, a posteriori però sobre el volum total de compres del client beneficiat durant el període corresponent.

La forma en què es plasma el descompte, en la factura o fora d'ella en un document posterior, està a la lliure decisió del qual emet la factura.

En qualsevol cas, apareguin o no en la factura, el comprador beneficiari ha de tenir-los en compte en quan afectin la valoració de les seves existències de magatzem al tancament d'exercici.

Només en el cas que aquests ràpels puguin concretar-se, de manera raonable, a un grup de compres concret haurà d'imputar-los com a minoració de valor de les mercaderies, matèries primeres o altres productes als quals afecti.

Descomptes per pagament immediat

Igual que el ràpel, el descompte per pagament immediat és una minoració de la quantitat a pagar pel comprador a canvi que el pagament de la factura es realitzi en un termini més curt de l'habitual.

Per exemple, aplicar un 5% de descompte en el preu si la factura es paga en un termini de tres dies.

El primer que ens crida l'atenció és que, en aquest cas, el descompte es produeix per un compromís de pagament en aquest termini o per haver realitzat ja el pagament el client. En tot cas les parts han fixat una data de pagament (aquí més curta de l'habitual) cosa que tenen dret a fer dins dels límits fixats per la Llei de Prevenció de la Morositat (Llei 3/2004, de 29 de desembre) en el seu article 4.

El comprador ha de calibrar i calcular els seus costos financers, és a dir, el tipus de descompte per ràpid pagament que li aplica el seu proveïdor pot ser més favorable que el finançament que pugui aconseguir del banc o no ser-ho (i el mateix succeeix respecte del venedor), per la qual cosa haurà de veure com és l'alternativa que sali més a compte tant en el sentit financer com en el comercial.

Com s'articula en la pràctica l'aplicació del descompte per ràpid pagament?; el més habitual (i, també, el més lògic) és emetre la factura normal, sense cap descompte en ella, amb tots els seus requisits i impostos (com IVA, retencions o qualsevol altre). Quan el client paga dins del termini convingut se li lliura una factura rectificativa en la qual s'adoba la quantitat en què consisteixi el descompte (i amb els impostos també en sentit negatiu).

Aquesta nova factura ha de complir els requisits legals per a aquest tipus de factures, és a dir, esmentar expressament que és una factura rectificativa i no pot tenir numeració correlativa amb les factures normals, sinó que les rectificatives hauran de tenir una numeració pròpia (creant a aquest efecte una sèrie de factures pròpia).

La minoració de l'IVA repercutit que es produeix en la factura rectificativa està expressament autoritzada per la Llei de l'IVA (art. 80).

La DA. 3a de la Llei 15/2010, que modifica l'abans dita Llei 3/2004, estableix l'obligació de les empreses de fer públic, mitjançant el seu esment en el seu *memora dels comptes anuals, els terminis de pagament que aplica als seus proveïdors.

Comptabilització de ràpels i descomptes 

Com hem dit al principi, els descomptes que apareixen en la pròpia factura es dedueixen de l'import brut de la factura pel que els impostos i retencions que procedeixin s'aplicaran sobre el nou import brut ja reduït i, comptablement, no hi ha cap particularitat, simplement comptabilitzarem la factura amb els seus imports i sense registrar a part el descompte. Això, amb independència que puguem després explicar l'operació en la memòrra dels nostres comptes anuals.

En el cas que el ràpel o descompte aparegui en un document posterior, com una factura rectificativa, haurem d'utilitzar els comptes previstos a aquest efecte pel PGC:

Per al venedor parlem del compte Descomptes sobre vendes per ràpid pagament (706) i Ràpels sobre vendes (709).

Com veiem, són comptes d'ingressos, del grup (7), que normalment serien comptes creditors, però en aquest cas funcionen a l'inrevés, es carreguen (s'imputen al deu) perquè el que fan és minorar l'ingrés registrat en l'anterior compte d'ingrés o venda que hem utilitzat.

En el mateix sentit imputarem al Deu la part proporcional del compte d'IVA repercutit (477) de manera que es minora l'abonament que li havíem fet en la venda original. El mateix ocorrerà respecte de qualsevol altre compte accessori que hàgim utilitzat.

Per al comprador els comptes són Descomptes sobre compres per ràpid pagament (606) i Ràpels per compres (609).

Succeeix el mateix que en el cas anterior però al revés, és a dir, són comptes de despeses del grup (6) que, en aquest cas, s'abonen minorant el valor imputat en la despesa original i el mateix respecte de l'IVA (472) i altres comptes accessoris de l'assentament.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".