Salari en espècie

per Software DELSOL

L'Estatut dels Treballadors (RDLegislativo 2/2015, de 23 d'octubre) regula, en el seu article 26, el salari dels treballadors definint-lo com la totalitat de les percepcions econòmiques que reben per la seva prestació professional de serveis laborals a compte de l'empresa tant en diners com en espècie.

A part d'això, l'única regulació que aquest estatut fa sobre el salari en espècie és, en el paràgraf següent del mateix article, prohibir que el salari en espècie sigui superior al 30% del total del salari del treballador i que, com es resta del salari en diners, no pot produir l'efecte que el salari en diners sigui inferior al salari mínim interprofessional.

Diferents del salari en espècie són les percepcions no salarials que no són retribució del treballador pel seu treball sinó pagaments que fa l'empresa, en la mateixa nòmina, però que corresponen a indemnitzacions, suplerts o pagaments per mediació que no són salari mentre que el salari en espècie sí que ho és. Aquestes percepcions no salarials són compensacions per despeses que ha realitzat el treballador durant la seva activitat o pagaments delegats (per exemple en cas de malaltia l'empresa li paga el que li paga la mutualitat) o indemnitzacions (per acomiadaments o trasllats).

A la vista de tot això podem definir el salari en espècie com els beneficis econòmics consistents en la percepció de béns o serveis que el treballador obté de l'empresa com a part del pagament del seu salari com a tal treballador i que retribueixen, juntament amb la resta del salari en diners, els seus serveis professionals en l'empresa però que no són compensacions per despeses que el treballador ha fet en la seva activitat ja que, en aquest últim cas, no parlaríem de salari en espècie sinó de retribució no salarial.

En aquest sentit l'article 23.1.B) del RD 2064/1995 de 22 de desembre, disposa que són percepciones en especie (del trabajador) la utilización, consumo u obtención para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no suponga un gasto real para quien los conceda (la empresa)”,

Quan existeixen aquests salaris en espècie han de figurar en les nòmines del treballador amb la seva descripció i la seva valoració econòmica i, tenint en compte que formen part del salari total, el seu valor ha de sumar-se al dels altres conceptes salarials que sí que són en diners (com el salari basi o els complements salarials) per a trobar el valor total del salari brut que serà la base de les retencions d'IRPF i formarà, en els termes establerts per la norma, les bases de cotització per a calcular les retencions per cotitzacions socials del treballador i les de l'empresa.

Aquestes retribucions en espècie no solen estar previstes per la Llei ni tampoc és freqüent que apareguin, com a obligació, en els convenis col·lectius; el que apareguin retribucions en espècie sol respondre al fet que ho han convingut l'empresa i el treballador el que és perfectament legítim atès que, com hem vist, l'existència de retribucions en espècie sí que està expressament prevista en l'Estatut dels Treballadors i, a més, empresa i treballador poden acollir-se al principi de llibertat de pactes que s'estableix en l'art. 1.255 del Codi Civil que els autoritza a pactar el que considerin oportú sempre que tals pactes no siguin contraris a la Llei, la moral ni l'ordre públic.

D'altra banda és, també, freqüent que s'estableixin aquestes retribucions en espècie perquè existeix el costum en l'activitat a desenvolupar o en la pròpia empresa de pagar tals retribucions.

És el cas dels Porters de finca urbana en els quals és molt freqüent que aquests treballadors rebin l'ús d'un habitatge en el propi edifici (la casa del porter), sent tal ús d'habitatge una retribució afegida al seu sou en diners i estant exclosa, expressament, del concepte d'arrendament d'habitatge per l'art. 5.a) de la Llei d'Arrendaments Urbans (Llei 29/1994, de 24 de novembre).

També succeeix amb certa freqüència que els treballadors obtinguin els productes o serveis que fabrica o distribueix l'empresa per a la qual treballen de manera gratuïta o per un preu inferior al de mercat, per exemple, succeeix en alguns treballadors d'algunes companyies de producció, distribució o comercialització d'energia elèctrica que els subministrin la llum de les seves llars sense cobrar-la-hi, la qual cosa constitueix clarament una retribució en espècie.

Ara bé, deu l'empresa carregar al treballador amb els impostos indirectes que correspondrien?, és a dir, si, en l'exemple que acabem de posar, l'empresa subministra energia a la llar del treballador i se li facturés li carregaria l'IVA corresponent però no la hi està facturant, li està subministrant aquesta mateixa energia en concepte de retribució salarial.

La resposta és que no: segons reiterada jurisprudència (per citar una l'STS Sala 4a de 19 juliol de 2007) l'empresa no pot retenir en nòmina al treballador imposats com l'IVA; els descomptes en nòmina estan taxativament previstos i són els de Seguretat Social (art. 103 i següents de l'LGSS) i de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (art. 74 i concordants del RD 1775/2004) i es poden descomptar bestretes de salaris o préstecs que l'empresa hagi fet al treballador, però no existeix cap norma que empari o justifiqui el descompte d'impostos com l'IVA en la nòmina; la normativa de l'IVA (Llei 3771992) preveu que es carregarà mitjançant “factura o document substitutiu”, no estant en absolut previst que es pot repercutir aquest impost indirecte a través d'un rebut de salaris.

Després, l'empresa, segons prevegi la normativa fiscal haurà de declarar, o no, aquest IVA segons la naturalesa que procedeixi, com a autoconsum o per un altre concepte, però no pot retenir-l'hi ni deduir-l'hi al treballador.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S.A. utiliza cookies propias y de terceros con finalidad analítica y de marketing. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en el botón "Configurar".