Subjecte passiu

per Software DELSOL

Els obligats tributaris són aquelles persones físiques o jurídiques i entitats sense personalitat a les quals la normativa tributària imposa obligacions tributàries. Entre altres:

 • Els contribuents.
 • Els substituts del contribuent.
 • Els que tenen l'obligació de realitzar pagaments fraccionats.
 • Els retenidors.
 • Els obligats a practicar ingressos a compte.
 • Els obligats a repercutir impostos indirectes.
 • Els obligats a suportar aquesta repercussió.
 • Els obligats a suportar la retenció.
 • Els obligats a suportar els ingressos a compte.
 • Els successors de subjectes passius morts.
 • Els beneficiaris d'exempcions, devolucions o bonificacions tributàries quan no siguin subjectes passius.
 • Els obligats a presentar obligacions tributàries formals.
 • Entitats sense personalitat com a herències jacents o comunitats de béns.
 • Els obligats tributaris conforme a la normativa sobre assistència mútua.

Si concorren dos o més persones com a responsables d'una mateixa obligació tributària respondran solidàriament d'ella, tret que la norma disposi una altra cosa.

En aquest cas quan Hisenda no conegui la identitat més que d'un titular li practicarà a ell les notificacions i serà el responsable si no sol·licita la divisió facilitant les dades personals dels altres i les proporcions en què participin de l'obligació.

El subjecte passiu és l'obligat tributari que està sotmès a l'obligació tributària principal i amb les obligacions formals que acompanyen a aquesta obligació principal segons la norma que sigui aplicable.

No tenen la condició de subjecte passiu els que hagin de repercutir la quota tributària a altres obligats tret que la Llei disposi una altra cosa.

És a dir, el subjecte passiu és l'obligat tributari que està subjecte al pagament de l'impost a la seva costa amb independència que sigui qui ha d'ingressar-lo a l'Administració Tributària. En aquest sentit, per exemple, qui repercuteix IVA no és subjecte passiu d'aquest impost, sinó que ho és el consumidor que paga l'IVA i no pot deduir-l'hi perquè és a qui va destinat l'impost.

Respecte dels tributs de duanes, també és subjecte passiu l'obligat al pagament, com sempre a la seva costa, del deute duaner en els termes que, en cada cas, estableixi la normativa duanera.

El contribuent és la persona o entitat que realitza el fet imposable, sent, normalment, l'obligat a presentar declaracions i altres obligacions formals.

Podem diferenciar contribuent de subjecte passiu en el sentit que l'impost el suporta el subjecte passiu, és a dir, es paga a costa del seu patrimoni, i el contribuent és qui realitza les operacions gravades per l'impost. Poden coincidir totes dues figura en la mateixa persona o entitat o no coincidir.

El substitut del subjecte passiu és la persona que, per imposició de la norma, està obligat, en lloc del contribuent, a complir l'obligació tributària principal i les obligacions formals que vagin amb ella.

El substitut pot reclamar al contribuent al qual ha substituït les quantitats pagades en la satisfacció de les seves obligacions tributàries, tret que la Llei digui una altra cosa.

L'obligat a realitzar pagaments fraccionats és el contribuent al qual la normativa fiscal del tribut corresponent obliga a realitzar ingressos de quantitats a compte del pagament de l'obligació tributària principal abans que aquesta obligació resulti exigible.

El retenidor és l'obligat tributari al qual la Llei del tribut corresponent imposa, quan realitza un pagament a un subjecte passiu d'aquest tribut de la naturalesa que sigui (nòmina, factura, etc), a descomptar quantitats a compte del pagament d'aquest tribut (en les proporcions o percentatges legalment establerts) i ingressar aquestes quantitats en l'Administració Tributària sent aquest ingrés a compte d'una part del tribut que haurà de pagar, en el seu moment, el retingut.

L'obligat a realitzar ingressos a compte és la persona o entitat que satisfà rendes en espècie o dineràries i que està obligat per la Llei a realitzar ingressos a compte d'un tribut.

L'obligat a repercutir és qui, segons el que disposa la Llei, ha de carregar la quota tributària a altres persones o entitats que, tret que la norma digui una altra cosa, és el que realitza les operacions gravades amb l'impost.

L'obligat a suportar la repercussió és a qui s'ha de repercutir la quota tributària segons estableixi la norma i que, normalment, coincidirà amb el destinatari de les operacions gravades i, per això, sol ser el subjecte passiu del tribut.

No està obligat a realitzar l'ingrés davant Hisenda, però sí a satisfer al que li repercuteix l'import de la quantitat repercutida.   

L'obligat a suportar la retenció és la persona o entitat, normalment subjecte passiu del tribut, que realitza cobraments en els quals, segons la norma, s'ha de descomptar determinada quantitat segons el percentatge establert en concepte de retenció tributària, podent descomptar-se aquestes quantitats retingudes en el moment de liquidar i pagar l'impost.

Les normes tributàries poden, a més, imposar a persones o entitats obligacions de suportar ingressos a compte de qualsevol tributa en ocasió de rebre rendes, dineràries o en espècie i, si escau, també podrà imposar l'obligació de repercutir el seu import al pagador d'aquestes rendes.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".