Resultats pendents d'aplicació

per Software DELSOL

Els resultats pendents d'aplicació formen un subgrup del Pla comptable, el (12) dins del grup (1) de finançament bàsic i recullen això, resultats consistents en pèrdues o guanys, d'exercicis anteriors que encara no han estat aplicats a cap destinació.

La seva definició i regulació la tenim en el Pla General Comptable (RD 1514/2007, de 16 de novembre).

Com hem dit formen part del grup de finançament bàsic pel que apareixen en el Balanç de Situació en el net patrimonial i formen part dels fons propis de l'empresa amb signe positiu (en Haver-hi) o negatiu (al Deu) segons correspongui.

Per tant, són comptes creditors el saldo dels quals és positiu si en el seu llibre major és en Haver-hi i negatiu si és al Deu.

Romanent (120)

En aquest compte es recullen els beneficis de períodes comptables anteriors que no s'han destinat a ser repartits entre els socis ni a constituir reserves.

En cada exercici, quan es produeix el tancament de la comptabilitat, el Compte de Pèrdues i Guanys produeix un resultat comptable.

En el cas que aquest resultat sigui positiu (guanys) els administradors, en formular els comptes anuals, han d'incloure una proposta d'aplicació del resultat (art. 253 de la Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, d'ara endavant LSC).

És la Junta General Ordinària de la Societat la que ha de deliberar i decidir sobre l'aprovació dels comptes presentats pels administradors i com s'aplicarà el resultat (arts. 160, 164.1 i 273 de la LSC).

Aquesta aplicació del resultat consistirà, primer, en la dotació de les reserves obligatòries, la legal prevista per la LSC i les que estableixin com a obligatòries els estatuts socials.

A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors de forma voluntària o obligatòria.

A continuació, es poden aplicar els beneficis per a dotar reserves voluntàries.

Finalment, pot la Junta acordar la distribució de beneficis entre els socis segons les seves participacions. Aquests beneficis només es podran repartir quan el valor del patrimoni net no resulti inferior al del capital social. També està prohibit repartir beneficis si el valor de les reserves disponibles és menor que les despeses de recerca i desenvolupament que figurin en el balanç.

Si la Junta General no disposa de tots els beneficis en cap de les destinacions que acabem d'enumerar, és a dir, si sobra diners després de dotar totes les reserves i fer els repartiments que corresponguin, el saldo d'aquest excedent es quedarà en aquest compte (120) amb signe positiu (saldo creditor), pendent de donar-li una destinació en exercicis futurs.

Per a això s'haurà d'abonar amb càrrec al compte (129).

En exercicis posteriors, si es disposa d'aquest saldo romanent per a donar-li una altra destinació, el moviment serà de càrrec (al Deu) per a saldar-la amb abonament a:

 • Si es para repartir dividendos o beneficios con abono a las cuentas de tesorería del subgrupo (57).
 • Si es para compensar pérdidas con abono a la (129).
 • Si es para dotar nuevas reservas con abono a cuentas del subgrupo (11).

Resultats negatius d'exercicis anteriors (121)

En el cas que el resultat comptable del compte de Pèrdues i Guanys sigui negatiu (deutor) i existeixin, per tant, pèrdues, la Junta General Ordinària no podrà fer, amb la distribució de resultats que parlàvem en el punt anterior, una altra cosa que computar aquestes pèrdues.

Per a això, se saldarà el compte de pèrdues i guanys (129) amb el seu abonament i amb càrrec a aquesta (121), que figura amb signe negatiu (deutor) en el net patrimonial i quedant allí pendent.

El PGC ordena que se separin, en comptes de quatre xifres, els resultats negatius de diferents exercicis.

Segons l'art. 273 de la LSC si el valor negatiu d'aquest compte (129) donés com a resultat, en restar, que el valor del patrimoni net fos inferior al del capital social, serà obligatori que els beneficis d'exercicis posteriors es destinin a compensar aquestes pèrdues, almenys, fins que el patrimoni net tingui aquest valor.

Quan es compensi el saldo negatiu d'aquest compte (129) amb beneficis d'exercicis posteriors s'abonarà (per a fer desaparèixer el saldo) amb càrrec als comptes amb les quals es cancel·li, que normalment serà la (129) d'aquest altre exercici; encara que poden existir altres casos com les reduccions de capital.

Resultat de l'exercici (129)

En tancar cada exercici s'ha de confeccionar el compte de Pèrdues i Guanys, que és un dels documents que componen els comptes anuals obligatoris.

En aquest document se salden les despeses i ingressos de l'any, amb abonament dels saldos dels comptes del grup (6) de despeses i càrrec dels saldos de les del grup (7) d'ingressos.

Si el resultat d'aquesta operació dóna un saldo creditor (en Haver-hi) la societat tindrà beneficis i si és deutor (al Deu) pèrdues.

En qualsevol dels dos casos el saldo, amb el signe que sigui, es registrarà en aquest compte (129) que, a l'ésser de naturalesa creditora, figurarà amb signe positiu si té saldo en Haver-hi i negatiu si és al Deu.

Aquest compte (129) ha de fer desaparèixer el seu saldo al principi de l'exercici següent amb càrrec o abonament als altres comptes a les quals es destini el resultat (reserves, repartiments, romanent o compensació de pèrdues anteriors, segons cada cas).

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".