Revaloració

per Software DELSOL

La revaloració d'un actiu consisteix a actualitzar el valor comptable d'aquest actiu (fix o circulant) per a ajustar-ho al valor real o de mercat quan aquest és més elevat.

Si el valor al qual l'ajustem fos menor estaríem davant una deterioració que té un tractament comptable totalment diferent i que no té res a veure amb el que expliquem en aquest article.

El valor comptable dels elements d'un actiu és el previst per la normativa comptable, en concret pel Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007, de 16 de novembre, d'ara endavant PGC); es valora inicialment pel seu preu d'adquisició, cost de producció o similar, i el PGC disposa taxativament que  “con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas”.

Per tant, la norma general és que no es poden realitzar revaloracions dels nostres actius en el balanç perquè el seu valor comptable ha de ser el seu preu d'adquisició menys la seva amortització i no està permès, per la normativa comptable, realitzar aquestes revaloracions; a diferència del que ocorre amb les deterioracions que si es permeten segons i en quins casos.

No obstant això, si es poden revaloritzar actius del balanç quan ho permeti, de manera expressa, una Llei que ens de aquesta oportunitat i en els moments concrets en què estigui autoritzat per tal norma.

Les Lleis de revalorització d'actius

Aquestes Lleis, que són de mesures fiscals i d'impuls de l'economia, permeten l'actualització de balanços durant determinat termini des de la seva promulgació amb el que es pot actualitzar i revaloritzar els valors històrics d'elements de l'actiu al seu valor actual.

Fins al moment present això ha ocorregut només tres vegades:

 • Llei 76/1961, de 23 de desembre.
 • RD Llei 7/1996, de 7 de juny.
 • Llei 16/2012 de 27 de desembre.

Aquesta possibilitat d'actualitzar els valors dels actius és sempre voluntària, aquestes lleis faculten perquè es pugui fer l'actualització, però ningú està obligat a fer-la.

Normalment, el termini per a realitzar l'actualització és fins a fi de l'any de publicació de la norma, computant-se en el moment del tancament comptable.

Les actualitzacions s'aplicaran segons uns índexs establerts per cada Llei que solen dependre de l'any d'adquisició i que tindran, com a límit màxim, el valor de mercat.

En el cas d'acollir-nos a l'actualització se'ns aplicaria un impost per això, previst en cadascuna de les normes amb regulació de les seves condicions i tipus impositiu, que hauríem de pagar a Hisenda per les revaloracions.

Però, si ens donen l'oportunitat d'actualitzar preus dels nostres actius a valor actual això té grans avantatges: reflectirà, el nostre balanç, una imatge més fidel de la realitat, produirà un estalvi fiscal perquè aplicarem les amortitzacions d'immobilitzat sobre quantitats més altes, el balanç millorarà la seva imatge cara a l'exterior amb millors ràtios financers i econòmics, la qual cosa facilitarà obtenir finançament.

Hi hauria, per tant, que calcular el que ens costa l'impost per revaloritzar i els beneficis fiscals, financers o d'un altre tipus que ens aportarà aquesta revaloració per a decidir si l'apliquem o no.

Si es fa la revaloració s'ha de fer de tots els elements de l'actiu en conjunt amb les seves amortitzacions, es permet no incloure els béns immobles.

Si es revaloritzen béns immobles haurà de distingir-se sempre el valor del sòl i el de la construcció.

És obligatori, si es fa l'actualització de balanç, indicar-ho i explicar-ho amb tot detall en la memòria dels comptes anuals d'aquest exercici.

Tractament comptable

En pujar el valor comptable dels nostres actius que, per la seva essència tenen saldo deutor, queda la diferència com a saldo creditor que haurà d'abonar-se a una comptes especial de net patrimonial la denominació del qual serà la que estableixi cada Llei que l'autoritzi però que estarà enquadrada en el compte comptable (114) de reserves especials.

El saldo d'aquesta nova reserva serà indisponible fins que l'Agència Tributària realitzi la comprovació dels nous valors o, si no ho fa, fins transcorreguts tres anys.

Quan ja estigui comprovat o hagin passat els tres anys la reserva es podrà aplicar a compensar pèrdues anteriors o a l'ampliació del capital social.

Passats deu anys des del tancament de l'actualització podrà considerar-se com una reserva de lliure disposició.

Quant a l'aplicació dels nous valors dels actius per a la seva amortització, cada Llei habilitadora ho regula fixant la data a partir de la qual es podran amortitzar que, normalment, serà l'any següent al de l'actualització, i es continuarà aplicant així durant la resta de la vida útil de l'element, en els mateixos termes que correspon a les renovacions, ampliacions o millores.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".