Salari

per Software DELSOL

Per a un treballador el salari és el conjunt de percepcions econòmiques, en diners o espècie, que retribueixen la seva activitat professional prestada per compte d'altri.

Inclou el que es paga pel seu treball efectiu i també els períodes de descans computables com de treball.

El salari en espècie no pot, en cap cas, ser superior al 30% de la totalitat del salari.

No són salari els pagaments que l'empresa fa al treballador com a indemnitzacions o suplerts per despeses realitzades en el seu treball ni tampoc ho són les indemnitzacions, ni les de la Seguretat Social ni les que li pagui l'empresa per trasllats, suspensions o acomiadament.

Estructura del salari. s'estableix, tant l'estructura com les seves quanties, en el conveni col·lectiu que sigui aplicable i, de no haver-ho, per pacte en el contracte de treball.

El que es disposa en el conveni és un mínim, empresari i treballador pot pactar un salari superior però no inferior al del conveni.

Els seus continguts són:

 • Salari basi contribució fixada per unitat de temps o d'obra.
 • Complements salarials, normalment fixats en el conveni col·lectiu, es fixen en consideració a les circumstàncies de les condicions personals del treballador, al tipus de treball i als resultats de l'empresa.

Aquests conceptes salarials poden ser consolidables o no consolidables; són consolidables si, respectant sempre els mínims previstos en el conveni, poden no ser afectats per variacions a l'alça com a pujades salarials si ja estaven per damunt fins al límit on estaven per damunt.

Deduccions. Les càrregues fiscals i cotitzacions socials a càrrec del treballador han de pagar-les els treballadors i és nul qualsevol pacte en contrari.

Salari Mínim Interprofessional (SMI). Ho fixa el govern (normalment en la Llei de Pressupostos) prèvia consulta amb sindicats i empresaris. Es tindrà en compte:

 • L'Índex de Preus al Consum.
 • La productivitat mitjana nacional.
 • L'increment de la renda nacional per la participació del treball.
 • La conjuntura econòmica.

Si no es compleixen les previsions sobre l'IPC Podrà fer-se una revisió semestral.

El Salari mínim és inembargable.

Igualtat. Està prohibida la discriminació salarial entre homes i dones el que obliga l'empresari a pagar igual a tots dos per tots els conceptes salarials o extrasalarials.

Pagament del salari. Ha de fer-ho l'empresari puntualment i documentar-lo amb un document denominat rebut de salaris o nòmina.

El període dels pagaments serà el fixat en conveni o pacte, però no podrà ser, en cap cas, superior a un mes.

El treballador té dret a cobrar bestretes a compte del treball ja realitzat.

Si el salari consisteix en una comissió el treballador tindrà dret al seu cobrament en el moment de realitzar-se i pagar-se el negoci, excepte pacte exprés en contrari.

Si no es paga el salari puntualment el treballador té dret a reclamar, a més del que se li deu, un 10% en concepte d'interès de mora.

Impossibilitat de fer el treball. Si el treballador no pot treballar per causes de les quals no té la culpa sinó que són impediments imputables a l'empresari, el treballador conserva el dret al cobrament del seu salari.

Pagues extraordinàries. Es fixa el seu número i contingut en el conveni col·lectiu aplicable.

L'Estatut dels Treballadors marca uns mínims que són: dues pagues extra (una per Nadal i l'altra quan es pacti o ho digui el conveni)

El conveni podrà acordar o permetre que aquestes pagues extra es prorrategin mes a mes (en dotze mesos).

Garanties.

Els deutes salarials amb els treballadors pels últims trenta dies de treball i fins al doble del Salari Mínim vigent són preferents a qualsevol altre deute de l'empresari, encara que anessin, aquestes altres, garantides amb peça o hipoteca.

Garanteixen els crèdits salarials sobre qualsevol altre crèdit els objectes elaborats pel treballador mentre estiguin en possessió de l'empresa.

Els deutes salarials, fins al triple del SMI pel temps que s'han generat, són crèdits privilegiats enfront de qualsevol altre excepte els altres que gaudeixin de garantia real.

També tenen el mateix privilegi les indemnitzacions per acomiadament fins als límits del seu càlcul segons normes legals sobre la base del triple del SMI

El termini per a reclamar salaris és d'un any des del seu moment de pagament, transcorregut aquest any el treballador no podrà reclamar per prescripció.

Si l'empresari està en concurs de creditors els privilegis i preferències de crèdit seran els establerts per la legislació concursal.

Fons de Garantia Salarial (FOGASA). És un organisme dependent del Ministeri de Treball que abona als treballadors deutes salarials de les seves empreses, en determinades proporcions, quan l'empresa és declarada insolvent o està en concurs.

El salari degut serà el fixat en sentència judicial o l'acordat en conciliació i també els salaris de tramitació.

El topall màxim que paga el FOGASA per tots aquests conceptes de salari conjuntament serà la quantitat resultat de multiplicar el triple del SMI diari pel nombre de dies pendents de pagament amb un topall màxim de 150 dies (inclosa la prorrata de pagues extres).

La indemnització per acomiadament (o per extinció de contractes temporals o en cas de concurs) reconegudes en sentència, conciliació o resolució administrativa amb el topall d'un any de salari amb base, com a màxim, del triple del SMI incloses les pagues extra.

En aquest cas (i només per al FOGASA) la indemnització es calcularà en 30 dies per any treballat.

En els procediments concursals on existeixin o puguin existir deutes laborals el FOGASA podrà ser anomenat i part.

Per a reconèixer el pagament d'aquestes prestacions el FOGASA instruirà un expedient administratiu on decidirà si escau dit pagament.

Una vegada ha pagat el FOGASA se subroga en els drets del treballador.

En empreses de menys de 25 treballadors amb ERO d'extinció el FOGASA pagarà el 40% de les indemnitzacions amb els mateixos límits econòmics previstos per a la indemnització per acomiadament.

El FOGASA es finança amb les cotitzacions dels empresaris.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".