Retenció

per Software DELSOL

La retenció és una obligació fiscal que consisteix a deduir un determinat percentatge (retenir) en els pagaments que fem a determinades persones i ingressar, després, aquesta quantitat que hem pagat de menys a l'Agència Tributària com a pagament a compte dels impostos d'aquesta persona a la qual hem retingut.

En general, com a obligació tributària, la retenció està establerta per l'art. 23 de la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre, d'ara endavant *LGT).

Segons l'article 35 de la mateixa Llei (punts 1 d i h) tant el retenidor com l'obligat a suportar la retenció tenen la consideració d'obligats tributaris.

Finalment, l'art. 38.3 defineix com obligat a suportar la retenció a “la persona o entitat perceptora de les quantitats sobre les quals, segons la llei, el retenidor hagi de practicar retencions tributàries”.

En els últims punts d'aquest article veurem els casos més habituals de retencions d'IRPF.

Els pagaments a compte d'impostos

Com acabem d'explicar, els pagaments a compte d'impostos són quantitats que, previstes expressament per una Llei, han d'ingressar-se en l'Agència Tributària abans que es produeixi l'obligació de liquidar i pagar l'impost que correspongui i que queden allí pendents d'aquesta liquidació; si arribada la liquidació definitiva la quantitat a ingressar per aquest impost és superior als pagaments a compte que s'han fet el contribuent haurà d'ingressar la diferència i si la quantitat a pagar és menor tindrà dret al fet que se li retorni per Hisenda aquesta diferència.

Segons l'art. 37 de l'LGT existeixen tres tipus de pagaments a compte:

 • Els pagaments fraccionats en els quals és el propi contribuent de l'impost el que fa ingressos periòdics a compte de l'impost.
 • Les retencions en les quals és una altra persona, normalment el que paga al contribuent d'aquest impost, qui ha de retreure i ingressar en Hisenda aquesta part percentual del pagament.
 • Els ingressos a compte que també fa un tercer pagador, però en aquest cas no és un percentatge del pagament en tractar-se de lliuraments en espècie (encara que podrien ser en diners); en fer-les la Llei l'obliga a afegir determinat percentatge que ingressarà en Hisenda.

Com hem dit, aquests pagaments es dedueixen després de la quantitat a pagar per l'impost, a aquest efecte l'art. 56.6 de l'LGT defineix la quota diferencial com el resultat de restar-li aquestes quantitats a la quota líquida, sempre segons la normativa de cada impost.

Obligacions entre particulars

És l'art. 24 de l'LGT regula aquestes obligacions.

Es tracta de la responsabilitat que tenen les diferents persones entre elles: el pagador-retenidor i el cobrador-retingut responen, l'u enfront de l'altre, de realitzar les seves obligacions amb Hisenda i de les conseqüències que tindria si no ho fan; l'article esmenta expressament les seves obligacions respecte a la repercussió, retenció i ingrés a compte quan les preveu la Llei.

Per part seva, l'art. 29.h estableix l'obligació del retenidor de lliurar al retingut un certificat de retencions amb les dades de les quantitats que li ha pagat i de la retenció que li ha practicat, perquè aquest pugui utilitzar-ho per a la liquidació del seu impost, encara que actualment el lloc web de l'AEAT ens dóna, també, tota aquesta informació si ens identifiquem amb signatura electrònica o un altre mitjà acceptat.

El retenidor també està obligat a mantenir el caràcter reservat de les dades que manegi del retingut per aquesta raó, l'art. 95 de l'LGT estableix que només poden utilitzar aquestes dades per al compliment de les seves obligacions d'informació i ingrés a l'Agència Tributària, segons la normativa de cada tribut. D'altra banda, els obliga al “més estricte i complet sigil” amb aquestes dades.

L'ingrés del retingut no pot ser ajornat

Encara que l'LGT sol permetre l'ajornament i/o fraccionament dels ingressos tributaris en determinades condicions, el seu art. 65.2 estableix que els pagaments a Hisenda de quantitats retingudes a uns altres no poden ajornar-se ni fraccionar-se.

Obligacions d'informació

Establerta per l'art. 93 de l'LGT, obliga els retenidors a presentar a Hisenda relacionis dels pagaments que han fet i de les quantitats que han retingut.

Retenció d'IRPF dels treballadors  per compte d'altre 

La Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (Llei 35/2006, de 28 de novembre, d'ara endavant Llei IRPF), defineix en el seu article 17 quins són els rendiments del treball que no són només els salaris dels treballadors sinó també uns altres com les pensions, prestacions per desocupació i alguns més.

El Reglament de l'IRPF (RD 439/2007, de 30 de març, d'ara endavant Reglament), en els seus articles 80 et seq. regula les retencions del treball, que es calculen sobre els rendiments íntegres tant per retribucions en diners com en espècie.

El percentatge de retenció serà el que figura en l'article 85; aquesta quantitat es reduirà aplicant el mínim personal i familiar previst en l'article 84 (és a dir, depenent de la seva situació familiar, si tenen fills o altres persones al seu càrrec, si està casat) i posant, també, un límit si els ingressos anuals són inferiors a 22.000€ a l'any.

Per a fer aquest càlcul el treballador ha de facilitar tota la informació necessària a l'empresa amb el contingut i forma prevists en l'article 88.

Retenció d'IRPF de rendiments de capital mobiliari

Prevista en els arts. 90 et seq. del Reglament, s'aplica sobre els rendiments de capital procedents d'actius financers, ja tinguin la forma d'interessos que es paguen (rendiment explícit) com de diferència de valor entre la compra i la venda d'aquests actius (rendiment implícit), sent la base sobre la qual s'aplica la quantitat d'interessos que es cobra o la diferència de valor.

El percentatge d'aquesta retenció és sempre el 19%.

Retenció d'IRPF de professionals i artistes

En el cas dels professionals (advocats, notaris, arquitectes, etc.), segons l'art. 95 del Reglament, han de retenir-se en les seves factures quan dites factures estiguin dirigides a una empresa o autònom que exercitin activitats econòmiques. No han de fer-ho si la factura és a càrrec d'un consumidor final.

El tipus de retenció a aplicar el del 15% però el Reglament permet aplicar el 7% durant els dos primers anys en què realitzin l'activitat.

Retenció d'IRPF de guanys patrimonials

Prevista en els arts. 96 et seq. del reglament s'aplica en les vendes d'accions i fons d'inversió quan es faci amb guany i al tipus fix del 19%.

També s'aplica el 19% en altres guanys com els premis en metàl·lic, les que provinguin d'aprofitaments forestals i les de la transmissió de drets de subscripció.

Retenció d'IRPF de lloguers de local de negocio i drets d'imatge

En els arrendaments d'habitatge no es practica cap retenció.

En els de local de negoci s'haurà de retenir al tipus del 19% aplicat sobre tots els conceptes que coure l'arrendador menys l'IVA.

Els ingressos per drets d'imatge han de retenir-se al tipus del 24%.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".