Sindicat

per Software DELSOL

Els sindicats com a agrupacions o associacions de treballadors són entitats de caràcter públic o semipúblic la raó del qual de ser és la defensa dels interessos dels treballadors.

La vigent Constitució Espanyola de 1978 concedeix gran importància a l'existència i funcions dels sindicats i de les associacions empresarials en el nostre Estat Social i Democràtic de Dret, regulant-lo en diversos articles:

 • Article 7: són organitzacions bàsiques per a la defensa i promoció d'interessos econòmics i socials.
 • Article 28.1: Drets Fonamentals de llibertat sindical i de vaga.
 • Article 37.1: dret d'autonomia col·lectiva.
 • Article 129: la participació en Organismes Públics i Seguretat Social; participació en l'empresa.
 • Article 37.2: dret a adoptar mesures de conflicte col·lectiu.
 • 131.2: participació en la planificació econòmica.

Com a desenvolupament d'aquest dret a la llibertat sindical la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical estableix i regula el contingut d'aquest dret.

Aquesta norma defineix i regula la llibertat sindical, el règim jurídic dels sindicats, la seva representativitat, l'acció sindical i la tutela de la llibertat sindical i repressió de les conductes anti-sindicals.

Com veurem a continuació, els sindicats tenen com a missió fonamental la representació i defensa dels treballadors. Aquesta funció la realitzaran a nivell de cada empresa, participant en les eleccions sindicals i, per tant, en els òrgans de representació dels treballadors (delegats sindicals i comitès d'empresa) i, a nivell general, participant en la negociació i aprovació de convenis col·lectius en aquells àmbits en els quals tinguin una representativitat suficient per a això. És el que veurem a continuació.

També a nivell general els sindicats participen en altres activitats com la col·laboració en la programació i impartició de cursos de formació i altres instruments encaminats a la formació dels treballadors i la realització de determinada activitat política que hauria de centrar-se, exclusivament, en la defensa dels drets dels treballadors.

Ofereixen, a més, als seus afiliats altres serveis com els d'assessoria jurídica o, fins i tot, la creació de cooperatives o associacions per a adquirir determinats béns o serveis.

La representació dels Treballadros

L'Estatut dels Treballadors (RDLegislativo 2/2015, de 23 d'octubre) estableix en els seus articles 61 et seq. el dret dels treballadors a participar i estar representats davant l'empresa i la regulació de tal dret.

Per a això estableix òrgans de representació depenent de la grandària de l'empresa:

Els delegats de personal representen als treballadors en empreses que tinguin menys de cinquanta i més de deu treballadors. Pot haver-los també en empreses amb més de sis treballadors si així ho decideixen aquests.

En empreses de fins a trenta treballadors hi haurà un delegat, entre trenta i quaranta-nou, tres.

La seva elecció és democràtica, seguint el sistema electoral que implementa el propi Estatut dels Treballadors.

Les seves funcions i obligacions són iguals que les del comitè d'empresa que veiem a continuació.

El comitè d'empresa és un òrgan col·legiat, existirà en empreses de cinquanta o més treballadors o centres de treball amb més de cinquanta treballadors.

Estarà compost per treballadors, entre cinc i setanta-cinc segons la grandària de l'empresa, i seran elegits pel procediment electoral previst en el propi Estatut.

Disposaran d'una sèrie d'hores eximits del seu treball per a realitzar les seves funcions.

Per conveni col·lectiu podrà pactar-se que existeixi un comitè inter-centre, amb un màxim de tretze membres, que es trien entris els components dels diferents comitès de cada centre.

El comitè té dret a:

 • Ser informat i consultat sobre assumptes que afectin els treballadors i sobre la situació de l'ocupació en l'empresa.
 • Rebre informació trimestral sobre l'evolució del sector econòmic de l'empresa, la situació econòmica de l'empresa i les seves previsions econòmiques i actuacions previstes en diversos camps, previsions de creació de nou ocupació i les seves característiques, estadístiques sobre absentismes laboral, accidents de treball i malalties, amb indicació de les mesures de prevenció.
 • Rebre informació anualment sobre polítiques d'igualtat entre homes i dones i sobre quin és la realitat de l'empresa en aquest aspecte.
 • Té dret a conèixer la comptabilitat de l'empresa (els seus comptes anuals), els models de contracte laboral i d'extinció de contracte que està utilitzant l'empresa i les sancions imposades als treballadors per faltes molt greus.
 • Té dret a rebre una còpia bàsica dels contractes laborals, les seves pròrrogues i altra documentació.
 • Ha de ser informat i consultat sobre l'estructura de l'empresa i haurà d'emetre informe en casos que afectin els treballadors com a canvis d'horari, d'instal·lacions, reduccions de jornada, etc.

A més de tot això el comitè d'empresa exerceix la labora de vigilància del compliment de la normativa laboral, de seguretat i salut, d'igualtat de gènere. També col·laborarà amb l'empresa en la implementació d'obres socials, mesures d'increment de la productivitat, sostenibilitat mediambiental i mesures de conciliació.

Haurà d'informar els treballadors de la seva activitat i altres temes que els afectin.

Els components del comitè d'empresa tenen l'haver de sigil d'informacions que siguin reservades, no podent utilitzar tampoc cap document fora de l'àmbit de les seves competències.

L'empresa podrà no comunicar informacions que siguin extremadament sensibles.

Negociació de convenis col·lectius

Per als convenis col·lectius d'empresa o d'àmbit inferior la negociació, pels treballadors, correspon als seus representants: delegats de personal o comitè d'empresa.

Si en aquests òrgans existeix majoria d'una o diverses seccions sindicals podran negociar i acordar aquests convenis aquestes seccions sindicals.

Per a convenis col·lectius sectorials d'àmbit provincial, autonòmic o nacional als treballadors els representen, en general, els sindicats.

Hauran de ser els sindicats més representatius en l'àmbit territorial del conveni quant al seu nombre d'afiliats o bé sindicats que comptin amb un mínim del 10% de membres en els comitès d'empresa o delegats de personal de les empreses del sector.

A aquest efecte, per a la negociació i aprovació d'un conveni es crearà una comissió negociadora els components de la qual deuran, segons acabem de veure, ser representatius de la majoria dels treballadors.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".