Subscripció

per Software DELSOL

Parlem de subscripció quan contractem amb una empresa perquè ens lliuri o realitzi determinats béns o serveis durant un temps també determinat i en les condicions que s'estableixin en el contracte, en la publicitat o per la Llei.

És, per tant, un contracte privat que es realitza a l'empara de la llibertat de pactes que ofereix la regulació jurídica.

Segons el diccionari RAE “Suministrar es proveer a alguien de algo que necesita”.

Hem de diferenciar si qui se subscriu és un particular per al seu consum personal o una empresa i, finalment, el cas especial de contractacions de subministrament a una administració pública.

Suscripció d'un consumidor

Si estem parlant d'una persona particular, que no actua com a empresa, la subscripció és un contracte que subscriu com a consumidor per a adquirir determinats béns o serveis.

A l'empara de la llibertat de pactes el subministrament es realitzarà segons les condicions del contracte, però és aplicable tota la normativa de protecció als consumidors pel que tindrem tots els drets que dóna l'RDL 1/2007 quant a garanties, termini inicial de desistiment i tota la resta, incloses les possibles reclamacions de consum.

Un primer camp on es dóna això és el contracte de subministraments (aigua, llum, telèfon, internet) on es contracten serveis futurs i periòdics.

Però el més clàssic si parlem de subscripció són subscripcions a periòdics, revistes, llibres que comprem perquè se'ns subministrin de manera periòdica.

En tot cas, les Llei dóna al consumidor dret a finalitzar amb el contracte de subministrament el dret a finalitzar amb ell sense sancions ni càrregues en la mateixa forma en què el va contractar.

També ho protegeix de clàusules abusives que obliguen el consumidor a suportar despeses de connexions de subministraments generals.

El consumidor té dret a total claredat en les condicions dels seus contractes i està protegit contra clàusules, en els subministraments, que li imposin despeses desproporcionades per a l'exercici dels seus drets o terminis abusius o limitacions que li impedeixin posar fi al contracte quan tingui dret a això.

Regeixen tots els altres drets d'informació, garanties i desistiment.

Compromís de permanència

En determinats casos, quan en subscriure'ns ens donen algun benefici o regal, el contracte pot incloure el compromís de romandre en ell, per al consumidor, durant determinat temps.

L'import d'aquesta penalització sempre ha de ser proporcional al mateix temps que resti del compromís acordat (art. 4 del RDL 1/2007).

Suscripció d'una empresa

En el cas d'un negoci que produeix o ven béns o serveis la subscripció pot ser també de periòdics, revistes o llibres.

Però el cas més freqüent i típic per a elles és el subministrament de béns de forma periòdica, a canvi de determinat preu que es pot pagar d'una sola vegada o mitjançant pagaments al llarg del temps, coses mobles que es lliuraran en terminis successius segons un calendari de moments i quantitats.

És una modalitat de compravenda amb característiques especials, la STS de 20 de maig de 1986 diu "el contrato de suministro entraña un cierto número de operaciones, que lo diferencia de la compraventa, especialmente por su finalidad previsora en orden a la obtención, mediante precio, de unos bienes con la periodicidad pactada y, por esta diferencia con la compraventa, solamente le son aplicables aquellas reglas que no contradigan su carácter de contrato normativo, de duración y prestación múltiples y, especialmente, que no contradigan lo pactado que suele ser la liquidación de cuentas".

Es diferencia d'una compravenda ordinària en què, mentre en la compravenda parlem d'una obligació única, encara que es pugui complir en diverses vegades, en el subministrament existeixen múltiples obligacions amb entitat pròpia pel que no parlem d'una única execució que es realitzi en diversos moments sinó de vàries.

El subministrament ha de tenir per objecte, normalment, la compra de coses mobles de caràcter genèric, habitualment mercaderies o matèries primeres.

No es pot contractar el subministrament de serveis perquè, per a això, ja existeix el contracte d'arrendament de serveis regulat en l'art. 1544 del Cc.

Els béns a lliurar podran ser determinats en contracte per les seves característiques, volum, pes, número o no ser determinats quedant arracada de la demanda del comprador (assenyalant o no uns marges màxims i/o mínims), podent variar-se el preu en funció de la quantitat subministrada a cada moment.

Contractes de subministrament de les administracions públiques

Encara que en l'àmbit privat no existeix regulació legal específica per al contracte de subscripció o subministrament (havent d'acudir a la normativa general i jurisprudencial), en les administracions públiques sí, ho regula la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011 de 14 de novembre).

En tal sentit l'art. 9 d'aquesta Llei que considera contractes de subministrament:

 • L'Adquisició, el lloguer o l'arrendament financer de béns mobles.
 • El contracte en el qual l'empresari s'obliga a lliurar béns en forma successiva i preu unitari sense determinar la seva quantitat en el moment del contracte.
 • Les adquisicions d'equips de comunicació i informàtica i programes, excepte els encarregats a mesura.
 • Els béns encarregats amb característiques especials fixades per l'administració.

Estan fora d'aquests contractes els béns incorporals, valors negociables i les compres d'ens públics dependents que es dediquin a activitats comercials, industrials o similars.

Com succeeix amb tota la contractació administrativa, la Llei regula la forma i requisits per a determinar els qui poden contractar amb l'administració i com es realitzaran aquest tipus de contractes.

En la contractació administrativa la contractació pot realitzar-se mitjançant els procediments previstos, obert, restringit o negociat, segons els casos i característiques del contracte.

La Llei preveu normes específiques per als subministraments administratius:

 • En lloguers l'arrendador queda obligat al manteniment del ben llogat i s'exclou la pròrroga forçosa.
 • En la fabricació s'apliquen les normes del contracte d'obres amb l'exclusió de la publicitat.
 • S'aplica aquesta Llei als contractes amb empreses estrangeres i els que s'executin fos d'Espanya.
 • L'empresari ha de lliurar els béns segons el contracte.
 • No tindrà, l'empresari, dret a rescabalar-se per avaries, pèrdues o altres perjudicis abans del lliurament excepte mora de l'Administració en el rebut.
 • Els pagaments es faran segons el contracte.
 • L'Administració té dret a ser informada i inspeccionar i controlar la labor del subministrador.
 • L'Administració té dret a modificar quantitats sense indemnitzar al subministrador.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".